wtorek, 26 listopada 2013

Czym jest Tantra?

Co to jest Tantra? Czym jest Tantra? 


Każda i każdy z nas odbiera życie poprzez pryzmat naszej historii: wychowania, miejsca urodzenia, tradycji, poglądów wyniesionych z domu, osobistych – zarówno pozytywnych jak i negatywnych – doświadczeń, uformowania przez religię. Cały ten bagaż, w tym podejście do własnego ciała, emocji, pragnień i duchowości sprawia, że już od wczesnych lat odbieramy życie w dość subiektywny i ograniczony sposób. Tantra to zestaw narzędzi poszerzających nasze doświadczenie życia, poszerzających świadomość i percepcję. Poprzez przyjęcie na powrót i akceptację naszej Duszy/Jaźni (Atmana) do naszego ciała i umysłu otwieramy się na subtelną i duchową stronę życia. Poprzez medytację i wgląd poszerzamy naszą świadomość doświadczenia wszystkiego co nam się w życiu przytrafia. 

Śiwa - Śakti -- Boska Rodzina Tantry
Tantra prowadzi nas w kierunku boskiej obecności. Oznacza to tyle, że w skutek praktyki poszerza się nasze doświadczanie prawdy, miłości, rozumienia przy jednoczesnym świadomym kontakcie z rzeczywistością, z Wszechduchem, Brahmanem. Udokumentowana historia tantry sięga ponad 7000 lat wstecz, oznaczając że jest to jedna z najstarszych wciąż praktykowanych ścieżek rozwoju osobistego i duchowego, wspominana w traktacie Rygweda. Jej korzenie pochodzą z Indii, skąd rozprzestrzeniła się do Tybetu i Chin oraz jak twierdzą niektórzy na Bliski Wschód mając wpływ na mistyczne ścieżki Arabii jak Sufizm. 

Na Zachód Tantra dotarła w XIX i XXw wraz z fascynacją Wschodem. Momentem zasadniczym dla jej współczesnej odmiany, był wpływ  nauk dżinijskiego nauczyciela Rajnesha Osho, który w pewien sposób łączył zachodnie terapie ze wschodnimi technikami medytacji, nie zawsze jednak z korzyścią dla Tantry, chociaż dla ubogich i raczkujących zachodnich terapii transpersonalnych z wielką korzyścią. Rzekoma 'Tantra Współczesna', którą wielu próbuje dziś reprezentować, jest podejściem do życia, którego – dzięki bogatemu zbiorowi narzędzi – doświadczamy więcej. Więcej życia w życiu. Rajskie podróże z Tantrą są zaproszeniem do odkrywania nas takich jakich wierzymy, że stworzyła nas natura. Wielowymiarowych, kolorowych, pełnych ducha, magicznych, a także świadomych, przebudzonych do życia i świadomych powszechnej ludzkiej śmiertelności. 

W trakcie warsztatów oryginalnej Tantry dużo pracuje się z ciałem i emocjami, z oczyszczeniem psychiki, z oczyszczeniem emocji i umysłu, kamamanasu. Dlatego przyjeżdżając na warsztaty upewniamy się, że nasz stan fizyczny i psychiczny nam na to pozwala, upewniamy się, że chcemy prasować nad oczyszczaniem wnętrza, wysubtelnieniem, pozytywną przemianą charakteru. 'Tantra Współczesna' to pojęcie obejmujące szeroki nurt działań charakteryzujących się rzekomo, w sumie pozorną syntezą Wschodniej mistyki i Zachodniej psychologii i psychoterapii - często niesłusznie pod szyldem Tantry uprawianych. „Współczesność” wedle niektórych opinii polega na umiejętnym dopełnieniu Wschodnich i Zachodnich nauk o człowieku, tymczasem cała starożytna Tantra jest absolutnie wystarczająca pod warunkiem solidnego jej praktykowania. 

Synteza zakłada powstanie nowej jakości, wykraczającej niejako ponad to z czego powstała, jednakże profanowanie Tantry do warsztatowej kopulacji w parach czy masaży erotycznych jest satanistycznym z pochodzenia pomieszaniem pojęć i robieniem chaosu wokół czegoś co służyło dobru i światłu. Tantra Współczesna nie jest niestety ezoteryczną i hermetyczną metafizyką dawnych Indii, Tybetu czy Chin, za to często jest zamerykanizowanym seksualnym zboczeniem i dewiacją, które z Tantrą nie ma nic wspólnego, a jedynie szyld ze słowem Tantra jest mylący dla zainteresowanych wschodnią duchowością. 


Od tysięcy lat Tantra służyła poszerzaniu świadomości będąc Białą Boską Magią służącą ostatecznie do kontaktów z Bóstwami Nieba, o czym współcześnie rozmaici wulgarni, sprowadzający Tantrę do seksu i orgazmów sataniści i zboczeńcy raczą zapominać, a może nawet nie chcą o tym słyszeć. Przekazywana przez nią wiedza zależna była od kontekstu religijnego i czasowego, stąd istnieją drobne różnice pomiędzy Tantrą hinduską, a buddyjską czy dżinijską, chociaż w każdym wypadku podstawą Tantry są nauki duchowych praw i zasad zwane DHARMĄ

Na przełomie wieków i tysiącleci (XX/XXI) obserwujemy ponowne zainteresowanie Tantrą zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie, w tym od wielu lat także w Polsce, gdzie Bractwo Tantrycznej Jogi naucza Tantry intensywnie od przełomu lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Tak to, coraz bardzie popularna na świecie autentyczna Tantra jest już współczesną odsłoną wielowiekowej tradycji. Satanistyczni erotomani ordynarnie mylący Tantrę z księgami Kamasutry coraz częściej uprawiają pod szyldem Tantry zaspokajanie swoich chuci i prymitywnych żądz, dlatego trzeba więcej pisać o prawidłowym nauczaniu Tantry dla współczesnych ludzi, tak, aby odsiać plewy płytkiego erotomańskiego seksualizmu od autentycznych praktyk tantrycznych opartych na wielkiej starożytnej wiedzy psychologicznej i duchowej o człowieku oraz niebiańskich bóstwach. 

Praktyki Tantry poszerzają horyzonty i budują moc wewnętrzną, przyczyniając się do osiągnięcia duchowego przebudzenia i oświecenia, zbawienia i wyzwolenia. Tantra jest autentyczną ścieżką duchową przeznaczoną nie tylko dla osób indywidualnych żyjących w celibacie jako asceci i pustelnicy, ale i dla ludzi żyjących zwyczajnym ludzkim życiem, mających rodziny, żonę, męża i dzieci. Pewna część nauk tantrycznych dotyczy harmonijnego funkcjonowania w małżeństwie oraz rodzinie na rozmaitych stadiach duchowego rozwoju, aż do etapów pełnego Urzeczywistnienia. Tantra pozwala pogłębiać więź miłosną żony i męża, a nawet stworzyć duchowy związek boskiego rodzaju, który będzie twał przez wiele wcieleń lub w wyższych światach. W tantrycznych nurtach buddyzmu znane są śluby małżeńskie zawierane na wszystkie wcielenia, a w nurtach hinduistycznych znane są tajemne praktyki poszukiwania bliźniaczego płomienia i tworzenia związku miłosnego który będzie przedłużony na niebiańskim poziomie istnienia w świecie oświeconych jaźni, boskich dusz, które zwiemy aniołami lub dewami. 

Tradycje ezoteryczne rodem z dharmicznych Indii i Tybetu dość tajemniczo opowiadają o istnieniu wrodzonej wewnętrznej mocy, która u ogromnej większości ludzi pozostaje w uśpieniu. Ta moc zwana Kundalini (Tyb. Tummo) - lub twórczą siłą kosmosu mieści się u podstawy kręgosłupa, w miejscu, gdzie kość ogonowa zawija się do przodu, a ściślej u podstawy tułowia w obszarze pomiędzy odbytem, a łonem. Czasami w trakcie aktu duchowo-religijnej żarliwości Kundalini spontanicznie budzi się i zaczyna wędrować w górę kręgosłupa, rozpalając swym ogniem kolejne czakramy lub wywołując w muladharze, ośrodku podstawy tułowia, siłę unoszenia powodująca spontaniczną lewitację. Tę wędrówkę odczuwa się czasem w postaci uderzenia gigantycznej fali gorąca, jednak nie należy mylić Kundalini z podnieceniem ani siłą seksualną. Takie przebudzenia są spontaniczne i krótkotrwałe, a po zakończonym akcie duchowego uniesienia czy religijnej adoracji bóstwa Kundalini ponownie usypia. 

Zazwyczaj obudzenie Kundalini wymaga odpowiedniego przygotowania i wykonywania wieloetapowych praktyk. Kundalini nosi w sobie dwa przeciwstawne potencjały destrukcji oraz konstrukcji, mówi się, że zniewala głupców a daje wolność jogom. Przebudzenie Kundalini u osób zniewolonych erotyzmem i potrzebami seksualnymi zwykle doprowadza do obłędu z pomyleniem rozumu i erotomanią jako głównymi objawami. Gdy moc Kundalini poruszy człowiek o niskich pobudkach co prawda daje mu ona czasem także nadnaturalne zdolności, ale też wzmaga jego pożądania i namiętności oraz zboczenia w których się całkiem pogrąża. Taka osoba nie potrafi okiełznać swej mocy twórczej, boskiej Kundalini, stając się jej zdeprawowanym niewolnikiem i w efekcie często ginie w ogniu destrukcyjnych namiętności, żądzy orgazmów czy chorobliwego sprowadzania Tantry do zadowolenia seksualnego, co nie powinno mieć miejsca, chociaż duchowość dla ludzi świeckich musi zawierać wiedzę psychologiczną o budowaniu dobrych związków miłosnych i erotycznych na całe życie. 

Czakramy - Ćakry i Aura
Zapoznając się z tantryczną jogą, musimy przyjąć założenie, że posiadamy ciało fizyczne oraz swoistą strukturę energetyczną, ciało praniczne, powłokę eteryczną, która pozostaje niewidoczna gołym okiem dla większości ludzi. Strukturę energetyczną tworzą: aura - ciało energetyczne i czakramy - ośrodki energetyczne w tułowiu oraz ponad głową. W zależności od nastroju, przeżywanych uczuć, czy kondycji organizmu, aura zmienia barwy, kształt, rozszerza się lub zwęża. Przed pojawieniem się zaburzeń fizycznych ich symptomy dużo wcześniej widać w powłoce energetycznej, chociaż warto pamiętać, że bywają choroby, których nie uda się zdiagnozować poprzez sam ogląd aury - ciała pranicznego. Słowo czakram (ćakra, ćakram) oznacza koło lub krąg energetyczny, będący siedliskiem energii psychicznej i duchowej, którą wytwarza i gromadzi. Nasz organizm wyposażony jest w siedem czakramów rozmieszczonych wzdłuż osi kręgosłupa, a właściwie wzdłuż suszumny - pionowego centralnego słupa czy kanału energetycznego. Tantrą nazywane są formy praktyki jogi, które zawierają dużo praktyk z aurą - ciałem pranicznym oraz czakramami, a także z nadis- kanałami czy strumieniami energetycznymi, z meridianami. Tantrą nazywamy takie praktyki jogi, które zawierają mudry - wysublimowane postawy i gesty ciała, mantry - praktyki dźwiękowe i modlitewne w sanskrycie oraz jantry (yantra) - symbole i znaki do wizualizowania, znaki o znaczeniu magicznym i mistycznym. Tematyka oparta na samej seksualności, orgazmach i masażach erotycznych nie jest nawet działem Tantry, a raczej praktyką z dziedziny Kamasutry, co należy do przekazu Sutr i dziedzin takich jak seksuologia oraz ginekologia. 

Za ojczyznę Tantry powszechnie słusznie uważa się starożytne Indie. Nie wiadomo kiedy właściwie narodziła się Tantra, ale wspominają o niej Wedy. Niektórzy autorzy twierdzą, że jej początki sięgają odległych czasów, matriarchatu w Indiach i związane są kultem żeńskich bogini, w tym Trzech Bogiń Wedyjskich: Ila, Bharati oraz Saraswati. Pierwsze traktaty tantryczne spisane były około dziewięć tysięcy lat temu w formie dialogu boga Śiwa z jego boską żoną Śakti (Parwati). Duchowa wiedza i praktyka Tantry powstała wcześniej niż współczesne podziały kastowe w Indiach, dlatego od zarania swego istnienia zakładała, że mężczyzna oraz kobieta mają równe szanse na dojście do przebudzenia i oświecenia. Samo słowo Tantra tłumaczone z sanskrytu oznacza rozszerzać się, tkać, zasada, traktat magiczny lub ezoteryczny. Słowo joga oznacza związek, unię, jedność i powszechnie odnosi się do przywrócenia łączności i jedności umysłu z duszą/jaźnią (atmanem) czyli do Sawikalpa Samadhi oraz ostatecznie do połączenia Atmana (Duszy, Jaźni) z Brahmanem (Bogiem) czyli do Nirwikalpa Samadhi. Jogą nie może to być związek seksualny człowieka z innym człowiekiem gdyż to zwie się Maithuną, ale sam związek człowieka z Bogiem, który celebrować można razem w małżeństwie czy rodzinie. Tantryczna joga to ścieżka rozszerzania poziomu świadomości, rozszerzania związków międzyludzkich, partnerskich (w biznesie), małżeńskich (miłosnych), wiązania trwalszych związków między człowiekiem a Bogiem. 

Dharma, Artha, Kama i Moksza pokazują cztery coraz bardziej zaawansowane etapy doświadczania Tantry w codziennym życiu, ale zawsze trzeba pamiętać, że wszelką podstawą są nauki zasad i praw Dharmy. Człowiek, który nie wpoił sobie zasad Sanatana Dharmy, odwiecznego dobrego prawa dharmicznego na pewno nie będzie reprezentantem Tantry. Artha to nauki o dobrym funkcjonowaniu w społeczności i społeczeństwie, w tym nauki o pracy na swoje i rodziny utrzymanie, powszechnie zwane treningiem dobrobytu, w tym oczyszczanie i sublimowanie swoich relacji z pracą zarobkową, pracodawcami czy pieniędzmi i biznesem. Kama to nauki o oczyszczaniu i sublimowaniu namiętności oraz żądz, które w żadnej mierze nie są podobne do współczesnych amerykańskich czy francuskich horrorów seksualnych pełnych erotomanii i zboczeń zachodniego świata podszywających się pod szlachetną nazwę Tantra i wprowadzających w błąd opinię publiczną oraz poszukujących. Moksza to nauki o istotnych procesach rozwoju duchowego, sięgania ku boskiej Duszy/Jaźni, ku Atmanowi oraz wyzwalające z kołowrotu wcieleń kontemplacje Boga, Brahmana, zwykle pod postaciami Śiwa oraz Śakti. 

W metodyce nauczania praktyk tantrycznych najpierw realizuje się podstawy w formie gruntownego oswojenia z prawami dharmy, z sanatana dharmą, z odwiecznymi prawami i zasadami funkcjonowania, a dopiero potem wprowadza się nauki i praktyki z kręgu Artha Tantry, jeszcze później wprowadza się nauki z dziedziny Kama Tantry, a na samym końcu z kulminacyjnych i dopełniających aspektów Mokszy (Wyzwolenia).  Jeśli ktoś organizuje wprowadzenie do nauk i praktyk tantrycznych przez weekend (łykend), to kolejne cztery sesje po 3-4 godziny są poświęcone jednemu z kolejnych etapów, poczynając od nauczenia podstaw DHARMY! Najwięcej czasu powinno się poświęcić przy takim krótkim dwudniowym zapoznaniu z Tantrą właśnie zasadom Sanatana Dharmy! Służą temu także stare historie, opowieści dharmiczne, jakich pełno w autentycznych tantrycznych przekazach starożytnych mistrzów prawdziwego Tantryzmu, prawdziwej Tantry. 

Prawdziwa Tantra jest połączeniem wiedzy i praktyki ezoterycznej, metafizycznej, hermetycznej, mistycznej i duchowej. Tantra jest w swej istocie prawdziwą indyjską duchowością ezoteryczną i hermetyczną, jogą magiczną. Tantra jest jogą ezoteryczną, zbiorem praktyk oczyszczania i przekształcania emocji oraz związków międzyludzkich, jest to najstarsza na świecie ścieżka psychoterapii i rozwoju duchowego ludzkości w jednym. Tantryczna magia, biała magia, coraz bardziej interesuje ludzi autentycznie poszukujących oświecenia i wyzwolenia duchowego. Dzięki praktykowaniu tantry można zakończyć i oczyścić oraz wysublimować wszelkie toksyczne relacje rodzinne czy towarzyskie, bez żalu i złości zakończyć nieudane związki, rozpocząć budowanie nowego, lepszego życia, zarówno zawodowego jak i rodzinnego. W Tantrze, jako we wschodnim duchowym szamanizmie, najwięcej zajmuje zwykle podróż z głowy do ciała, do serca, do pierwotnej mądrości jaźni serca (dżiwatmana), by w ten sposób osiągnąć swój potencjał i rozkwitnąć, tak aby, tak jak drzewo, mieć pełny kontakt z ziemią i niebem. Rozwój istoty ludzkiej, duszy ludzkiej, rozwój dżiwatmana (jivatmana) z głębi serca często przyrównuje się do procesów wzrostu i dojrzewania oraz życia drzewa, drzewa świadomości. 

Tantra reprezentuje praktyczny aspekt duchowości wedyjskiej Indii w życiu codziennym zwyczajnych ludzi poszukujących głębszej strony życia, boskiej magii o dobroczynnym charakterze. Tantra opiera się na tattwach - kosmicznych zasadach oraz prawach z których najważniejszymi jest pięć zasad elementalnych czyli pięć żywiołów: Prithiwi (Ziemia), Apa (Woda), Agni (Ogień), Wayu (Wiatr) oraz Akaśa (Przestrzeń, Eter). Razem praktykowane są jako Pańćatattwa czyli Pięć Elementów, Pięć Żywiołów. Przypomina to Pięć Rodzajów Magii zachodniej ezoteryki i okultyzmu: Magię Ziemi, Magię Wody, Magię Ognia, Magię Powietrza oraz Magię Eteru (Światła). Drugą podstawą Tantry jest Mantra czyli nauka o dźwiękach i słowach mocy zawierających się w naukowo opracowanym dla celów duchowego rozwoju języku jakim jest Sanskryt. Tanyate vistaryate jnanam anemna iti tantram" - co oznacza, że Tantra jest środkiem poprzez który rozpowszechniane jest Światło Wiedzy Tajemnej. Tantra to także "srutishakhavisesah" czyli gałąź nauczania tradycyjnej duchowości wedyjskiej. Jednym z najbardziej pierwotnych tekstów tantrycznych jest Atharwa-Weda. Istnieje 18-cie tantrycznych traktatów śiwaickich znanych jako Agama, gdzie mamy opisy wielkich tantrycznych rytuałów. Tantryczne praktyki sięgają do wzorców i archetypów duszy, prawdziwej jaźni, do natury Atmana, a wszystko co w niższej naturze ludzi nie jest boskie oczyszcza i przekształca do ostatecznie boskiej postaci. 

Klasyczna Adwaita Tantra Joga to tradycja założona przez samego Sadaśiwa we wschodniej Indii, a starożytne ślady jej praktykowania wskazywane przez archeologów sięgają okresu ponad 5 tysięcy lat p.e.ch., czyli ponad siedem tysięcy lat temu. Sadaśiwa tradycyjnie wskazywany jest jako Mistrz Ojciec Tantry oraz Jogi, mistrz nauczyciel, który wprowadził muzykę, taniec i śluby małżeńskie do funkcjonowania ludzkiej cywilizacji w tamtych starożytnych czasach. Sadaśiwa (Sadashiva) to boska awatara, ludzka istota, w której boskość zamanifestowała się w całej pełni. Sadaśiwa - Mistrz Dawca Tantry uważany jest za twórcę duchowej cywilizacji ludzkiej, tego, który nauczał jak ciemne zwyczaje przedludzkich i podludzkich barbarzyńców przekształcać w subtelniejsze formy umożliwiające duchowe przebudzenie oraz wyzwolenie z kręgów samsarycznych. Mistrz Sadaśiwa pokazywał i przekazywał ludzkości wszelkie potrzebne narzędzia dla oczyszczenia, odprymitywnienia, uwolnienia duszy, rozpoczęcia i kontynuowania podróży duchowej oraz osiągnięcie ostatecznego oświecenia i wyzwolenia. Mistrz Sadaśiwa jest mistrzem tantrycznej jogi, mistrzem Tantry, niszczycielem ignorancji i ciemnoty, Królem Joginów oraz Dewów (Bóstw Nieba). 

Poprzez tysiąclecia, aż do czasów współczesnych, oryginalne nauki i sadhany (praktyki) dane przez Mistrza Sadaśiwa zostały przechowane i ciągle są udostępniane przez tradycję Adwaita Śaiwa Tantra Joga (Advaita Shaiva Tantra Yoga). Tantra definiowana jest jako nauka o duchowej podróży do najwyższego Urzeczywistnienia Boga. Tantra oznacza wyzwolenie poprzez poszerzenie, poprzez ekspansję świadomości (ćittam). Tantra zajmuje się 108-oma energiami jakie dopływają z wyższej sfery Duszy/Jaźni (Atmana) do wnętrza ludzkiej istoty. Tantra zajmuje się eksplorowaniem wszystkich aspektów energetycznych wewnętrznego świata prawdziwej Jaźni czy Duszy, Atmana, także ich zastosowaniami w konkretnych praktycznych przypadkach życia ludzkiego. Tantra wzbogaca każdy aspekt ludzkiego życia, działania i twórczości. Tantra Joga w swojej odwiecznej nauce przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią tego Wszechświata (Brahmanda) jako manifestacja, przejawienie Brahmana - Nieskończonej, Wszystko-ogarniającej, Najwyższej Istoty, Boga Absolutu, który postrzegany jest w postaci męskiej jako Śiwa, Wielki Bóg, Mahadewa i w postaci żeńskiej jako Wielka Bogini, Śakti, Mahadewi. Śiwa i Śakti są dwoma polami świadomości duchowej wzajemnie się przenikającymi, dwoma twarzami tego samego Brahmana. 

Oczyszczanie ludzkiej istoty dokonywane jest dwiema głównymi metodami, z których pierwszą jest uwalnianie od zachowań nawykowych wgranych w procesie karmicznego zniewolenia oraz niezbyt duchowego wychowywania. w tym w procesie wpływów toksycznego psychicznie i zatruwającego duszę/jaźń oddziaływania ze strony społeczności w której człowiek dorastał i żył przez długie okresu czasu w swoich kolejnych wcieleniach. Całe to podstawowe psychiczne oczyszczenie i uwolnienie służy przygotowaniu do metody drugiej którą jest Joga, a której zadaniem jest przywrócenie człowiekowi łączności z jego Wyższą Jaźnią, Duszą, czyli z Atmanem, aby w końcu połączyć się mógł z Brahmanem, z Odwieczną Jednią i Źródłem Wszelkiego Stworzenia. Praktycy Tantry na Wschodzie znani są z rozwoju tantrycznych cudownych mocy zwanych siddhi i mahasiddhi. Tantrasadhana - praktyka tantryczna pomaga adeptom i adeptkom rozwijać cudowne moce, boskie charyzmaty, moce o magicznym charakterze. Tantryczne praktyki celują także w zjednoczenie duchowe polegające między innymi na łączeniu przeciwieństw, synchronizowaniu biegunowych przeciwieństw, określanych terminami Śiwa i Śakti lub bardziej technicznie Ida (Ćandra, Księżyc) i Pingala (Surya, Słońce). W celu ostatecznej duchowej realizacji potrzebna jest przebudzona duchowa potęga, ukryta, tajemna Moc, Śakti, Kundalini. 

W internecie i w reklamach brukowców na Zachodzie, w tym w Polsce, trafiamy na wiele stron poświęconych rzekomej Tantrze, warsztatom i zajęciom z technik tantrycznych. W 99% przypadków każda z tych stron, w sposób mniej lub bardziej oczywisty, dokonuje prymitywnej manipulacji i oszustwa z wykorzystaniem seksualności. „Cudowne techniki seksualne potęgujące doznania, poprawiające potencję, prowadzące do ekstazy…” - czyniące z nas seks-herosów i seks-boginie. Nie ma to z prawdziwą Tantrą wiele wspólnego, a bywa potwornym i złośliwym wypaczeniem prawdziwej Tantry. W rzeczywistości to cała ta tak zwana "tantra współczesna", to 'powstała' jako rodzaj narkotykowego wypaczenia i pomylenia umysłowego w kulturze zachodniej drugiej połowy XX wieku poczwara, która z Tantrą nie ma prawie nic wspólnego. Powodem pojawienia się takiego zjawiska było m.in. błędne zrozumienia przekazu wedyjskiego i rytuałów orientalnych przez psychologów i filozofów zachodnich - głównie Jung'a. To jego koncepcje "przyprawione" ideami Freud'a i kilku pomylonych umysłowo satanistów jak Crowley z biegiem czasu zaowocowały dzisiejszym błędnym rozumieniem i fałszywym postrzeganiem Tantry. 

Rzekomo 'współczesna postać' Tantry na Zachodzie jest niczym innym jak tylko kiepską formą terapii partnerskiej związków seksualnych, która nie ma nic wspólnego z wedyjskimi bóstwami czy Mocą Kundalini. Takie podejście często prowadzi do poważnych wypaczeń i tragicznej pustoty umysłowej oraz duchowego wyniszczenia wielu ludzi - od uprzedmiotowienia ciała i partnera do eksperymentalnego traktowania relacji miłosnych. Prowadzić do stopniowego zaniku prawdziwej, duchowej więzi między Kobietą i Mężczyzną, co jest całkowitym zaprzeczeniem przekazu tradycyjnej, autentycznej Tantry. Zachód wypaczył i zniszczył wiele elementów duchowości Wschodu, a tantra jest tutaj znakomitym przykładem, jak z ezoteryki aktywującej magiczne boskie moce uczynić pleplanie o dupie i orgazmach, a z panienek pustych umysłowo uczynić seksualne masażystki wykonujące generalnie ten sam najstarszy zawód świata dający orgazmy jakim jest prostytucja. Mistrzowie na wschodzie takie pustaki umysłowe i ich działalność orgazmodajną nazywają zwyczajnie prostytucją czyli kurewstwem, gdyż nawet Kamasutry nie uczono warsztatowo. Nie jest to zatem nawet głębsza forma seksuologii tylko burdelowe masturbowanie z pomocą zmysłu dotyku.  

Tantrę trzeba odkłamać, a nie, że pod szyldem starożytnej Tajemnej Wiedzy Bogów i Bogiń robione są burdele dla erotomanów i zboczków seksualnych, którzy nawet nie szanują w swych obmacywaniach świętości małżeństwa i rodziny o jakich nauczał Mistrz Tantry, Sadaśiwa oraz pokolenia autentycznie praktykujących Tantrę przez kilka tysiącleci. Mylenie orgazmów z działaniem Kundalini oraz stanami wyzwolenia, Mokszy, to działalność raczej złośliwie satanistyczna niźli nauka mistrzów tantryzmu o duchowym przebudzeniu, oświeceniu i wyzwoleniu. Tantra tradycyjna bazująca na monistycznej filozofii, uczy holistycznego podejścia do życia i otaczającego nas świata. Rozwija i poprawia wszelkie przejawy naszej istoty i ekspresji. Praktyka Tantry harmonizuje systemy wewnętrzne z włączeniem wszystkich organów działania, w tym seksualności, jednakże przejaskrawianie lub nadmierne eksponowanie, któregokolwiek z nich jest wielkim nadużyciem. 

Tantra to bardzo rozbudowany, precyzyjny system naukowy przedstawiający wszystkie aspekty rzeczywistości, naszego życia i mechanizmów kreacji. W odróżnieniu od nauk duchowych, które przejawiają brak zainteresowania rzeczywistością materialną, Tantra praktycznie pokazuje, iż duchowy perfekcjonizm osiągamy poprzez spełnienie w życiu i wykorzystanie jego pełnego potencjału. Tantra, poprzez praktykę i wiedzę, obdziera nas z warstw iluzji, błędnych koncepcji, uwarunkowań i lęków. Pozostawia nam fakty, przywraca nas do rzeczywistości czyli „istoty, esencji”. Tantra to nie New Age’owe ucieczki w inne wymiary, złudzenia zmysłowe i demoniczne siły channelingów lub chwilowe zmysłowe ekstazy czy orgazmy. Tantra to powrót na Ziemię, powrót do rzeczywistości, do naszego ciała z właściwym zrozumieniem naszej prawdziwej, wewnętrznej istoty, na wielu jej poziomach. Praktyka tantryczna uwalnia od neurotycznego strachu, wzorców i uprzedzeń dzięki czemu możemy wrócić do naszego pierwotnego stanu szczęścia i ponownie dostrzec niesamowitość codzienności, a z czasem przebudzić Kundalini i przejawić magiczne, boskie moce nadprzyrodzone. 

Jeśli ktoś nie wie od czego rozpocząć praktykę autentycznej Tantry, niechaj pamięta, że w klasyfikacji nauk i praktyk tantrycznych, HATHA JOGA, taka intensywna jak w wydaniu chociażby Iyengara, to jak najbardziej tantryczna metoda praktyki, gdyż Hatha Joga należy nieoddzielnie do Tantry! I tym można zakończyć odmienianie słów takich jak seks, orgazm i masaż erotyczny przez przypadki, jak to mają w zwyczaju umysłowe pustaki, erotomani, erotomanki i zboczeńcy wszelkiej maści robiący Tantrze złą reputację pod jej własnym szyldem w tym zgniłym półświatku ciągle zwanym Dzikim Zachodem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz