Kundalini

Bardzo dużo ludzi pyta o Kundalini i prosi o prowadzenie praktyk z Kundalini, jednak trzeba sobie uświadomić, że idea oraz praktyki z Kundalini to zaawansowana część tantrycznej jogi, zaawansowana i integralna część praktyk TANTRA JOGI, w tym LAJA JOGI. Najpierw warto rozpocząć praktykowanie systemu Jogi od podstaw, aby móc z czasem osiągnąć bardziej zaawansowany poziom pracy na którym przebudzenie Kundalini jest możliwe. Ważniejsze istotne aspekty tantrycznych praktyk Kundalini oraz Tantry znajdziesz w niniejszym artykule. 

I. JOGA – YOGAH 


Joga (sanskr. Yoga) to duchowa droga rozwojuzmierzająca do zjednoczenia z Bogiem, Brahmanem. Najlepiej metodycznie opracowana w podręczniku praktyki jakim jest Jogasutra napisana przez Ryszi Patańdżali. W słynnym traktacie “Jogasutry” Patanjali mówi o jodze w rozdziale pierwszym, sutrze drugiej: 

“jogah cittavrtti nirodhah” – “Joga jest to powściągnięcie zjawisk świadomości” – (tłum. z sanskr. w przekładzie Leona Cyborana), a w następnej: tada drastuh svarupe avasthanam – “Wtedy widz utrzymuje się w swojej właściwej naturze”.

Joga to jeden z sześciu głównych, ortodoksyjnych, uznających autorytet Wed, systemów filozofii indyjskiej. Pewne odpowiednie zaawansowane ćwiczenia jogiczne stosuje się również w buddyzmie w praktykach tantr oraz Dzogczen w celu rozwoju duchowego, np. dla rozpoznania natury rzeczywistości (sanskryt Śunyata). Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem, reintegracją, oczyszczeniem i wzniesieniem ponad plan materialny.

Słowo „yoga” pochodzi od sanskryckiego rdzenia „yuj”, co znaczy „łączyć, kierować, skupiać uwagę”, ale też „jarzmo” oraz „powściągać”. Joga była traktowana jako sposób na zachowanie harmonii duszy i ciała, higieny ciała oraz dobrej kondycji psychofizycznej. 

Joga, albo Samkhja Joga, jest jednym z najważniejszych systemów filozofii indyjskiej. Atman – duch jednostkowy posiada ponadczasowy byt. Joga uznaje prawo (karmana) i koła wcieleń (samsara), wyzwolenie dokonuje się przez odpowiedni trening. Podstawową myślą jogi jest możliwość oświecenia poprzez koncentrację, medytację i ascezę.

Autentyczne Ścieżki Jogi założone oryginalnie przez inkarnowanego Mistrza w formie Bóstwa, Śiva Yogeśvara,  Jogi których w sumie jest tylko 12-cie to:  

- Mantra Joga (Vini Joga) – ścieżka zjednoczenia poprzez recytacje formuł wedyjskich, mantramów; osiąganie mokszy poprzez recytowanie mantr

- Hatha Joga - ćwiczenia ascetyczno-mistyczne, moralne, oddechowe, cielesne (asany), medytacyjne; aktualnie najpopularniejsze odniesienie do jogi;

- Bhakti Joga - jako jedna z głównych linii jogi to dążenie do rozwinięcia miłosnego związku z Bogiem w formie Bhagawana – wizerunku Świętego; 

- Laja Joga (Laya Yoga) – medytacyjna szkoła jogi oparta na pracy z czakrami i mocy Kundalini; metoda Kundalini Joga – dążenie do wyzwolenia przez budzenie energii węża Kundalini jest metodą pomocniczą laja jogi;- Krija Joga (Kriya Yoga) – uproszczona Joga Królewska, czterostopniowa tajemna joga indyjskiego zakonu Giri, górskich joginów z Himalajów; joga oczyszczająca, uproszczona Radża Joga;

- Lakszja Joga (Lakshya Yoga) – uświadomienie Jedynej Rzeczywistości, Brahmana, oprócz którego wszystko inne jest jedynie chwilowym przejawem; joga celu i spełnienia; ścieżka magicznego powodzenia, dobrobytu i pomyślności osiąganych poprzez respektowanie praw i zasad Przyrody oraz działań magicznych; praca z celami, magicznymi znakami, wizjami i formułami; 

- Dźńana Joga (Jńana Yoga) – jako jedna z głównych linii jogi to ścieżka duchowej wiedzy i mądrości, w której materialna wiedza naukowa i techniczna jest zaledwie podstawą;

- Uro Joga czyli Radża joga (Raja Yogah, także niepoprawnie asztanga joga lub joga królewska) – ośmiostopniowy system jogi, którego celem jest samadhi; Joga Królewska dzieli się na trzy podstawowe części (angi): Karma, Bhakti i Dźńana
* Karma joga - dążenie do wyzwolenia poprzez bezinteresowne czyny
** Bhakti joga - tutaj jako stopień czy lekcja Radża Jogi, dążenie do rozwinięcia miłosnego związku z Bogiem, Brahmanem w formie Bhagawana
*** Dźńana joga – tutaj jako stopień czy lekcja Radża Jogi, dążenie do mokszy (oświecenia, wyzwolenia się z reinkarnacji) poprzez zdobywanie wiedzy duchowej;

- Wasana Joga (Vasana Yoga) – to starożytna Joga pojazdów Bóstw, czyli scieżka w której adepci praktykują z Dewami na których podróżują Bóstwa Główne; joga zmierzająca prosto do siedziby Bóstwa; praktyki pozycji przewożących do niebiańskich pałaców; reprezentowanie Bóstw na ziemi; 

- Para Joga (Para Yoga) – wyższa czy wynosząca Joga, trudna do praktykowania, opiera się na Łasce Guru, czasem znana jako Kripa Yoga; pojazd Wyższego Ducha, Absolutu, sięgania do wyższego świata;

- Amanaska Joga (Amanaska Yoga) – to praca z niższą naturą i złymi dyspozycjami, a samo pojęcie amanaska oznacza brak intelektu, bezrozumie, niezdolność odczuwania i pojmowania, amanska jako joga to praca z użyciem niższych duchów, niskich i prymitywnych bytów, praca w niższych, demonicznych kręgach; 

- Sahadźa Joga (Sahaja Yoga) – medytacyjna ścieżka jogi polegająca na obudzeniu Kundalini i pracy z czakramami, ale od strony ćakramu Sahasrara czyli od góry; podstawą tej jogi jest Sahan czyli wytrwałość, cierpliwość i wytrzymałość, tak psychiczna jak i fizyczna; Sahan oznacza “tysiąc prób” lub “tysiąc sadhan”; 

W Indii powszechnie przyjmuje się, że Mantra Joga nazywana też Wini Jogą jest podstawową jogą i matką jog, a joga bez mantramów w praktyce nie istnieje, zatem nauczanie jogi bez nauczania mantramów wedyjskich jest wedle jogicznej tradycji oszustwem. Podstawową mantrą systemu Hatha jogi jest praktyka Sau-Ham. Cztery jogi uważa się za Mahajogę jeśli praktykowane są łącznie: mantra, hatha, laja i radża joga. Jest to tak zwana wielka joga Boga Śiva.

Warto odnotować, że dwie jogi występują niejako podwójnie, raz jako samodzielne linie przekazu jogicznego, a dwa jako część systemu Królewskiej Uro Jogi. Są to mianowicie Bhaktijoga i Dźńanajoga. Jako samodzielne linie jogicznego nauczania nie występują systemy takie jak np. Kundalini Joga, gdyż jest to ewidentnie lekcja wyrwana z kontekstu innych całościowych systemów praktyki i jako taka nie może być praktykowana oddzielnie od swej macierzy. 

Wybrane podstawowe elementy Mantra Jogi, Hatha Jogi, Laja Jogi oraz Radża Jogi zwane są Maha Jogą (Wielką Jogą), która nie stanowi oddzielnej gałęzi Jogi, ale jest czymś w rodzaju Kursu Wprowadzającego do całokształtu praktyk i nauk Jogi.II. TANTRA 


Tantra, tantra joga, tantryzm, śaktyzm, śakta – w sanskrycie तन्त्र – jedno z indyjskich pojęć, które należy do najbardziej wypaczanych i źle rozumianych na Zachodzie w tym w Polsce. Tantra, tantra joga – generalnie oznacza nauki mistyczne i ezoteryczne w indyjskiej jodze związanej z tradycjami Wielkiej Bogini, Pramatki Życia. Słowo “tantra” oznacza generalnie każdy rodzaj traktatu opisującego metody rytualnego wielbienia Bogini, Śakti, Dewi, a także praktyki jednoczenia się ze świadomością Bogini, małżonką Śiwa Boga. Tantry to nurty śiwaizmu  i śaktyzmu indyjskiego, także w Tybecie, Nepalu, nie tylko w Indii. 

Jak uczą oryginalne tantry, tylko czciciele Bogini Kali w jednej z jej dziesięciu form mają prawo używania nazw takich jak tantra czy tantra joga, a kto nie jest wielbicielem Bogini Kali (Śakti), nigdy nie powinien używać nazwy tantra dla swych celów czy pomysłów, gdyż w wypadku nielegalnego używania tantra jogi, Bogini Kali doprowadza oszustów do szaleństwa i obłędu oraz upadku.

Tantra to pojęcie, które tłumaczone jest jako: “wyłanianie; usuwanie zagrażania; osnowa, wątek (w sensie tkackim); część istotną, kierowniczą czy esencjonalną; istotne nauki; model, typ, system; propagowanie; doktryna, zasada, teoria, praca naukowa, naukowy traktat filozoficzny; klasa nauk magicznych i mistycznych w jodze w formie dialogu pomiędzy Śiwą i Durgą (Śakti); nauki o stworzeniu i zniszczeniu świata, wielbieniu bogów i osiąganiu celów (spełnianiu pragnień); magiczno-mistyczne nauki udzielane przez Bogini Durga Kali wtajemniczonym!

Tantra, Tantra Joga, tantryzm - w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie tradycja duchowa oparta na filozofii niedualistycznej, uznająca, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu, Brahmana Boga. Byt ten jest rozumiany najczęściej jako forma czystej świadomości. Przyjmuje się, że tantryzm to pojęcie oznaczające wiedzę i koncepcje zachodnich intelektualistów na temat tego czym jest lub nie jest Tantra. Sama zaś TANTRA to ezoteryczna, pogłębiona o mistykę strona orientalnych religii i kultów.

Tantra na Zachodzie powszechnie dzielona jest na trzy rodzaje, chociaż jest to duże uproszczenie: 
- biała (śukla),
- czerwona (kama) i
- czarna (śjama), a w rzeczywistości ciemno-niebieską, bo śjam (śyama) to kolor indygo.

Odpowiednio są to tantry czystości (śukla), miłości i mocy Bożej (magii). Tantra używa jednocześnie praktyk z mantrą, mudrą i jantrą! Terminy takie jak kundalinioraz ćakramy są nieodłącznie związane z tantrą. Oryginalna indyjska i tybetańska tantra nie zawiera w sobie podziałów na tzw. “lewą” i “prawą” rękę. Tantra jest cała i dzieli się na dziesięć głównych przedmiotów! 

Tantra dosłownie znaczy “narzędzie służące do rozciągania (świadomości)”, od sanskryckiego rdzenia tan- “ciągnąć” z przyrostkiem -tra (por.: mantra, jantra): tanyate, vistaryate dźnianam, anena iti tantram (rozciąga, rozszerza poznanie, dlatego nazywana jest tantrą). Odnosi się do stanu świadomości, w którym zwykły świat jest nieoddzielny od doskonałego oświecenia, w taki sposób, jak dwie nici splecione są w gęstej fakturze materiału. Taki poziom umysłu jest dlatego długotrwały i niezniszczalny. Kruche i niepełne doświadczenie oświecenia, np. jedynie intelektualne zrozumienie, można z kolei porównać do łaty naszytej na materiał – ma ograniczoną powierzchnię i z biegiem czasu może się oderwać.

Adepci tantry nie wykluczają żadnego przejawu życia i świata, uznając że wszystko jest doskonałością i może być umiejętnie użyte na drodze oświecenia. Stosują różnego rodzaju praktyki, zawierające elementy jogi, medytacji czy magii, przekazywane często jedynie ustnie w nieprzerwanej linii od nauczyciela do ucznia. Na Zachodzie tantra przywołuje na myśl przede wszystkim otwarty i szczery stosunek do seksu, jako że podejście to różni się znacznie od znanego nam stereotypu duchowości – ascezy.

III. KUNDALINI JOGA – PRAKTYKA TANTRY 


Praca z Kundalini, zwaną także Himavanti idealnie wpasowuje się w obecne czasy, chociaż jest mało znana w Ameryce i Europie. Jest przeznaczona także dla ludzi z miast prowadzących intensywny tryb życia, nie tylko dla mistyków i sadhu (świętych) siedzących w Himalajskich jaskiniach czy pustelniach. Wzmacnia i rozwija na wszystkich poziomach: ciało, umysł, duch. Oczyszcza, relaksuje, hartuje i otwiera. Uzdrawia system nerwowy i hormonalny, zwiększa pojemność płuc, pobudza krążenie, trenuje i stymuluje umysł. Pozwala odkryć i sięgnąć po niewykorzystany potencjał, wewnętrzną moc, którą wszyscy w sobie mamy. Główny nacisk kładzie się na doświadczenie, dlatego Kundalini Yoga, jako część systemu Tantry, rodzaj Tantra Sadhany jest jogą doświadczania. Jej efekt jest odczuwany jako powrót do źródła, radość i niewinność egzystencji. Zajęcia Kundalini Jogi składają się z technik sthulla kriya (asany i praca z oddechem), głębokiej relaksacji przy muzyce oraz medytacji. 

Techniki Kundalini Śakti (Shakti) mają szczególne znaczenie i wymiar dzięki połączeniu technik wpływających jednocześnie na ciało, umysł i ducha oraz na budzenie uczuć wyższych. Proste ćwiczenia z Kundalini Śakti (Shakti) a zarazem głębia przekazu dają nam możliwość odbioru i doświadczania nowych jakości naszej istoty. To, co doskonałe i czyste staje się naszym udziałem. Łącząc i scalając kawałki naszej Duszy, Atmana, Wyższego Ja, odkrywamy, że spokój i prawda jest naszą wewnętrzną naturą a siła, miłość i harmonia zawsze w nas były. Sięgnij po ten potencjał, rozpoznaj go i wprowadź w życie za pomocą Kundalini Jogi.CZYM JEST KUNDALINI JOGA:

* Idealna dla każdej grupy wiekowej świadomej swoich potrzeb duchowych; 
* Daje dobre efekty u osób prowadzących intensywny tryb życia; 
* Oczyszcza, wzmacnia i rozwija na wszystkich poziomach świadomości; 
* Zajęcia Kundalini Yogi składają się z zestawu ćwiczeń dobranych pod kątem osiągnięcia odpowiedniego efektu, technik oddechowych, relaksacji, medytacji (w różnych jej formach) oraz mantr. 

KUNDALINI JOGA – KORZYŚCI:

* Mistrzowskie opanowanie technik oddechu KY, które stanowi fundament: otwarcia i kreatywności, panowania nad emocjami, rozwijania koncentracji i inspiracji, zdrowia i witalności
* Radzenie sobie ze stresem, pokonywanie obaw i lęków
* Głęboka relaksacja i energetyzacja
* Wzrost intuicji i charyzmy oraz siły i woli działania
* Wzmacnianie siły psychicznej i fizycznej
* Ulepszanie procesu podejmowania decyzji
* Budowanie siły i poczucia pewności 
* Opanowanie i lepsze wykorzystanie potencjału umysłowego
* Uwalnianie bólów głowy, odnawianie osobistej witalności
* Usprawnianie komunikacji i relacji interpersonalnych
* Tworzenia przestrzeni dla energii prosperity w biznesie, pracy, życiu osobistym
* Doświadczanie energii transformacji
* Poszerzanie świadomości – poprzez ruch, oddech, medytację i osobistą refleksję
* Pozytywne oddziaływanie na system krążenia, nerwowy, hormonalny, immunologiczny, trawienny; kręgosłup, serce, nerki, i wiele innych 
* Techniki dla piękna, młodości, promienności i pomyślności

KUNDALINI YOGA – BADANIA MEDYCZNE


* Medytacja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka ataku serca nawet bez zmiany diety
* Leczenie stresu i niepokoju poprzez zastosowanie medytacji ma długoterminowe korzystne efekty
* Relaksacja i medytacja wpływa na poprawę stanu zdrowia osób z przewlekłymi bólami
* „Praktyka jogi okazała się najbardziej efektywną metodą leczenia szerokiej gamy zaburzeń psychosomatycznych i psychiatrycznych”
* Osoby ćwiczące jogę mają wyższy stopień satysfakcji życiowej, niższą pobudliwość i agresywność, lepiej radzą sobie ze stresem
* Praktykowanie jogi – nawet tylko przez sześć tygodni znacząco zmniejsza problem bezsenności u 77% badanych
* Praktyki Kundalini Yogi, przeprowadzone dla The Institute for Medical Yoga w Szwecji w 1998 roku przyczyniły się do znaczącego zmniejszenia przewlekłego bólu kręgosłupa wśród badanych osób
* Regularne uprawianie jogi może łagodzić w organizmie stany zapalne, będące podłożem wielu poważnych schorzeń, takich jak choroby układu krążenia czy stawów – “Psychosomatic Medicine”.KUNDALINI – MOC DUCHOWA


Kundalini Śakti w ludzkim ciele “drzemie” uśpiona u podstawy kręgosłupa, miejsce to zwane jest pierwszą ćakrą (spolszcz. czakram) ciała energetycznego - Muladhara Ćakram.

W trakcie praktyki jogi energia ta jest stopniowo pobudzana i kierowana do góry wzdłuż kręgosłupa, a dokładniej wzdłuż środkowego kanału ciała energetycznego zwanego Shushumna. Kundalini Śakti jako Moc Duchowa i Charyzmatyczna podąża wzdłuż Shushumny do miejsca, które w ciele fizycznym jest gruczołem szyszynki w środkowej części mózgu. Na tym poziomie osiągnięcie świadomości jest procesem chemicznym. Proces ten opisany jest w klasycznych podręcznikach jogi, mistycznym językiem w Wedach i Upanishadach, lub przekazywany uczniowi bezpośrednio przez nauczyciela czyli przez Śri Guru-Dżi.

Yogi indyjscy podkreślają, że aby stać się pełnym, prawdziwym człowiekiem należy świadomie pracować nad obudzeniem i podniesieniem Kundalini Śakti, która reprezentuje w człowieku twórczą inteligencję, miłość i niezmienną prawdę, a reprezentowana jest przez duchowy ideał Bogini, Devi, Śri Devi.

Z praktycznych wskazówek, praktyki z Kundalini wykonuje się z gołą głową, a jedną z oznak są naturalnie zdrowe i piękne włosy, czasem wiązane w kok, ale bywa, że nie na długo. Rozbudzenie Kundalini bardzo utrudnia, a nawet uniemożliwia noszenie kapturów, czapek, kapeluszy, turbanów, a nawet naszyjników, bo wszystko co okala głowę czy szyję oraz oddziela głowę od Lotosu Korony ponad głową i Nieba - uwiera, przeszkadza, a nawet boli.

Jogini noszący własne długie włosy na głowie nawet do późnej starości posiadają jedną z małych ale ważnych oznak dobrego przepływu energii w kanale centralnym suszumną zwanym. Wypadanie włosów i łysienie głowy, noszenie czapek, kapeluszy czy turbanów, to wszystko oznaka braku potencjału energetycznego koniecznego do ożywienia i podniesienia Kundalini Śakti. Czasem noszone są, głównie przez kobiety oraz królów rodzaje korony z pięciu metali i kamieni szlachetnych, które jako talizman wspomagają przepływ energetyczny, jednak nie mogą one zasłaniać głowy od góry i zwykle zakładane są tylko na jakieś ważne ceremonie czy uroczystości, a nie w codziennej pracy.

Oprócz tego, w Obecności Świętej Bogini, nawet w postaci samej energii czy mocy, nie nosi się nakrycia głowy. Przestrzeń pomiędzy ośrodkiem Korony ponad głową, a ośrodkiem Adźńa, Trzecim Okiem i Siedzibą Praduszy w głowie musi być wolna od materialnych obiektów, które zakłóca jedynie obieg energii w subtelnych przewodach głowy i ponad głową. Kundalini Joga w turbanach jest pomysłem niedorzecznym i całkowicie absurdalnym, wymyślonym przez kogoś, kto nigdy tej boskiej energii nie doświadczył i nie ma o niej pojęcia nawet teoretycznie!Kundalini Joga – Tantryczny Mistycyzm

Kundalini Joga jest kompleksową wiedzą o człowieku, procedurą i techniką, której działanie można odczuć i poznać wyłącznie poprzez praktykę i doświadczenie. Doświadczenie może być różne dla każdego z nas, ale zawsze następują pozytywne zmiany na poziomie fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. Jest to ta technika jogi, która dokładnie odpowiada współczesnym wyzwaniom.

Korzyści wynikające z praktyki:

* poprawa zdrowia (praktyka pobudza krążenie, leczy system nerwowy i hormonalny),

* równowaga emocjonalna,

* zwiększona odporność na stres,

* wewnętrzny spokój i pewność siebie.

Praktyka Jogi Kundalini jako jedna z Tantrycznych Jog Duchowych i Ogniowych pomoże nam porzucić stare wzorce, uwolnić się od cierpień z przeszłości, które blokują nas przed byciem tu i teraz oraz przed osiągnięciem pełni naszych możliwości. Kundalini Joga jest dla każdej grupy wiekowej, nie zna granic, jest ponad pochodzeniem, narodowością, wyznaniem czy religią, Jest dziedzictwem ludzkości, do którego obecnie dostęp ma każdy. Joga Kundalini jest praktyczną wiedzą dla nas wszystkich abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i spełnieni.

Kundalini Joga jest dla ludzi, którzy żyją we współczesnym świecie, posiadają rodzinę, dom i pracę, i równocześnie chcą zrównoważyć świat wewnętrzny z zewnętrzną rzeczywistością.Kundalini pochodzi ja się często potocznie tłumaczy od słowa Kundal, które oznacza “kosmyk włosów ukochanego”. Odwijanie tego kosmyka jest obudzeniem energii Kundalini, potencjału twórczego, który istnieje w każdym człowieku. Kunda jednak to rytualne naczynie do spalania Ognia Ofiarnego w wedyjskich rytuałach i dlatego powiada się, że nie ma praktyki z Kundalini bez zapalania Ognia Wedyjskiego.

Na przestrzeni wieków Kundalini Joga była i jest zbiorem technik hermetycznie strzeżonych przez linię mistrzów (Guru Sampradaya), dostępną tylko dla wtajemniczonych uczniów i nigdy nie uczoną publicznie. Jak dotąd nikt nie przerwał tej długowiecznej tradycję sekretu i nie rozpoczął publiczne nauczania Kundalini Jogi, chociaż kilku amerykańskich oszustów Newagowych uważa, że naucza jej przez lata na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy.

Wedle wielu autentycznych Mistrzów Kundalini Jogi z Indii, oszustów od “PseudoKundalini” poznać po tym, że każą sobie dużo płacić z Kursy dla Nauczycieli i wyższe wtajemniczenia. Kilka tysięcy dolarów za kurs to absurd nie mający nic wspólnego z obudzeniem boskiej mocy Kundalini. W celach biznesowych oszuści utworzyli nawet organizację swojej fikcji pod nazwą “Technologia Kundalini“, co jest jedynie kolejnym amerykańskim newagowym oszustwem, przekrętem na naiwnych ludziach dla wyłudzenia pieniędzy za nic nie warte kursy dla nauczycieli, które są tylko reklamowym zabiegiem marketingowym. Oficjalnie także newagowi oszuści “opatentowali” swoje “Technologie”, tyle, że nielegalnie, wbrew woli indyjskich Mistrzów, używają nazwy Kundalini oraz Joga, aby zarobić na naiwnych. Nazwa ta jako tradycyjna dla kultury indyjskiej i religii wedyjskiej nie może być nigdzie patentowana ani zastrzegana!

Prawdziwa Kundalini Joga zasadza się na głębokiej czci i więzi z Boginią Śakti Devi czyli w swej istocie z Kundalini, gdyż Kundalini to magiczne imię Bogini, Śri Devi. Troista postać Bogini stanowi trzy spirale czy zwoje Świadomości Kundalini. Technika Kundalini nie jest technologią oddzielną od reszty tantrycznych nauk ani od Bóstwa którym sama jest w istocie. Zachodni ignoranci  w swej łapczywej dążności do nieprawego zysku nie mają jednak ni wstydu ni honoru, aby powiedzieć ludziom, że elementami jogi wprowadzają ich w błąd jeśli nie dają im przekazu inicjacyjnego w Świadomość Bogini Śakti Devi Kundalini, inaczej zwaną także imieniem Himavanti Devi. Adepci prawdziwej Kundalini Jogi obchodzą Navaratri, kultową praktykę Trzech Bogiń trwającą 10 dni, a 9 wieczorów nawet cztery razy do roku, nie tylko raz na jesień około przełomu września i października. Jak ktoś nie był na Navaratri to bodaj jeszcze nic nie słyszał o praktykach Kundalini! A kilka asan rzeczywiście zawsze poprawia wigor, jeśli się je ćwiczy. Tyle, że to Hatha Joga lub sikhijska gimnastyka, a nie Kundalini Joga.KUNDALINI JOGA – ŹRÓDŁO CHARYZMATÓW 


Kundalinijoga – jeden z najbardziej tajemnych i ezoterycznych systemów rozwoju i doskonalenia duchowego wywodzący się z obszaru kulturowego Indii. Kundalinijoga to tantryczna metoda szczegółowa jogi, polegająca na umiejętnym pobudzaniu ognistej w swej naturze, siły życia drzemiącej u podstawy kręgosłupa. 

Powiada się, że moc Kundalini-Śakti, gdy zostaje obudzona, wstępuje spiralnie poprzez Ćakry (Czakramy), wzdłuż pionowej linii ciała po wewnętrznej stronie kręgosłupa ku górze, aż osiągnie swoją wyższą siedzibę w Sahasrarze – ćakrze o tysiącu płatkach ponad głową. Cała symbolika ezoteryczna Kundalini Jogi wskazuje na siedmioetapowy proces rozwoju wewnętrznego i osiągania tak zwanego wyzwolenia. Śakti czy Kundalini to terminy w rodzaju żeńskim, opisujące żeńską zasadę boskości, natury Boga rozumianej jako para, Bóstwo i Bogini.

Dokładna translacja terminu Kundalini w tantryzmie łączy cząstkowe pojęcia “Kun” oznaczające „ufność”, „wiarę” i „zaufanie”, z “Kunda” oznaczającym „spiralę”, „zwiniętego węża” oraz rodzajem żeńskim „-lini” mocno podkreślającym gramatycznie żeńskość terminu. Kundalinijoga zatem opiera się na głębokim zaufaniu i wierności do Guru – mistrza i przewodnika życia duchowego, pracy ze spiralną mocą czy energią, ruchem falowym, cyklicznością przyrody oraz żeńskim aspektem Boga – Absolutu. Kto nie czci Guru zgodnie z zaleceniami tantrycznych nauk takich jak Śri Gurugita, ten nie zna Kundalini! 

* Bhuta śuddhi to podstawowa metoda wstępnej praktyki Kundalinijogi oparta na metodach oczyszczania z użyciem pięciu żywiołów. Bez jej gruntownej realizacji nie należy przechodzić do bardziej zaawansowanych praktyk, gdyż wedle mistrzów i ekspertów tej jogi może to dać nieprzyjemne doznania psychiczne lub fizyczne.

* Indrija śuddhi to drugi, zaawansowany etap polegający na oczyszczeniu czy uwolnieniu zmysłów, etap który zawiera też sporo ćwiczeń, które się tyczą zagadnień seksualności, ale mają one na ogół charakter jednorazowych procesów mających na celu katharsis i nie muszą być kultywowane w sposób stały. Tradycja indyjska przewiduje też wyrażenie na takowe praktyki zgody współmałżonka czy współmałżonki, jeśli osoba pozostaje w stałym związku.

* Śakti śuddhi można uznać za właściwy etap kultywowania Kundalinijogi polegający ideowo na oczyszczeniu źródła mocy i uwolnieniu kundalini tak, aby mogła osiągnąć swoją właściwą, tak zwaną kosmiczną siedzibę ponad głową w lotosie korony o tysiącu płatkach. Metafizyka tego etapu dla kobiet to stawanie się małżonką dewy, a dla mężczyzn jest to stawanie się małżonkiem Bogini i emanacją jakiegoś niebiańskiego czy boskiego aspektu rzeczywistości. Dopiero na tym etapie budzone są tak zwane cudowne, magiczne czy charyzmatyczne moce – siddhi.

W całym procesie rozwojowym moc ogniowa kundalini spala wszelkie splamienia świadomości i co ważniejsze tak zwane nasiona oraz zalążki przyszłego karmana. Rezerwuje się na przebycie każdego etapu zwykle od 10-15 lat bardzo intensywnej praktyki i ćwiczeń włącznie z procesem inicjacyjnego przekazu łaski i mocy – Śaktipat. Ukończenie każdego etapu rozeznawane jest po sporej ilości oznak fizycznych, psychicznych i charakterologicznych, tak zwanych pomyślnych znaków urzeczywistnienia, co można porównać z gruntownymi badaniami psychologicznymi mającymi na celu selekcję osób posiadających najlepsze predyspozycje do określonych zawodów czy stanowisk.

Kundalinijoga jest trzecim klasycznie etapem praktyki w systemie Hathajogi Pradipika, a praktyki z ćakrami pokrywają się z tantrycznym systemem Lajajogi. Mudry stanowią podstawę technik Kundalinijogi w systemie tradycyjnej hathajogi, jednak w systemie Tantry technicznie Mudry (gesty i pozycje), Mantry (dźwięki i słowa mocy) i Jantry (znaki, symbole, diagramy) stanowią pewną uzupełniającą się całość.

Kundalinijoga praktykowana była i jest przez tak zwanych „szalonych” mędrców i joginów Tybetu oraz Indii, czyli przez kontrowersyjnych zwykle w swoich czasach liderów praktycznej duchowości. 

Kundalini (dewanagari कुण्डलिनी) (r.ż.) to energia, moc duchowa, opisywana jednocześnie pod postacią mocy węża, bogini i “siły”. Kundalini łączy w sobie atrybuty wszystkich bogiń i bogów, jest ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hathajogi. Ideał kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty bogini – Śakti, Dewi. Kundalini (Himavanti) uznawana jest za moc i potęgę twórczą, kreatywną, stąd odpowiedzialna jest za wszelkie zdolności i talenty twórcze, artystyczne, architektoniczne oraz wynalazcze. Osoby zdolne do wielkich, bohaterskich czy twórczych, odkrywczych czynów uważane są za posiadające wielką moc Kundalini.

Kundalini uważana jest za wewnętrzną personifikację mocy kosmicznej Bogini, żeńskiego pierwiastka Boga, absolutu. Uważa się, że podstawową metodą rozwoju Kundalini jest nabożne uwielbienie, cześć, adoracja Bogini w jakiejkolwiek postaci, stąd tradycja wedyjska jak i hinduizm zawiera bardzo wiele ludowych form Bogini o lokalnym znaczeniu. Tantryzm, zarówno śiwaizm, jak i śaktyzm, używa określenia Kundalini-Śakti, podkreślającego związek mocy duchowej z żeńskim pierwiastkiem boskości, Boga czy absolutu. Nauka o ćakrach ściśle związana jest z ideą Kundalini-Śakti. Charakterystyczna jest szczególna cześć dla Bogiń – Wojowniczek i Bohaterek jak Durga czy Kālī, włącznie z nauką wyzwalania Mocy Wojownika poprzez ciężki trening sztuk walki, Kalaripayat, co jest jedną z oznak obudzenia Kundalini.

Śaktyzm (Śakta) to tradycyjny indyjski kult Bogini, żeńskiego aspektu Boga – Absolutu. Bogini ogólnie zwana Śakti lub Dewi (Adiśakti) stanowi podstawę zarówno ludowej jak i naukowej religijności indyjskiej. W obrębie hinduizmu istnieją trzy główne nurty religijno-duchowe, a śaktyzm jest największym z nich, słusznie kojarzonym z Tantrą, gdyż Śaktyzm to Tantryzm. Tantra przedstawia Absolut jako personifikację Boskiej Pary Rodzicielskiej w postaci Boga Śiwa (Hara) i Bogini Śakti (Śri Devi). Każda z form kultowych posiada kilkanaście ważniejszych odmian nazywanych osobnym imieniem i bardzo dokładnie opisywanych. Najbardziej znane imiona Bogini Śakti-Kundalini to Śri Dewi, Kali, Durga, Parwati, Uma, Sati, Annapurna, Lalita, Kamala, Śriwidya.Podstawowe wyobrażenia Kundalini to moc uśpiona u podstawy kręgosłupa, jasna jak tysiąc słońc, podobna do ognistego, wężowego zwoju, gdy spoczywa, lub do słupa ognia, gdy się wznosi. Kundalini jako żeńska boska moc wewnętrzna budzi się do życia u podstawy kręgosłupa, w ośrodku korzeniowym zwanym muladharą. Poruszając się w kanale (nadi) suszumny stopniowo przebija kolejne ćakry i wznosi aż ponad szczyt głowy do ośrodka sahasrara, gdzie znajduje swe ujście (opisywane także jako połączenie dwóch boskich aspektów, bogini Śakti i boga Śiwy), w efekcie prowadząc do zjednoczenia z kosmosem, wyzwolenia. Ten proces budzenia kundalini i siedmiostopniowego wznoszenia opisywany jest jako siedmiostopniowa ścieżka mistycznego rozwoju duchowego.

Osoby praktykujące rozwój Kundalini Śakti noszą zwykle czerwone lub szkarłatne szaty, a słoneczny blask towarzyszący wyobrażaniu tej mocy ma zabarwienie czerwonawe, podobne kolorystyce wschodu oraz zachodu słońca. Graficznie maluje się spiralę zwiniętą w trzy i pół zwoju, co uważane jest za symbol uśpionej kundalini i używane w kontemplacjach. Himalajscy Ryszi, a także buddyjscy mnisi z Tybetu znani są z praktyk Tumo dających odporność na niskie temperatury z pomocą skupienia i koncentracji na ognistej mocy Kundalini. W każdym człowieku jest ona uśpiona i zwinięta w trzy i pół zwoju w kości krzyżowej (łac. os sacrum).

Joga tantryczna (śaktyzm) naucza się, że aby przebudzić Kundalini, wystarczy regularnie przez kilkanaście minut dziennie medytować wykonując specjalne praktyki dane wraz z inicjacją przez boskiego Guru (Mistrza o Boskich cechach). Kundalini spontanicznie będzie coraz silniejsza. Jej przebudzenie nazywa się ogniową samorealizacją. Gdy Kundalini budzi się i unosi w systemie subtelnym człowieka, uzdrawia i otwiera ćakry oraz równoważy kanały energetyczne (nadis), lecząc wszelkie choroby i eliminując wszystkie negatywności. Kultywuje się codzienne praktyki wielbienia 108, 300 lub 1008 świętych imion – właściwości przynależnych do Bogini, które człowiek powinien rozwijać w swej drodze udoskonalania i rozwoju wewnętrznego. Najbardziej popularnym zbiorem takich cech – imion jest Lalita-Sahasra-Nama, tysiąc imion Bogini Śri Lalita Dewi.

Śakti (dewanagari शक्टि, ang. Shakti) to Bogini Kundalini, małżonka Śiwa Boga, rodzaj siły, energii, pierwiastek żeński, występuje pod czterema głównymi postaciami: Parwati, Durga, Kali (Kālī) i Uma. W kulturze duchowości Indii, boska para Śiwa i Śakti stanowią zasady nierozłączne i wzajemnie się równoważące, stanowiąc całość bóstwa. Sanskryckie słowo śakti wywodzone jest od rdzenia śak, odpowiadającym znaczeniu potęga, siła, bycie zdolnym do czegoś, uzdolnienie. Rdzeń ten występuje już w Rygwedzie w znaczeniach bycie potężnym lub silnym i posiadanie zdolności. W późniejszych tekstach spotyka się słowo śakti także na określenie żeńskiego narządu rozrodczego. Słowo “Śakti”, zwykle używane jako synonim Kundalini, używane jest potocznie w znaczeniu natchnienia, inspiracji, charyzmy, intensywnej aktywności, witalności. Śakti jako bogini jest spersonifikowaną żeńską połówką Boga – Absolutu. W “Jogasutrach” występuje (w złożeniach) jedynie czterokrotnie: 2.6, 2.23, 3.21, 4.34.

Stare pisma i traktaty znane jako tantry stanowią podstawę nauczania i idei prezentowanych przez śaktyzm, uznawany też za nurt bardzo mistyczny, ezoteryczny czy magiczny. Ważniejsze teksty śaktyzmu czyli także Kundalini Jogi to: “Brahmanda-Purana” – purana nr 18 z wielkich Puran oraz “Devibhagavata-Purana” – purana wymieniana wśród Śaktów z nr 5 według numeracji wielkich Puran. Najważniejsze dzieła kanoniczne śaktyzmu tyczące kultu Bogini to :

* Kaula-Dźńana-Nirmaja; 
* Siddhasiddhanta-Paddhati; 
* Laghu-Joga-Waszisztha; 
* Dewibhagawata-Purana; 
* Brahmanda-Purana;

Przykładowe krótkie i wielce praktyczne Modlitwy – Mantramy Kultu Bogini, Kundalini:

Om Śaktyai Namah! – Boskiej Mocy i Potędze Chwała!
Om Durgyai Namah! – Bogini Zwycięskiej Chwała!
Om Lalityai Namah! – Bogini Piękna Chwała!
Om Parwatyai Namah! – Dobrotliwej Bogini Chwała!
Om Kālyai Namah! – Bogini Czasu Chwała! 
Om Mahā-Kālyai Namah! – Bogini Wielkiego Czasu i Śmierci Chwała!

Forma Śakti jest Śri Lalita Dewi, uznawana za najwyższą formę osobową małżonki Śiwa Kameśwara. Ogólnie o każdej formie bogini religia hinduistyczna w każdym swym nurcie wyraża się bardzo ciepło jako o Boskiej Matce czy Mateczce, odpowiednio: Ma, Amma, Amba czy Ambika. Czczone są kobiety w roli Guru – nauczycielek i przewodniczek życia duchowego uznawane za emanacje czy wcielenia różnych form Bogini, których szerzej można naliczyć kilka tysięcy, chociaż klasyfikowane są w mandalach.

Mandala żeńskich form (ucieleśnień) Śakti, Śri Dewi, Kundalini, jako małżonki Śiwa Boga obejmuje dziesięć postaci wymienianych w Śiwa-Puranach:

1. Mahā-Kālī, 
2. Tārā, 
3. Śiwā (r.ż ma długie “a” na końcu), 
4. Śzodaśī, 
5. Bhairawī, 
6. Ćinnamastā, 
7. Dhūmāwatī, 
8. Bhagalāmukhī, 
9. Mātangī, 
10. Kamalā.

Jest to dziesięć form czy postaci Bogini Kundalini, ale także dziesięć stopni czy aspektów rozwoju Mocy, Śakti Kundalini, gdzie Mahā-Kālī jest najwyższą Formą Kundalini. Oprócz tych form istnieje jeszcze kilka innych jak już wspomniane cztery główne czy pierwsza dama w postaci Satī, która zainicjowała ogniowe rytuały oczyszczenia i samoofiarowania.

Wyróżnia się wiele rodzajów Śakti jako mocy czy energii twórczej z których trzy najbardziej podstawowe to:
* Krija-Śakti czyli żeńska moc działania, siła aktywnego życia; 
* Iććha-Śakti czyli siła czy moc woli, siła postanowienia, dotrzymywanie zobowiązań; 
* Dźńana-Śakti czyli moc mądrości, potęga zrozumienia i wiedzy; 
Śakti w odniesieniu do mistycznej energii Kundalini zwana jest Kundalini Śakti, szczególnie w tekstach tantrycznych. Tantra to odmiana ezoterycznej religii i duchowości indyjskiej, w której kult Bogini Śakti jest najsilniejszy, a praktyki z Kundalini bardzo silne i wymagające poświęcenia. Jedno z imion tej Śri Dewi brzmi Bhudźangi (czyli wężowa, wężyca), ponieważ w najniższej ćakrze (muladharze) leży ona “skręcona wokół lingi”. “Skręcona” oznacza “w spoczynku”. Mistyczna moc Kundalini, w ciele istnieje tutaj w spoczynku, a pobudzona jest odczuwana jako intensywne gorąco.


ĆAKRAMY – FUNDAMENTY LAYA TANTRA 


Oto lista podstawowych ćakramów (czakramów) w ciele eterycznym czyli w subtelnej energetycznej powłoce Linga Śarira. Jest siedem tych organów opisywanych symbolicznie w formie tantryczno-jogicznych kwiatów lotosu (padma).

1. Muladhara, Adhara - ośrodek u podstawy tułowia, którego korzeń jest w okolicy kości ogonowej, a centralna część na wysokości krocza. Mula oznacza korzeń, a dhara – zbiornik. Kwiat ten mówiąc symbolicznie posiada cztery płatki, czyli cztery kanały energii (nadi). Rządzi on żywiołem ziemi, a przeniknięty jest energią tamaguny (inercji). Podstawowa barwa aury jest niebieska, symbolem jest krzyż lub trójkąt z wierzchołkiem w dół (symbol łona). Kontaktuje nas z eteralem.

2. Swadhisztana (Svadhishtana) – ośrodek podpękowy lub dolnobrzuszny. Swa – to jaźń, Dhi – światło, Sztana – mieszkanie, siedziba. Jest to ważny ośrodek będący mieszkaniem światła jaźni (niższego ja). Korzeń ośrodka jest u dołu kręgów lędźwiowych, a centrum wewnątrz podbrzusza. Czakram ten posiada obrazowo mówiąc sześć barwnych płatków ułożonych w dwie triady. Symbolem jest półksiężyc lub gwiazda sześcioramienna. Kieruje on żywiołem wody (s. jala), a rządzony jest przez radżagunę (pasję). Podstawowa barwa aury (otwierająca) jest czerwona. Ośrodek ten kontaktuje nas astralem (kama). Istnieje również siódmy, jakby centralny kanał energii czy płatek w tym czakramie o barwie białej.

3. Manipura (-ka) – ośrodek żołądkowy, nadpępkowy, zwany też splotem słonecznym. Korzeń jest u dołu kręgów piersiowych, a kwiat rozwija się w górnej części jamy brzusznej. Mani oznacza klejnot, a Pura - gród lub ogród. Jest to ogród klejnotów albo Gród Klejnotów. Kieruje on żywiołem ognia, a podlega strumieniowi satwaguny, czyli energii harmonii i dobroci. Podstawowa barwa aury, tzw. otwierająca, jest żółta. Symbolem są trzy trójkąty wpisane w okrąg. Posiada on dziesięć w sumie kanałów energetycznych czy płatków. Pozwala na kontakt ze światem mentalnym (manas).

4. Anahata - ośrodek sercowy, grzbietowy zwany też dzwonem. Położony jest wewnątrz klatki piersiowej, korzeń znajduje się pomiędzy łopatkami. Barwa otwierająca jest złotawo-żółta, jeśli chodzi o aurę i biała, jeśli chodzi o wtajemniczenia duchowe. Anahata znaczy dźwięk, słowo, wibracja. Kieruje żywiołem powietrza, wiatrem, a podlega łącznie wszystkim trzem gunom. Żywioł powietrza jest otwierającym, potem przechodzi w żywioł wody lub ognia. Symbolem jest słońce o dwunastu promieniach, tyle ile ma płatków. Przez serce wnikamy w trzy światy łącznie.

5. Wiśuddhi (Viśuddha) – ośrodek w górnej części szyi, z tyłu za językiem. Ważne funkcje tego ośrodka to kontrola żywiołu eteru (akashy, światła), a przez niego władza nad czterema żywiołami, kontakt ze światem kazualnym (przyczynowym) i stymulacja sił twórczych. Barwa otwierająca to szmaragd (błękitno-zielonkawa) lub srebrna. Wiszudhi to światło czystości. Kierowany jest tamaguną (inercja). Posiada szesnaście płatków czy też strumieni energii. Zapis karamy odczytujemy przez ten ośrodek. Symbolem jest pusty w środku okrąg.

6. Adźna (Ajna) – ośrodek wewnątrz głowy, na wysokości środka czoła i na linii uszu. Zwany trzecim okiem od daru jasnowidzenia w czasie i przestrzeni i postrzegania przez widzącego (umysł). Kontroluje żywioł życia i daje władzę nad zmysłami. Łącznik z ciałem sfery budhi. Barwa otwierająca to różowo-błękitna. Symbolem jest tzw, oko mądrości. Radżaguna, czyli pasja włada tym ośrodkiem. Posiada 96 płatków (kanałów lub szprych) w 6-ciu skupionych po 16 energii o podobnym zabarwieniu. Adżna znaczy rozkaz.

7. Sahasrara - ośrodek zwany tysiąclistnym. Korzeń jest na szczycie głowy, kwiat rośnie w górę. Ra – słońce, Sra – pracowanie, Ha – otwarcie, Saha – tysiąc. Jest to słońce pracujące nad otwarciem tysiąca. Dokładnie 960 płatków, w kręgu zewnętrznym i 12 w wewnętrznym. Kontroluje go energia satwaguna. Barwa otwierająca aury jest biało-fiołkowa. Daje pełnię władzy w obu ciałach: fizycznym i energetycznym.


MISTRZOWIE KUNDALINI JOGI


Mistrzowie Kundalini Jogi są zwykle utrzymywani przez uczniów w głębokiej tajemnicy, a wiedza o Mistrzach (Guru) dochodzi w sekrecie do wybranych i uznanych za godnych zaufania. Wiadomo jednak, że wtajemniczenia w Kundalini Jogę dla ludzi na Zachodzie przekazywali między innymi tacy wielcy mistrzowie jak Swami Vivekananda, Swami Sivananda z Rishikesh, Swami Sarveshvarananda z Himalajów, Swami Ganapati i kilku innych, a sama Inicjacja zwana jest zwykle jako Śaktipata Diksha. O prawie nauczania nie decyduje żaden NewAgowy “Kurs Nauczycielski” za kilka tysięcy złotych czy dolarów, tylko występowanie 32 podstawowych oznak przebudzenia Kundalini czyli 32 mniejszych Siddhis rozpoznawanych przez autentycznych Mistrzów Duchowych czyli tantrycznych Guru! 

Z ważnych rzeczy, KODEKS ADEPTÓW KUNDALINI JOGI podobnie jak KODEKS KRIYABAN zabrania tworzenia organizacji, stowarzyszeń czy fundacji oraz innych zachodniego typu osób prawnych wokół idei KUNDALINI, podobnie jak zakazane jest to w wypadku KRIYA YOGAH… Nie ma zatem żadnej legalnie istniejącej organizacji nauczającej Kundalini Jogi, a jeśli jakaś taka powstaje, jest to ewidentne OSZUSTWO wykorzystujące ludzką niewiedzą w temacie, tak u wielu osób w USA jak i w Europie! Zasady czyli Kodeksy są dostępne w znanych uczniom tradycyjnych pismach z naukami o Kundalini czy Kriya… Kundalini to integralna część zaawansowana systemu o nazwie JOGA, TANTRA JOGA. 

………………………………

Autoryzowane zajęcia z zakresu metod praktyki oryginalnej KUNDALINI JOGI w Polsce:
Patrz w Kontakt 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz