Biała Magia

Biała Magia - Droga Bóstw Nieba


Biała Magia jest bardziej rozpowszechnioną formą dobrej boskiej magii.  Istotą Białej Magii jest zjednywanie Boga i Niebian (Aniołów) do działania. Człowiek zajmujący się Białą Magią jest inspirowany przez siły światłości, dobra i prawdy. Biała Magia jest magią anielską, magią bóstw niebiańskich, magią współpracy z boskim duchem, z mocą Bożą. 

Biała Magia to przede wszystkim sposób myślenia i harmonijnego współistnienia z naturą, przyrodą, na wschodzie kojarzoną z ideą przyrodniczego bóstwa Rudra - Ducha Życia. Rozumienie praw wszechświata i postępowania zgodnie z tymi prawami, świadome kształtowanie swojego życia w oparciu o wewnętrzną mądrość. 

Biała Magia uczy: nie krzywdź, nie złość się, nie zamartwiaj się, nie kłam, nie osądzaj pochopnie, nie użalaj się; przeciwnie wybaczaj, współczuj, zachowuj spokój i życzliwość, działania obronne i wendety podejmuj z umiarem tylko gdy to jest absolutnie konieczne. Biała magia uczy medytacji w oparciu o promienie Białego Światła, a także rozwijania Mocy Bożej z promienia Białego Światła.


Skuteczność biało-magicznych metod w dużej mierze zależy od dojrzałości duszy (jaźni), mądrości oraz uczciwych intencji Białego Maga. Osoba, która pracuje nad własnym wewnętrznym rozwojem, medytuje, kontempluje, umie opanować emocje, jest systematyczna i konsekwentna z łatwością kształtuje magią swoje życie. 

Biała Magia czyni cuda. Biała Magia to Bóg i aniołowie z Niebios. Biała Magia zmienia życie człowieka na lepsze i zdrowsze. Białą Magią posługują się tylko osoby dobre, szlachetne i dobroczynne, osoby z Darem Bożym czy Charyzmatem. Biała Magia znana była już za czasów proroka Henocha, jako przeciwieństwo magii czarnej uważanej za szkodnictwo i czarnoksięstwo.

Białą Magią dla uzdrawiania, ochrony duchowej, wypędzania złych duchów czy zapewniania pomyślności posługiwali się między innymi tacy mistrzowie Ducha jak: Prorok Henoch, Król Salomon, Prorok Eliasz, Jezus Chrystus, Apoloniusz z Tiany, Nagaradża, Abu Iszak, Awicenna, Christian Rosenkreutz, hrabia Saint Germain, Vivekananda, Sainatha, Usui, Kalu Rimpoche i wielu innych.

W chrześcijaństwie Biała Magia znana jest częściowo jako uzdrawianie charyzmatyczne Mocą Ducha Świętego, Leczenie Duchem Świętym. Prawdziwa Biała Magia jest jednak niezależna od religii czy wyznania i sama w sobie nie jest religią, chociaż odwołuje się w niektórych zabiegach do aniołów czy bóstw (loa, deva, kami etc).

Biała Magia to praktyka posługiwania się mocą duchową czyli niebiańską w połączeniu z mocą ziemi w celu spowodowania pożądanej, dobroczynnej zmiany. Biała Magia jest pozytywnym, pełnym szeroko rozumianej harmonii i miłości procesem zmieniania siebie i swojego świata oraz otoczenia. 

Za pośrednictwem czarnej magii, czarnoksięstwa, niektórzy mogą otrzymać to czego faktycznie pragnęli ale często dopiero później konsekwencję objawiają prawdziwą naturę czarnej magii. Takim osobą mogą się rodzić chore lub kalekie dzieci, ich zwierzęta mogą nagle chorować na groźne wirusy, nagle spotykają ich liczne nieszczęścia. Pamiętajmy, że za nasze powiązania z czarną magią zostaną ukarani nasi potomkowie, gdyż siły zła, demony mroku będą miały nad nimi pewną pieczę. 

Biała Magia to boska praktyka posługiwania się mocą aniołów, niebios, Mocą Bożą, w połączeniu z mocą ziemi, przyrody, w celu spowodowania pożądanej zmiany na lepsze. Magia Biała jest pozytywnym, pełnym szeroko rozumianej życzliwości i przyjaźni procesem zmieniania siebie i swojego świata. Celem Białej Magii jest niesienie bezinteresownej pomocy innym a także samemu sobie poprzez wypowiadanie pewnych formułek i wykonywania wskazanych niebiańskich rytuałów! Nie można z pomocą Białej Magii zaszkodzić ani ściągnąć na siebie złego ducha, gdyż działają tu tylko i wyłącznie duchy dobre, anioły, bóstwa, albo dobroczynna siła twojego umysłu i duszy (jaźni)!Prorok Eliasz - Biały Mag


Biała Magia to praca z boskim białym Światłem, stąd Biali Magowie, Uzdrowiciele często nazywani są Uzdrowicielami ze Światła. Uzdrawianie i egzorcyzmy oraz odmienianie życia na lepsze są najczęściej kojarzonymi aktywnościami Białych Magów.

Moc ziemi czy natury, to lecznicze właściwości ziół i ich mieszanek, talizmany ochronne, właściwości ognia, świec i ogniowych rytuałów, energia drzew i kwiatów, leczenie zapachami i olejkami aromatycznymi, praca z żywiołami, inwokacje aniołów i archaniołów będących opiekunami Ziemi czy kierunków świata (Gabriel, Rafael, Michael, Uriel i inne).  

Celem Białej Magii jest niesienie pomocy innym, działanie dla wyższego dobra ludzi i przyrody a także poprzez wypowiadanie pewnych formuł i wykonywania wskazanych rytuałów! Nie można Białą Magią zaszkodzić ani ściągnąć na siebie czy innych złego ducha, gdyż działają tu tylko i wyłącznie duchy dobre zwane aniołami na Zachodzie lub bogami i boginiami na Wschodzie, a także dobroczynna siła umysłu, psychiki i duszy!

Mistrz LMB jest jednym z niewielu Nauczycieli Białych Magów w całej Europie. Rzeczywiście wtajemniczonych Mistrzów Białej Magii jest w skali świata niezbyt dużo, chociaż podaje się liczbę łączną około 4 tysięcy, w tym większość żyje w rejonach mało dostępnych takich jak wyspy Polinezji, Tybet, Japonia, czy Amazońska dżungla. 

Każdy Biały Mag zajmuje się Sztuką Duchowego Uzdrawiania, Pranoterapią, Mesmeryzmem, zapewnianiem zdrowia i pomyślności osób które poszukują pomocy w swoim życiu ze strony sił dobroczynnych, aniołów czy bóstw.

Biała Magia zajmuje się usuwaniem subiektywnie odczuwanych zjawisk określanych jako czarnomagiczne, jak poczucie klątwy, pechowego zauroczenia, opętania przez złoczynną siłę czy wpływ, poczucie zniewolenia. Zjawiska te często pojawiają się bardziej z powodu słabej i podatnej na nawet słabe złe wpływy psychiki pacjenta niż z powodu rzeczywistej siły czyjegoś szkodliwego oddziaływania. Część terapii to wzmacnianie woli osoby poddającej się terapii duchowej opartej o Białą Magię. 

W tradycyjnej kulturze duchowej Biała Magia to zawsze magia, która wykorzystywana jest do dobrych celów i dobrymi sposobami, zaś czarna magia służy złu, wykorzystywania jest do niecnych zamiarów i zwykle wiąże się z wykonywaniem jej na mroczne sposoby. Podobnie podejście stosowane jest w kulturze Wicca gdzie magia rozróżniana jest w przybliżeniu na białą i czarną według zasady “Czyń to, co chcesz, pod warunkiem, że Twoje czyny nie skrzywdzą nikogo” – czyny nie sprawiające nikomu krzywdy kwalifikują się tu jako magia biała, zaś ta wyrządzająca krzywdę to magia czarna.

Adepci Białej Magii doskonalą się w Boskim Świetle, Miłości, Mądrości i Mocy, gromadzą w swoim życiu pozytywny potencjał, przygotowując się do następnych - wyższych - etapów rozwoju. Podstawą jest duchowe Białe Światło Prawdy. Czynimy dobro i działamy dla dobra pacjenta, dbamy też o to, aby nikomu nie stała się krzywda z powodu działań bioenergetycznych, rytuałów odmiany losu czy modlitw.

Generalnie, systemy uzdrawiania takie jak Huna z Hawajów, Mahikari, JohRei czy ReiKi z Japonii są w swej istocie szkołami szeroko pojętego uzdrawiania opartymi na Białej Magii, jeśli są uczone i użytkowane wedle oryginalnych zasad i metod, tak jak zostały na początku wprowadzone. Warto wspomnieć, że źli ludzie, szczególnie na Zachodzie, w Ameryce czy Europie lubią tak zmodyfikować oryginalne systemy, żeby przestały spełniać warunki prawdziwej, boskiej Białej Magii opartej o współpracę z Bóstwami Niebios, w chrześcijaństwie ezoterycznym nazywane Aniołami i Archaniołami. Autentyczne szkoły ezoteryczne czy okultystyczne, wszystkie opierają się na słonecznej, boskiej, Białej Magii, którą w Indii znano jako Ścieżkę Kapłanów Słońca czyli Ścieżkę Magów (Maga Margah). 


Światło Proroka Henocha - Biała Magia


Biała Magia uznaje istnienie nadrzędnej boskiej siły czy mocy, Wszechducha, Ducha Życia, Prasiły o niepohamowanym i ostatecznym charakterze, z której wyłonił się cały wszechświat i wszystkie byty. Idea owej siły, przekraczającej ludzką zdolność pojmowania, została niemal całkowicie zrzucona przez zachodnie religie i filozofie, jednak Natura ciągle przypomina o istnieniu Boga w postaci Ducha, w chrześcijaństwie zwanego Duchem Świętym, u muzułmanów Ruh Quddus, a u żydów biblijnych Ruach Kaddosz.Nie ma spraw nie do ułożenia, o ile nie są zdeterminowane przez karmę (uprzednie czyny i wybory) człowieka. Jednakże, nie starajmy się wszędzie zasłaniać karmą czy prawem przyczyny i skutku. Ponad Prawem Karmy jest bowiem duchowe Prawo Łaski (Uwolnienia, Odpuszczenia) i prawdziwie dobry człowiek zawsze dostanie szansę na wybrnięcie ze ślepego zaułka w jaki zaplątał się w życiu. Warto także pamiętać, że Prawo łaski stosowane jest jedynie przez Bóstwa Niebios, przez dobrych Bogów i Boginie (Anioły i Archanioły) przy realnej i dostatecznej z Nimi łączności. 

Jeśli mimo wielu modlitw czy inwokacji, mimo pozytywnego myślenia, wiary w siebie, stosowania Białej Magii czyjeś życie leży w gruzach, przyglądamy się uczciwie intencjom i temu, jaki pacjent ma stosunek do innych czujących istot, ludzi i przyrody. Może rozwija w sobie poczucie winy lub zbytnio obwinia innych? Może pielęgnuje żal i gniew do kogoś, kto go skrzywdził? Może z uporem godnym lepszej sprawy trzyma się lęków i uprzedzeń w stosunku do niektórych spraw? Może ma powodujące choroby wierzenia religijne czy przekonania? Najczęściej po prostu nie dostrzega ręki życzliwie mu podanej przez Boga dla uzdrowienia i przemiany życia. 

Biała Magia jest starożytną sztuką uzdrawiania, przemieniania życia, polepszania losu, rozwoju związku z Niebiosami, z Bóstwami Nieba i Bogiem Absolutem. Biała Magia jest sztuką przekazywania Promienia Białego Światła w celu naprawienia rodzaju ludzkiego zgodnie z Wolą Bożą! Podróż duchowa do Królestwa Białej Magii jest podróżą do Królestwa Boskiego Światła, podróżą do Królestwa Światłości, do Niebiańskiego Świata Bóstw, Bogów i Bogiń Empireum. 

Ludzkie ciało jest wyrazem energii duszy (jap. ReiKi, sanskr. Daiva Prana). Każda ludzka myśl kreuje jakiś aspekt energii i od nas zależy czy będzie dobra czy zła i w jakim kierunku popłynie prąd życia. Pamiętać trzeba, że Boska Energia, Oddech Boga, może być tak łagodny jak muśnięcie subtelnego wiatru, łatwo można go przeoczyć w medytacji czy modlitwie. Obserwuje się także własne sny, gdyż w snach skrywają się potężne symbole i ludzkie ukryte możliwości. 

Białe Światło Boże to zrozumienie, świadomość, przebudzenie i oświecenie. Pola wyrażane za pomocą światła i dźwięku tworzą nowe energie, tacy ludzie są otoczeni piękną aurą, cali promieniują światłem, wtedy można najlepiej zobaczyć jakość człowieka będącego adeptem czy adeptką Białej Magii, Niebiańskiej Magii. Widać to po poszczególnych kolorach aury i eterycznego sobowtóra. Człowiek zanurzony w ciemności nie posiada czystej aury, a nawet bywa, że tonie w ciemności, jest tak mroczny, że ciężko tam znaleźć jakikolwiek kolor, i wiedzmy nie zdarza się to wcale tak rzadko, jest to bardzo częste zjawisko towarzyszące obecnie żyjącym ludziom i dzieje się tak z różnych powodów. W takim środowisku nie rozwija się prawidłowo świadomość, nawet jak owo środowisko mieni się być jedynie słuszną i zbawczą religią. Poglądy, wierzenia i przekonania nie stoją w parze ze stanem wnętrza, z duchowym oczyszczeniem ani uwzniośleniem. Ludzie mogą głosić wiele interesujących teorii, ale za tym wcale nie musi stać wysokie uduchowienia ani połączenie z Bóstwami Nieba... 

U podstaw Białej Magii leży praktykowanie łączności z Wyższą Jaźnią, Duszą oraz Boskim Duchem, a także z Bóstwami Niebios. Typowe praktyki to oczyszczanie siebie i swojego otoczenia z pomocą boskiego Białego Światła płynącego od dobrych aniołów, dobrych niebiańskich Bóstw i Bogiń. Biała Magia nigdy nie stoi w sprzeczności z dobrą, prawidłowo praktykowaną wiarą religijna, ale kultywuje nie tylko teorie lecz praktyczną Bożą Moc w działaniu poprzez osoby, które zostały przez Niebiosa i Bóstwa zaakceptowane jako współpracownicy Boga na Ziemi. 

Proste medytacje kierujące na dobrą ścieżkę boskiej Białej Magii to chociażby wyobrażanie sobie w spokoju ducha blasku promieniującego z jasno świecącego Słońca... W takim nastroju rozjaśniamy własną psyche co przeciwdziała stanom depresyjnym oraz rozświetlamy aurę i otoczenie w którym żyjemy. Z czasem posyłamy promienie Białego Światła Bożego także do innych osób, miejsc oraz zwierząt i roślin. 

Biała Magia – Służba Dobru Powszechnemu

EZOTERYCZNA SZKOŁA BIAŁEJ MAGII
POCZYTAJ ARTYKUŁY O BIAŁEJ MAGII – KRÓLEWSKIEJ SZTUCE DUCHOWEJ

Zajrzyj na tym blogu w KONTAKT 
1 komentarz:

  1. Taaak... zajrzałam. Dziękuję, bardzo piękny artykuł. Szczególnie podoba mi się: "...wybaczaj, współczuj, zachowuj spokój i życzliwość..." :) I w ogóle! Wszystko, wszystko, jakby podyktowane ręką Boga. I piękne wskazówki do życia. Dziękuję.
    E.

    OdpowiedzUsuń