wtorek, 1 kwietnia 2014

Demokracja chrześcijańska nam panuje

Demokracja parlamentarna znana także jest pod nazwą demokracja chrześcijańska, chadecja, w swym prawym skrzydle znana jako konserwatyzm, a w swym lewym skrzydle zwana liberalizmem. Znani ludzie w swoich wypowiedziach zdefiniowali, rozważyli, ocenili, podsumowali demokrację, tutaj głównie panującą w Europie i Ameryce demokrację chrześcijańską w jej głównych nurtach... 

"Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą." --- Geoffrey Berry

"Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu." --- Georges Bernanos

"Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość." --- George Bernard Shaw

"Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy." --- Ralph Waldo Emerson

"Demokracja to kult szakali wyznawany przez osły." --- Henry Louis Mencken 

"Demokracja jest sztuka przeszkadzania zwykłym ludziom w zajmowaniu się tym, co ich rzeczywiście dotyczy, a jednocześnie zmuszania ich do decydowania o tym, o czym nie chcą w ogóle słyszeć". --- Platon

"Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu." --- Winston Churchill

"Alternatywą dla demokracji jest Republika. Stany Zjednoczone nigdy nie były państwem demokratycznym. Demokracja to rządy ludu. Republika zaś to rządy prawa. W celu ochrony wolności i własności każdego człowieka, ojcowie założyciele wybrali to drugie." --- Ron Paul

"Demokracja jest najbardziej zawoalowaną formą tyranii." --- Andrzej Majewski

"Demokracja – ustrojowy bazar." --- Platon 

"Demokracja jest państwem partyjnym." --- Kelsen 

"Zachód – demokratyczna zgnilizna, która ładnie pachnie, uperfumowany trup." --- Emil M.Cioran

"W demokracji, idea polityczna, która nie prowadzi do katastrofy, nigdy nie jest popularna."--- N.G. Davila

"Demokracja jest przedsięwzięciem, które gwarantuje, że otrzymujemy nie lepsze rządy niż te, na które zasługujemy." --- George Bernard Shaw

"Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej." --- Edward Abramowski

"Współczesna demokracja to orgia zdrajców." --- Fernando Pessoa

"Trzeba zastąpić  anarchię demokracji liberalnej, ładem demokracji kierowanej." --- Jerzy Turowicz

"Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem." --- Willy Brandt

"Demokracja nie rządzi światem. Lepiej, żeby to dotarło do twojej głowy. Światem rządzi przemoc. Ale chyba lepiej okryć to milczeniem." --- Bob Dylan

"Demokracja jest niewątpliwie despotyzmem." --- Kant 


"Demokracje zawsze były widowiskiem pełnym zaburzeń i sporów, zawsze okazywały się sprzeczne z osobistym bezpieczeństwem obywateli i prawem do własności, przy czym na ogół ich życie było tak krótkie, jak gwałtowna była ich śmierć." --- J.Madison 

"W demokracji chwilowe namiętności ludu,  nie liczącego się z dobrem ogółu, stają się wytycznymi dla rządzących." --- Daniel Webster

"Rządy spowodowane opinią publiczną są sprzeczne z rozumem." --- Platon

"Demokracja wyradza się w demagogię." --- Hayek

"Iluzja demokratyczna należy do najcięższych form psychozy społecznej." --- Szymon Dzierzgowski 

"W demokracji prawdziwi wariaci odgrywali ważną rolę polityczną." --- Tocqueville

"Demokracja przedstawicielska musi iść w stronę demokracji dialogowej albo wręcz bezpośredniej - oddania obywatelom prawa głosu w ważnych sprawach. Przykładem może być dla nas nie tylko maleńka Szwajcaria, ale także np. Kalifornia, jeden z najbardziej rozwiniętych stanów USA, o obszarze większym od Polski, gdzie obywatele wypowiadają się na temat tego, czy w szkołach należy uczyć po hiszpańsku, gdzie wybudować kolejne osiedle, jak zmienić kierunek autostrad i chronić zasoby wodne." --- Piotr Sztompka

"Demokracja rozumiana jako funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie jest czymś więcej niż socjotechniką na usługach władzy. Jej podstawą jest samookreślenie autonomicznych obywateli. Z tego powodu każde ograniczenie obywatelskiej autonomii i prawa do samostanowienia narusza kluczową moralną normę demokracji. Polityka w systemie demokratycznym przyczynia się po części do urzeczywistnienia sensu życia człowieka jako istoty społecznej." --- Oskar Negt

"Demokracja to bardzo nieżyciowy ustrój." - powiedział Ludwik XVI, przed ścięciem.

"Demokracja to rząd większości prostaków; komunizm to rząd małej grupy prostaków; a dyktatura to rząd jednego prostaka. W tradycyjnym i jednomyślnym społeczeństwie rządzi dziedziczna arystokracja, której funkcją jest utrzymanie istniejącego porządku, opartego na wiecznych wartościach, a nie narzucanie poglądów czy woli (w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa, woli tyrańskiej) jakiejkolwiek partii czy grupy nacisku." --- Ananda Kumaraswamy

"Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości." --- Harry Emerson Fosdick

"Demokracja żyje z kompromisu. Kto nie umie zawierać kompromisów, jest bezużyteczny dla demokracji." --- Helmut Schmidt

"Demokracja jest festiwalem miernoty i przeciętności." --- Emil Cioran

"Demokracja jest sztuką kierowania cyrkiem z klatki dla małp." --- Henry Louis Mencken

"Demokracja nie jest gwarancją pokoju." --- Stanisław Stomma

"Demokracja nigdy długo nie trwała. Wkrótce zniszczyła, wykończyła i zamordowała samą siebie." --- Samuel Adams

"Demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi." --- Lech Wałęsa

"Demokracja prowadzi do dyktatury." --- Platon

"Demokracja, to jest najlepszy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie jego żona." --- Antoni Uniechowski

"Demokracja to nie jest po prostu prawo większości, lecz prawo większości szanujące jak należy prawo mniejszości." --- Clement Attlee 


"Głosujący mogą usunąć rząd, jeśli im nie odpowiada i umieścić na jego miejscu inny, ale ich głos nigdy nie miał, nie ma i nie będzie miał jakiegokolwiek widocznego wpływu na prawdziwą siłę rządzącą światem, a więc nie będzie miał też wpływu na losy ich kraju i ich samych. Mówię, oczywiście, o potęgach ekonomicznych, szczególnie tej wciąż powiększającej się części rządzonej przez międzynarodowe korporacje, których strategie stosowane w celu zdobycia dominującej pozycji na rynku nie mają nic wspólnego ze wspólnym dobrem, o które z definicji dba demokracja. Wszyscy wiemy, że to prawda, a jednak, wskutek jakiegoś mentalnego i werbalnego automatyzmu, który nie pozwala nam dostrzec surowych, nagich faktów, wciąż mówimy o demokracji jak o czymś żywym i dynamicznym, podczas gdy niewiele z niej dla nas pozostaje, prócz zestawu rytualnych formuł, nieistotnych wydarzeń i próżnych gestów. Nie widzimy, zupełnie jakbyśmy nie mieli tego tuż przed oczyma, że rządy, które wybieramy i za które jesteśmy odpowiedzialni, stają się coraz bardziej jedynie "politycznymi komisarzami" potęg ekonomicznych, a ich rola sprowadza się do stanowienia praw mających służyć owym potęgom." --- José Saramago
"Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał." --- Albert Einstein

"Najczęściej mówi się o korzyściach z demokracji, rzadziej o jej powinnościach. Tymczasem demokracja, aby funkcjonować, nakłada na wszystkich ogromne obowiązki, zwłaszcza obowiązek uczestnictwa. Ale obyczaj takiego uczestnictwa występuje rzadko tam, gdzie brak odpowiedniej tradycji, dlatego wiele na świecie demokracji ułomnych, słabych, tylko formalnych. Niemniej, w końcu XX wieku demokracja jawi się w świadomości ludzkiej jako system najbardziej pożądany, który wcześniej czy później osiągną wszystkie społeczeństwa i kraje." --- Ryszard Kapuściński

"Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha. --- Jan Nowak-Jeziorański

"Obecnie demokracja polityczna polega na tym, że poszczególne partie licytują się, na ile każda z nich pozwoli poszczególnym grupom społecznym ograbiać współobywateli. Nazywa się to "społeczeństwem solidarnym", a polega na tym, że np. chłopom partie oferują dopłaty do produkowanej żywności, rodzicom - na dzieci i tak dalej. Pieniądze na te dopłaty mają pochodzić z podatków nakładanych na konsumentów, którym z kolei partie obiecują pozwolić na odbijanie sobie tego w cenach towarów przemysłowych i usług poprzez "ochronę rynku krajowego". W rezultacie wszyscy okradają się nawzajem w ramach gry o sumie zerowej, a właściwie - ujemnej, bo jedynym beneficjentem tego systemu jest biurokracja, która tym powszechnym wzajemnym okradaniem administruje." --- Stanisław Michalkiewicz

"Otoczeniem współczesnej polityki są media, sondażownie, agencje PR, agencje reklamy, czyli wszystko to, co jednocześnie przynależy do sfery biznesu. W Polsce traktowanie wyborców jak konsumentów, a polityków jak produktów zostało stosunkowo łatwo zaakceptowane z powodu utożsamienia po 1989 r. wolnego rynku z demokracją, po tym jak komunistyczna dyktatura wykluczała je na równi. Tymczasem logika demokracji i logika wolnego rynku stoją ze sobą w sprzeczności, podobnie jak cenzus majątkowy i zasada równego głosu. Tam, gdzie pieniądz rozstrzyga o sile politycznej, kiedyś mówiliśmy, że istnieje plutokracja, a nie demokracja." --- Sławomir Sierakowski

"W czasach Platona, a nawet później, w czasach Jeffersona, było jeszcze możliwe pogodzenie demokracji z istnieniem elit moralnych i intelektualnych, natomiast obecnie demokracja opiera się na odmiennym założeniu - że nikt inny nie jest lepszy ode mnie.(...) Pogląd taki nie sprzyja naśladowaniu dobrych wzorców." --- Albert Einstein

"W Polsce pseudodemokracja przekształca się w katolicką tyranię." --- Maria Szyszkowska

"Żadna demokracja bez rozbudowanej klasy średniej jest nie do utrzymania." --- Francis Fukuyama

"Demokracja jest formą religii: polega ona na oddawaniu czci szakalom przez osły." --- Henry Louis Mencken

"Demokracja jest polityką gnostyckiej teologii." --- Mikołaj Gomez Davila

"Demokracja nazwała zawiść "zdrową konkurencją". --- Mikołaj Gomez Davila

"Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi." --- Mikołaj Gomez Davila

"Co to za demokracja, skoro ubiegać się o wybór mogą tylko ludzie, którzy mają milion albo 10 mln dolarów?" --- Benjamin Barber

"Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją." --- przypisywane Benjaminowi Franklinowi.

"Demokracji nie można wprowadzić czołgami. Nie nastanie w ciągu jednej nocy. Nie jest prezentem przyniesionym na złotej tacy. To ciągła walka ludzi o to, żeby zostały zrealizowane zasady władzy pochodzącej z wyboru." --- Szirin Ebadi, irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla

"Despotie oparte są na tchórzach, demokracje na głupcach." ---Andrzej Majewski

"Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa." ---Nicólás Gómez Dávila

"Gniazdem ideologii demokratycznej ze wszystkimi jej tradycjami i iluzjami było drobnomieszczaństwo. W ciągu drugiej połowy XIX stulecia zdążyło ono wewnętrznie się wyrodzić, ale całkiem nie zeszło ze sceny. Podczas gdy rozwój kapitalistycznej techniki bezpowrotnie podkopał jego rolę ekonomiczną, powszechne prawo wyborcze i powszechny obowiązek obrony nadały mu, dzięki jego liczebności, pozór znaczenia politycznego. Wielki kapitał, chociaż nie starł go z powierzchni ziemi, podporządkował je sobie za pomocą systemu kredytowego. Trzeba było tylko jeszcze, żeby przedstawiciele polityczni wielkiego kapitału podporządkowali je sobie na arenie parlamentarnej, otworzywszy fikcyjny kredyt dla jego zużytych teorii i przesądów." --- Lew Trocki, czerwiec 1917

"Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. --- Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus

"Jeśli biskupi i księża chcą zajmować się polityką, mają do tego prawo. Ale słuchając ich pouczeń na temat demokracji, trzeba przypomnieć, że Kościół jest jedną z najmniej demokratycznych społeczności. Nie spełnia minimalnych nawet wymogów stawianych każdej formacji politycznej uczestniczącej w wolnych wyborach. Rzuca się w oczy panujące w strukturach Kościoła katolickiego, bez wątpienia radykalne machismo – absolutny brak równości kobiet i mężczyzn w jego szeregach." --- Juan Luis Cebrián

"Istotą demokracji jest obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko do polityków." --- Steven Kelman

"Im większy jakiś demokratyczny kraj, tym gorsi muszą być rządzący: wybierani są przez większą ilość ludzi." --- Nicólás Gómez Dávila

"Kapitalizm jest złem, a zła nie da się regulować przepisami. Trzeba je wyeliminować i zastąpić czymś, co będzie służyło wszystkim. Tym czymś jest demokracja. (…) Po pierwsze gospodarka powinna być kierowana demokratycznie. Innymi słowy, o działaniu systemu decydują wszyscy, nie tylko jeden procent ludności. Po drugie potrzebny jest etyczny i moralny rdzeń. Nie wolno niczego robić bez uwzględnienia aspektu etycznego, żadne decyzje biznesowe nie powinny być podejmowane bez pytania o dobro wspólne." --- Michael Moore

"Kiedy tłum świętował w Kairze, nie mogłem się nadziwić temu, co działo się z demokracją u nas, w USA. Ona już niemal leży na deskach. Naprawdę grozi nam, że staniemy się demokracją li tylko z nazwy. Podczas gdy miliony zwykłych Amerykanów walczą codziennie z bezrobociem i obniżającym się standardem życia, instrumenty realnej władzy zostały prawie całkowicie zawłaszczone przez elity finansowe i korporacyjne. Nie ma znaczenia, czego oczekują zwykli ludzie. Politycy tańczą, jak im bogaci zagrają (…) Nie słychać biednych, pogrążonych w totalnej depresji. Jeśli chodzi o ich siłę przebicia, to w zasadzie mogliby nie istnieć. Podobno Obama chce zebrać ponad miliard dolarów na fundusz swojej reelekcji. Politycy, którym potrzeba takich pieniędzy, nie będą zbyt wiele mówić o potrzebach najbiedniejszych. Uklękną przed najbogatszymi." --- Bob Herbert

"Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty." --- Ludwig von Mises

"Na to, by w danym kraju zapanował socjalizm, wystarczy wprowadzić w nim demokrację." --- Karol Marks

"Nie ma prawdziwego socjalizmu bez demokracji. Podobnie jak nie ma prawdziwej demokracji bez socjalizmu." --- Róża Luksemburg

"Nie należy przesadzać z demokracją. Nie chciałbym podróżować statkiem, którego kurs byłby określany głosowaniem załogi, przy czym kucharz i chłopiec okrętowy mieliby takie samo prawo głosu jak kapitan i sternik." --- William Faulkner

"Nie wypowiadam się jako Demokrata ani Republikanin. Wypowiadam się jako ofiara amerykańskiej tak zwanej demokracji. I ja i wy, nie widzieliśmy nigdy demokracji; widzieliśmy obłudę." --- Malcolm X

"Nienawidzę demokracji, ponieważ kocham wolność." --- Johann Jakob Bachofen

"Nieufnie traktuję próby wyniesienia demokracji do rangi uniwersalnej wartości. Demokracja jest funkcją konkretnej epoki i społeczeństwa. Nie musi być produktem finalnym historii, ale przez jakiś czas będzie dobrze służyła ludzkości." --- Robert Cooper

"Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku nie przyniosły demokracji i poprawy bytu ludzi, ale degradację polityczno-gospodarczą i biedę na skalę masową. Staliśmy się kolonią bogatych państw i zamiast socjalizmu skierowanego na instytucjonalną pomoc człowiekowi, mamy krwiożerczy kapitalizm z milionami bezrobotnych." --- Maria Szyszkowska

"pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu w klasę panującą, wywalczenie demokracji. 
Proletariat użyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tj. w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu i by możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych." --- Karol Marks

"Oburzacie się, że chcemy znieść własność prywatną. Ale w waszym dzisiejszym społeczeństwie własność prywatna jest zniesiona dla dziewięćdziesięciu procent jego członków. Istnieje ona dla was właśnie dzięki temu, że nie istnieje dla dziewięćdziesięciu procent społeczeństwa." --- Karol Marks 

"Współczesna władza państwowa jest jedynie komitetem, zarządzającym wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej (biznesowej)." --- Karol Marks 

"Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatną własność drugiego człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego dysponentami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...]" --- Karol Marks 

Ludzie, którzy stali na czele krakowskiego ruchu rewolucyjnego, byli głęboko przekonani, że jedynie demokratyczna Polska może być niepodległa i że demokracja polska jest niemożliwa bez zniesienia praw feudalnych, bez ruchu agrarnego, który by z chłopów pańszczyźnianych uczynił wolnych nowoczesnych właścicieli... Rewolucja krakowska dała całej Europie piękny przykład, utożsamiając sprawę narodową ze sprawą demokracji i z wyzwoleniem klasy uciśnionej... Polska znowu podjęła inicjatywę, ale nie jest to już Polska feudalna, lecz Polska demokratyczna i od tej chwili wyzwolenie jej staje się kwestią honoru dla wszystkich demokratów europejskich...  --- Karol Marks 

"Demokracja jest chrześcijańskim kłamstwem." --- Charles Maurras 

"Demokracja, leży w interesie milionowej masy urzędników, którzy tabunami zalegają pokłady nieróbstwa poszczególnych narodów, pasożytują na nich i rządzą nimi." --- Waldemar Jan Rajca 

"Ludu potężną masz
Władzę i budzisz lęk
W człowieku każdym
Jak tyran
Lecz łatwowiernyś jest
Lizusów kochasz
I dajesz się wodzić za nos
Krzykaczy słuchasz z rozdziawioną gębą
A rozum twój 
Zbyt często wychodzi z domu."  
 --- Arystofanes Demokracja chrześcijańska - chadecja i konserwatyzm 


Demokracja współczesna w Europie i Ameryce czyli chrześcijańska demokracja (chadecja) to doktryna społeczna i polityczna, której pojawienie się datujemy na koniec XIX wieku. W 1891 roku ówczesny papież Leon XIII wydał encyklikę Rerum novarum. Przed tą encykliką już jednak rodziły się ruchy społeczne w Leuven i Mechelen, publikował swoje prace biskup Ketteler, w 1860 zatwierdzono formalnie prawną strukturę frakcji katolickiej w pruskim parlamencie tworząc partię Centrum-Frakcja Katolicka. Nazwa „chrześcijańska demokracja” po raz pierwszy została użyta przez księdza Antoine’a Pottiera, następnie zaakceptował ją papież Leon XIII. Pierwsze partie chrześcijańsko-demokratyczne zaczęły powstawać w Europie już na przełomie XIX i XX wieku. Na początku były to organizacje zrzeszające w większości katolików. Podwaliny pod współczesną naukę społeczną Kościoła a tym samym i pod doktrynę chrześcijańskiej demokracji położyli XX-wieczni papieże, szczególnie Ci którzy zasiadali na stolicy piotrowej po II wojnie światowej. Nie małe zasługi dla rozwoju tej myśli polityczno-społecznej miały też obrady II Soboru Watykańskiego w latach 1962 – 1965. Do najważniejszych papieskich encyklik dotyczących chadeckiej nauki społecznej kościoła katolickiego należą: 

encyklika Rerum Novarum (1891 r.) – Leon XIII
encyklika Quadragesimo anno (1931 r.) ­– Pius XI
encykilki Mater et Magistra (1961 r.), Pacem in terris (1963 r.) – Jan XXIII
encykilka Populorum progressio (1967 r.) – Paweł VI
encykliki Redemptor hominis (1979 r.), Laborem exercens (1981 r.) – Jan Paweł II

Demokracja parlamentarna jest ustrojem, który propagują zwolennicy tej doktryny. Idealnym więc państwem jest państwo zdecentralizowane, w którym obywatele dzięki posiadanym prawom i podejmowanym przez siebie aktywnym działaniom, mają istotny wpływ na rządy. W kwestii gospodarki chrześcijańscy demokraci stworzyli koncepcję społecznej rynkowej gospodarki. W tym modelu uwypuklane jest istnienie prywatnej własności, a tym samym zapewniona swoboda działania jednostce biznesowej. Państwo powinno mieć jednak możliwość umiarkowanej ingerencji głównie w sferę socjalną. Chadecja opiera się na ścisłej chociaż często kamuflowanej więzi z religią katolicką lub protestancką, nawet kiedy sprawia pozory socjaldemokracji. Jednostka ma obowiązek kierować się w swoim życiu zasadami etyki chrześcijańskiej, uczęszczać od dzieciństwa na religię katolicką lub protestancką, a władza lokalna jest ściśle powiązana z lokalnym klerem jako politbiurem. Własność prywatna ma zawsze zgodnie z wykładnią demokracji chrześcijańskiej podlegać rygorom moralnym oraz religijnym (katolickim). 

Administracyjnie ogranicza się szerzenie nowych ruchów religijnych, odmawia osobowości prawnej małym mniejszością wyznaniowym, terrorem zwalcza się promowanie ideologii ateistycznych czy agnostycznych oraz wszelkiej niekatolickiej czy nieprotestanckiej konkurencji religijnej, prawnie wymusza się przestrzeganie wieli norm teologii chrześcijańskiej (np. zakazy aborcji, krzyże w szkołach, przymus uczęszczania na religię katolicką), finansuje kościół z pieniędzy publicznych. W USA tamtejsza republikańska demokracja chrześcijańska składa się z porozumienia baptystów i katolików. W Polsce rządzi dyktat klerykalny w postaci: chadecja katolicka z kilkoma satelitami protestanckimi. Unia Europejska to demokracja chrześcijańska z niebieską flagą maryjną rodem z sanktuarium maryjnego, zatem jawnie, nawet w symbolu rządzi Matka Boska Katolicka z dwunastoma gwiazdami w koronie, tyle że dla ukrycia prawdziwego oblicza chadeckiego systemu rządów twarz oblicza maryjnego schowano z flagi, żeby się świecką wydawała. Jeśli przywódców partii takich jak Sojusz Lewicy Demokratycznej w Polsce widzimy na klęczkach przed biskupami czy na mszy katolickiej, w podpisywaniu konkordatu, to znaczy to, że partia SLD jest lewicą chrześcijańskiej demokracji, lewą nogą kościelnej chadecji... Chadecja wciąż trzyma się swoich żelaznych zasad ochrony życia i godności człowieka wierzącego. 

Konserwatyzm jako prawe skrzydło chadecji odwołuje się jeszcze silniej do tradycji chrześcijańskich. Konserwatyzm zwraca szczególną uwagę na znaczenie religii w życiu człowieka. Religia jest dla konserwatyzmu wzorem cnót, dlatego człowiek powinien postępować zgodnie z zaleceniami religijnej etyki, a prawo powinno być podporządkowane wymuszaniu stosowania się do religijnych zasad traditio. Konserwatyści bardzo chętnie korzystają z argumentacji religijnej. Religia katolicka czy protestancka stanowi integralną część życia społecznego konserwatystów. Zarówno konserwatyzm, jak i chrześcijańska demokracja wykazują podobieństwa, jeśli chodzi o polityczne metody działania, zwracają uwagę na te same wartości w życiu człowieka, takie jak rodzina, naród i ojczyzna. Trochę inne spojrzenie mają na rolę religii w życiu, a trochę inne na kwestie gospodarcze. O ile chadecja skłonna jest popierać rozwiązania wysoce liberalne, o tyle konserwatyzm popiera ingerencję państwa w gospodarkę, w niektórych przykładach sprowadza się nawet do etatyzmu i faszyzmu. Chadecja, jak i wszystkie niemalże partie prawicowe, przyjęła naukę kościoła katolickiego jako podstawę swojej idei politycznej. Konserwatyzm idzie dalej i naukę społeczną kościoła uważa za bardzo ważną w życiu obywateli. Konserwatyzm nieco inaczej postrzega zjawisko religii, akceptuje ją jako efekt starego ładu politycznego, w którym religia wiodła prym. 

Dla konserwatyzmu ład moralny opiera się na religijnych, chrześcijańskich motywacjach i cały świat skupiony musi być wokół idei chrześcijańskiej moralności. Społeczeństwo jest monolitem, stanowi zorganizowaną grupę. Jednostka może się spełniać w grupie społecznej i z definicji podlegać społeczeństwu. Chadecja postrzega nieco inaczej społeczeństwo, wedle chadeckich założeń każdy w społeczeństwie jest równy lub też powinien być równy, natomiast konserwatyzm zgadza się na hierarchię społeczną i broni nierówności społecznej. Chadecja promuje bardziej egalitaryzm, podczas gdy konserwatyzm całkowicie go odrzuca przeciwstawiając mu elitaryzm. Oba nurty łączy najbardziej idea religii katolickiej, chrześcijańskiej. W każdym wypadku wolności i swobody innowierców są mniej lub bardziej wyraźnie ograniczone, nawet sposób rejestracji osób prawnych religii katolickiej czy protestanckiej oraz mniejszości wyznaniowych w państwie przebiega odmiennie... 

Cechą rządów demokracji chrześcijańskiej są generalnie wysokie podatki, gdyż państwo finansuje rozliczne cele kościelnych (katolickich lub protestanckich) organizacji i instytucji oraz wojny krzyżowe przeciwko islamowi i innym rzekomo konkurencyjnym religiom, państwo finansuje bardzo drogie zawodowe katolickie rodziny zastępcze likwidując domy dziecka i pomoc socjalną dla samotnych rodziców, państwo finansuje szkoły i uczelnie teologiczne, lekcje religii katolickiej, imprezy kościelne, trwoni większość wpłacanych podatków na finansowanie kleru i klerykalnej biurokracji administracyjnej, także na tajne wydziały w policji i specsłużbach do zwalczania mniejszości wyznaniowych, z których robi się urojone zagrożenie społeczne, finansuje się z budżetu płace i ubezpieczenia kleru katolickiego, finansuje się sądy i policję za ściganie urojonych przestępstw jak aborcja płodów czy obraza rzekomych uczuć religijnych, obraza papieża, a także tworzy się w sposób sztuczny bezrobocie celem zmuszania milionów ludzi do pracy na czarno, bo koszta utrzymania pałaców biskupich i kardynalskich, zakonnych oraz plebanii są bardzo wysokie...  

W zasadzie, europejska i amerykańska demokracja parlamentarna włącznie z konserwatywnym republikanizmem powinna się nazywać demokracją papieską lub demokracją watykańską - jako, że jej faktycznym twórcą jest papież i ksiądz, ze współudziałem pastora... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz