wtorek, 26 listopada 2013

Czym jest Tantra?

Co to jest Tantra? Czym jest Tantra? 


Każda i każdy z nas odbiera życie poprzez pryzmat naszej historii: wychowania, miejsca urodzenia, tradycji, poglądów wyniesionych z domu, osobistych – zarówno pozytywnych jak i negatywnych – doświadczeń, uformowania przez religię. Cały ten bagaż, w tym podejście do własnego ciała, emocji, pragnień i duchowości sprawia, że już od wczesnych lat odbieramy życie w dość subiektywny i ograniczony sposób. Tantra to zestaw narzędzi poszerzających nasze doświadczenie życia, poszerzających świadomość i percepcję. Poprzez przyjęcie na powrót i akceptację naszej Duszy/Jaźni (Atmana) do naszego ciała i umysłu otwieramy się na subtelną i duchową stronę życia. Poprzez medytację i wgląd poszerzamy naszą świadomość doświadczenia wszystkiego co nam się w życiu przytrafia. 

Śiwa - Śakti -- Boska Rodzina Tantry
Tantra prowadzi nas w kierunku boskiej obecności. Oznacza to tyle, że w skutek praktyki poszerza się nasze doświadczanie prawdy, miłości, rozumienia przy jednoczesnym świadomym kontakcie z rzeczywistością, z Wszechduchem, Brahmanem. Udokumentowana historia tantry sięga ponad 7000 lat wstecz, oznaczając że jest to jedna z najstarszych wciąż praktykowanych ścieżek rozwoju osobistego i duchowego, wspominana w traktacie Rygweda. Jej korzenie pochodzą z Indii, skąd rozprzestrzeniła się do Tybetu i Chin oraz jak twierdzą niektórzy na Bliski Wschód mając wpływ na mistyczne ścieżki Arabii jak Sufizm. 

Na Zachód Tantra dotarła w XIX i XX wieku wraz z fascynacją Wschodem. Momentem zasadniczym dla jej współczesnej odmiany, był wpływ  nauk dżinijskiego nauczyciela Rajnesha Osho, który w pewien sposób łączył zachodnie terapie ze wschodnimi technikami medytacji, nie zawsze jednak z korzyścią dla Tantry, chociaż dla ubogich i raczkujących zachodnich terapii transpersonalnych z wielką korzyścią. Rzekoma 'Tantra Współczesna', którą wielu próbuje dziś reprezentować, jest podejściem do życia, którego – dzięki bogatemu zbiorowi narzędzi – doświadczamy więcej. Więcej życia w życiu. Rajskie podróże z Tantrą są zaproszeniem do odkrywania nas takich jakich wierzymy, że stworzyła nas natura. Wielowymiarowych, kolorowych, pełnych ducha, magicznych, a także świadomych, przebudzonych do życia i świadomych powszechnej ludzkiej śmiertelności. 

W trakcie warsztatów oryginalnej Tantry dużo pracuje się z ciałem i emocjami, z oczyszczeniem psychiki, z oczyszczeniem emocji i umysłu, kamamanasu. Dlatego przyjeżdżając na warsztaty upewniamy się, że nasz stan fizyczny i psychiczny nam na to pozwala, upewniamy się, że chcemy prasować nad oczyszczaniem wnętrza, wysubtelnieniem, pozytywną przemianą charakteru. 'Tantra Współczesna' to pojęcie obejmujące szeroki nurt działań charakteryzujących się rzekomo, w sumie pozorną syntezą Wschodniej mistyki i Zachodniej psychologii i psychoterapii - często niesłusznie pod szyldem Tantry uprawianych. „Współczesność” wedle niektórych opinii polega na umiejętnym dopełnieniu Wschodnich i Zachodnich nauk o człowieku, tymczasem cała starożytna Tantra jest absolutnie wystarczająca pod warunkiem solidnego jej praktykowania. 

Synteza zakłada powstanie nowej jakości, wykraczającej niejako ponad to z czego powstała, jednakże profanowanie Tantry do warsztatowej kopulacji w parach czy masaży erotycznych jest satanistycznym z pochodzenia pomieszaniem pojęć i robieniem chaosu wokół czegoś co służyło dobru i światłu. Tantra Współczesna nie jest niestety ezoteryczną i hermetyczną metafizyką dawnych Indii, Tybetu czy Chin, za to często jest zamerykanizowanym seksualnym zboczeniem i dewiacją, które z Tantrą nie ma nic wspólnego, a jedynie szyld ze słowem Tantra jest mylący dla zainteresowanych wschodnią duchowością i ezoteryką. 


Od tysięcy lat Tantra służyła poszerzaniu świadomości będąc Białą Boską Magią służącą ostatecznie do kontaktów z Bóstwami Nieba, o czym współcześnie rozmaici wulgarni, sprowadzający Tantrę do seksu i orgazmów sataniści i zboczeńcy raczą zapominać, a może nawet nie chcą o tym słyszeć. Przekazywana przez nią wiedza zależna była od kontekstu religijnego i czasowego, stąd istnieją drobne różnice pomiędzy Tantrą hinduską, a buddyjską czy dżinijską, chociaż w każdym wypadku podstawą Tantry są nauki duchowych praw i zasad zwane DHARMĄ

Na przełomie wieków i tysiącleci (XX/XXI) obserwujemy ponowne zainteresowanie Tantrą zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie, w tym od wielu lat także w Polsce, gdzie Bractwo Tantrycznej Jogi naucza Tantry intensywnie od przełomu lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Tak to, coraz bardzie popularna na świecie autentyczna Tantra jest już współczesną odsłoną wielowiekowej tradycji. Satanistyczni erotomani ordynarnie mylący Tantrę z księgami Kamasutry coraz częściej uprawiają pod szyldem Tantry zaspokajanie swoich chuci i prymitywnych żądz, dlatego trzeba więcej pisać o prawidłowym nauczaniu Tantry dla współczesnych ludzi, tak, aby odsiać plewy płytkiego erotomańskiego seksualizmu od autentycznych praktyk tantrycznych opartych na wielkiej starożytnej wiedzy psychologicznej i duchowej o człowieku oraz niebiańskich bóstwach. 

Praktyki Tantry poszerzają horyzonty i budują moc wewnętrzną, przyczyniając się do osiągnięcia duchowego przebudzenia i oświecenia, zbawienia i wyzwolenia. Tantra jest autentyczną ścieżką duchową przeznaczoną nie tylko dla osób indywidualnych żyjących w celibacie jako asceci i pustelnicy, ale i dla ludzi żyjących zwyczajnym ludzkim życiem, mających rodziny, żonę, męża i dzieci. Pewna część nauk tantrycznych dotyczy harmonijnego funkcjonowania w małżeństwie oraz rodzinie na rozmaitych stadiach duchowego rozwoju, aż do etapów pełnego Urzeczywistnienia. Tantra pozwala pogłębiać więź miłosną żony i męża, a nawet stworzyć duchowy związek boskiego rodzaju, który będzie trwał przez wiele wcieleń lub w wyższych światach. W tantrycznych nurtach buddyzmu znane są śluby małżeńskie zawierane na wszystkie wcielenia, a w nurtach hinduistycznych znane są tajemne praktyki poszukiwania bliźniaczego płomienia i tworzenia związku miłosnego który będzie przedłużony na niebiańskim poziomie istnienia w świecie oświeconych jaźni, boskich dusz, które zwiemy aniołami lub dewami. 

Tradycje ezoteryczne rodem z dharmicznych Indii i Tybetu dość tajemniczo opowiadają o istnieniu wrodzonej wewnętrznej mocy, która u ogromnej większości ludzi pozostaje w uśpieniu. Ta moc zwana Kundalini (Tyb. Tummo) - lub twórczą siłą kosmosu mieści się u podstawy kręgosłupa, w miejscu, gdzie kość ogonowa zawija się do przodu, a ściślej u podstawy tułowia w obszarze pomiędzy odbytem, a łonem. Czasami w trakcie aktu duchowo-religijnej żarliwości Kundalini spontanicznie budzi się i zaczyna wędrować w górę kręgosłupa, rozpalając swym ogniem kolejne czakramy lub wywołując w muladharze, ośrodku podstawy tułowia, siłę unoszenia powodująca spontaniczną lewitację. Tę wędrówkę odczuwa się czasem w postaci uderzenia gigantycznej fali gorąca, jednak nie należy mylić Kundalini z podnieceniem ani siłą seksualną. Takie przebudzenia są spontaniczne i krótkotrwałe, a po zakończonym akcie duchowego uniesienia czy religijnej adoracji bóstwa Kundalini ponownie usypia. 

Zazwyczaj obudzenie Kundalini wymaga odpowiedniego przygotowania i wykonywania wieloetapowych praktyk. Kundalini nosi w sobie dwa przeciwstawne potencjały destrukcji oraz konstrukcji, mówi się, że zniewala głupców a daje wolność jogom. Przebudzenie Kundalini u osób zniewolonych erotyzmem i potrzebami seksualnymi zwykle doprowadza do obłędu z pomyleniem rozumu i erotomanią jako głównymi objawami. Gdy moc Kundalini poruszy człowiek o niskich pobudkach co prawda daje mu ona czasem także nadnaturalne zdolności, ale też wzmaga jego pożądania i namiętności oraz zboczenia w których się całkiem pogrąża. Taka osoba nie potrafi okiełznać swej mocy twórczej, boskiej Kundalini, stając się jej zdeprawowanym niewolnikiem i w efekcie często ginie w ogniu destrukcyjnych namiętności, żądzy orgazmów czy chorobliwego sprowadzania Tantry do zadowolenia seksualnego, co nie powinno mieć miejsca, chociaż duchowość dla ludzi świeckich musi zawierać wiedzę psychologiczną o budowaniu dobrych związków miłosnych i erotycznych na całe życie. 

Czakramy - Ćakry i Aura
Zapoznając się z tantryczną jogą, musimy przyjąć założenie, że posiadamy ciało fizyczne oraz swoistą strukturę energetyczną, ciało praniczne, powłokę eteryczną, która pozostaje niewidoczna gołym okiem dla większości ludzi. Strukturę energetyczną tworzą: aura - ciało energetyczne i czakramy - ośrodki energetyczne w tułowiu oraz ponad głową. W zależności od nastroju, przeżywanych uczuć, czy kondycji organizmu, aura zmienia barwy, kształt, rozszerza się lub zwęża. Przed pojawieniem się zaburzeń fizycznych ich symptomy dużo wcześniej widać w powłoce energetycznej, chociaż warto pamiętać, że bywają choroby, których nie uda się zdiagnozować poprzez sam ogląd aury - ciała pranicznego. Słowo czakram (ćakra, ćakram) oznacza koło lub krąg energetyczny, będący siedliskiem energii psychicznej i duchowej, którą wytwarza i gromadzi. Nasz organizm wyposażony jest w siedem czakramów rozmieszczonych wzdłuż osi kręgosłupa, a właściwie wzdłuż suszumny - pionowego centralnego słupa czy kanału energetycznego. Tantrą nazywane są formy praktyki jogi, które zawierają dużo praktyk z aurą - ciałem pranicznym oraz czakramami, a także z nadis- kanałami czy strumieniami energetycznymi, z meridianami. Tantrą nazywamy takie praktyki jogi, które zawierają mudry - wysublimowane postawy i gesty ciała, mantry - praktyki dźwiękowe i modlitewne w sanskrycie oraz jantry (yantra) - symbole i znaki do wizualizowania, znaki o znaczeniu magicznym i mistycznym. Tematyka oparta na samej seksualności, orgazmach i masażach erotycznych nie jest nawet działem Tantry, a raczej praktyką z dziedziny Kamasutry, co należy do przekazu Sutr i dziedzin takich jak seksuologia oraz ginekologia. 

Za ojczyznę Tantry powszechnie słusznie uważa się starożytne Indie. Nie wiadomo kiedy właściwie narodziła się Tantra, ale wspominają o niej Wedy. Niektórzy autorzy twierdzą, że jej początki sięgają odległych czasów, matriarchatu w Indiach i związane są kultem żeńskich bogini, w tym Trzech Bogiń Wedyjskich: Ila, Bharati oraz Saraswati. Pierwsze traktaty tantryczne spisane były około dziewięć tysięcy lat temu w formie dialogu boga Śiwa z jego boską żoną Śakti (Parwati). Duchowa wiedza i praktyka Tantry powstała wcześniej niż współczesne podziały kastowe w Indiach, dlatego od zarania swego istnienia zakładała, że mężczyzna oraz kobieta mają równe szanse na dojście do przebudzenia i oświecenia. Samo słowo Tantra tłumaczone z sanskrytu oznacza rozszerzać się, tkać, zasada, traktat magiczny lub ezoteryczny. Słowo joga oznacza związek, unię, jedność i powszechnie odnosi się do przywrócenia łączności i jedności umysłu z duszą/jaźnią (atmanem) czyli do Sawikalpa Samadhi oraz ostatecznie do połączenia Atmana (Duszy, Jaźni) z Brahmanem (Bogiem) czyli do Nirwikalpa Samadhi. Jogą nie może to być związek seksualny człowieka z innym człowiekiem gdyż to zwie się Maithuną, ale sam związek człowieka z Bogiem, który celebrować można razem w małżeństwie czy rodzinie. Tantryczna joga to ścieżka rozszerzania poziomu świadomości, rozszerzania związków międzyludzkich, partnerskich (w biznesie), małżeńskich (miłosnych), wiązania trwalszych związków między człowiekiem a Bogiem. 

Dharma, Artha, Kama i Moksza pokazują cztery coraz bardziej zaawansowane etapy doświadczania Tantry w codziennym życiu, ale zawsze trzeba pamiętać, że wszelką podstawą są nauki zasad i praw Dharmy. Człowiek, który nie wpoił sobie zasad Sanatana Dharmy, odwiecznego dobrego prawa dharmicznego na pewno nie będzie reprezentantem Tantry. Artha to nauki o dobrym funkcjonowaniu w społeczności i społeczeństwie, w tym nauki o pracy na swoje i rodziny utrzymanie, powszechnie zwane treningiem dobrobytu, w tym oczyszczanie i sublimowanie swoich relacji z pracą zarobkową, pracodawcami czy pieniędzmi i biznesem. Kama to nauki o oczyszczaniu i sublimowaniu namiętności oraz żądz, które w żadnej mierze nie są podobne do współczesnych amerykańskich czy francuskich horrorów seksualnych pełnych erotomanii i zboczeń zachodniego świata podszywających się pod szlachetną nazwę Tantra i wprowadzających w błąd opinię publiczną oraz poszukujących. Moksza to nauki o istotnych procesach rozwoju duchowego, sięgania ku boskiej Duszy/Jaźni, ku Atmanowi oraz wyzwalające z kołowrotu wcieleń kontemplacje Boga, Brahmana, zwykle pod postaciami Śiwa oraz Śakti. 

W metodyce nauczania praktyk tantrycznych najpierw realizuje się podstawy w formie gruntownego oswojenia z prawami dharmy, z sanatana dharmą, z odwiecznymi prawami i zasadami funkcjonowania, a dopiero potem wprowadza się nauki i praktyki z kręgu Artha Tantry, jeszcze później wprowadza się nauki z dziedziny Kama Tantry, a na samym końcu z kulminacyjnych i dopełniających aspektów Mokszy (Wyzwolenia).  Jeśli ktoś organizuje wprowadzenie do nauk i praktyk tantrycznych przez weekend (łykend), to kolejne cztery sesje po 3-4 godziny są poświęcone jednemu z kolejnych etapów, poczynając od nauczenia podstaw DHARMY! Najwięcej czasu powinno się poświęcić przy takim krótkim dwudniowym zapoznaniu z Tantrą właśnie zasadom Sanatana Dharmy! Służą temu także stare historie, opowieści dharmiczne, jakich pełno w autentycznych tantrycznych przekazach starożytnych mistrzów prawdziwego Tantryzmu, prawdziwej Tantry.

Tantra - święty taniec Śiwa i Parwati Kali
Prawdziwa Tantra jest połączeniem wiedzy i praktyki ezoterycznej, metafizycznej, hermetycznej, mistycznej i duchowej. Tantra jest w swej istocie prawdziwą indyjską duchowością ezoteryczną i hermetyczną, jogą magiczną. Tantra jest jogą ezoteryczną, zbiorem praktyk oczyszczania i przekształcania emocji oraz związków międzyludzkich, jest to najstarsza na świecie ścieżka psychoterapii i rozwoju duchowego ludzkości w jednym. Tantryczna magia, biała magia, coraz bardziej interesuje ludzi autentycznie poszukujących oświecenia i wyzwolenia duchowego. Dzięki praktykowaniu tantry można zakończyć i oczyścić oraz wysublimować wszelkie toksyczne relacje rodzinne czy towarzyskie, bez żalu i złości zakończyć nieudane związki, rozpocząć budowanie nowego, lepszego życia, zarówno zawodowego jak i rodzinnego. W Tantrze, jako we wschodnim duchowym szamanizmie, najwięcej zajmuje zwykle podróż z głowy do ciała, do serca, do pierwotnej mądrości jaźni serca (dżiwatmana), by w ten sposób osiągnąć swój potencjał i rozkwitnąć, tak aby, tak jak drzewo, mieć pełny kontakt z ziemią i niebem. Rozwój istoty ludzkiej, duszy ludzkiej, rozwój dżiwatmana (jivatmana) z głębi serca często przyrównuje się do procesów wzrostu i dojrzewania oraz życia drzewa, drzewa świadomości. 

Tantra reprezentuje praktyczny aspekt duchowości wedyjskiej Indii w życiu codziennym zwyczajnych ludzi poszukujących głębszej strony życia, boskiej magii o dobroczynnym charakterze. Tantra opiera się na tattwach - kosmicznych zasadach oraz prawach z których najważniejszymi jest pięć zasad elementalnych czyli pięć żywiołów: Prithiwi (Ziemia), Apa (Woda), Agni (Ogień), Wayu (Wiatr) oraz Akaśa (Przestrzeń, Eter). Razem praktykowane są jako Pańćatattwa czyli Pięć Elementów, Pięć Żywiołów. Przypomina to Pięć Rodzajów Magii zachodniej ezoteryki i okultyzmu: Magię Ziemi, Magię Wody, Magię Ognia, Magię Powietrza oraz Magię Eteru (Światła). Drugą podstawą Tantry jest Mantra czyli nauka o dźwiękach i słowach mocy zawierających się w naukowo opracowanym dla celów duchowego rozwoju języku jakim jest Sanskryt. Tanyate vistaryate jnanam anemna iti tantram" - co oznacza, że Tantra jest środkiem poprzez który rozpowszechniane jest Światło Wiedzy Tajemnej. Tantra to także "srutishakhavisesah" czyli gałąź nauczania tradycyjnej duchowości wedyjskiej. Jednym z najbardziej pierwotnych tekstów tantrycznych jest Atharwa-Weda. Istnieje 18-cie tantrycznych traktatów śiwaickich znanych jako Agama, gdzie mamy opisy wielkich tantrycznych rytuałów. Tantryczne praktyki sięgają do wzorców i archetypów duszy, prawdziwej jaźni, do natury Atmana, a wszystko co w niższej naturze ludzi nie jest boskie oczyszcza i przekształca do ostatecznie boskiej postaci. 

Klasyczna Adwaita Tantra Joga to tradycja założona przez samego Sadaśiwa we wschodniej Indii, a starożytne ślady jej praktykowania wskazywane przez archeologów sięgają okresu ponad 5 tysięcy lat p.e.ch., czyli ponad siedem tysięcy lat temu. Sadaśiwa tradycyjnie wskazywany jest jako Mistrz Ojciec Tantry oraz Jogi, mistrz nauczyciel, który wprowadził muzykę, taniec i śluby małżeńskie do funkcjonowania ludzkiej cywilizacji w tamtych starożytnych czasach. Sadaśiwa (Sadashiva) to boska awatara, ludzka istota, w której boskość zamanifestowała się w całej pełni. Sadaśiwa - Mistrz Dawca Tantry uważany jest za twórcę duchowej cywilizacji ludzkiej, tego, który nauczał jak ciemne zwyczaje przedludzkich i podludzkich barbarzyńców przekształcać w subtelniejsze formy umożliwiające duchowe przebudzenie oraz wyzwolenie z kręgów samsarycznych. Mistrz Sadaśiwa pokazywał i przekazywał ludzkości wszelkie potrzebne narzędzia dla oczyszczenia, odprymitywnienia, uwolnienia duszy, rozpoczęcia i kontynuowania podróży duchowej oraz osiągnięcie ostatecznego oświecenia i wyzwolenia. Mistrz Sadaśiwa jest mistrzem tantrycznej jogi, mistrzem Tantry, niszczycielem ignorancji i ciemnoty, Królem Joginów oraz Dewów (Bóstw Nieba). 

Poprzez tysiąclecia, aż do czasów współczesnych, oryginalne nauki i sadhany (praktyki) dane przez Mistrza Sadaśiwa zostały przechowane i ciągle są udostępniane przez tradycję Adwaita Śaiwa Tantra Joga (Advaita Shaiva Tantra Yoga). Tantra definiowana jest jako nauka o duchowej podróży do najwyższego Urzeczywistnienia Boga. Tantra oznacza wyzwolenie poprzez poszerzenie, poprzez ekspansję świadomości (ćittam). Tantra zajmuje się 108-oma energiami jakie dopływają z wyższej sfery Duszy/Jaźni (Atmana) do wnętrza ludzkiej istoty. Tantra zajmuje się eksplorowaniem wszystkich aspektów energetycznych wewnętrznego świata prawdziwej Jaźni czy Duszy, Atmana, także ich zastosowaniami w konkretnych praktycznych przypadkach życia ludzkiego. Tantra wzbogaca każdy aspekt ludzkiego życia, działania i twórczości. Tantra Joga w swojej odwiecznej nauce przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią tego Wszechświata (Brahmanda) jako manifestacja, przejawienie Brahmana - Nieskończonej, Wszystko-ogarniającej, Najwyższej Istoty, Boga Absolutu, który postrzegany jest w postaci męskiej jako Śiwa, Wielki Bóg, Mahadewa i w postaci żeńskiej jako Wielka Bogini, Śakti, Mahadewi. Śiwa i Śakti są dwoma polami świadomości duchowej wzajemnie się przenikającymi, dwoma twarzami tego samego Brahmana.

Tantra - opiera się na szamańskich rytuałach palenia Świętego Ognia
Oczyszczanie ludzkiej istoty dokonywane jest dwiema głównymi metodami, z których pierwszą jest uwalnianie od zachowań nawykowych wgranych w procesie karmicznego zniewolenia oraz niezbyt duchowego wychowywania. w tym w procesie wpływów toksycznego psychicznie i zatruwającego duszę/jaźń oddziaływania ze strony społeczności w której człowiek dorastał i żył przez długie okresu czasu w swoich kolejnych wcieleniach. Całe to podstawowe psychiczne oczyszczenie i uwolnienie służy przygotowaniu do metody drugiej którą jest Joga, a której zadaniem jest przywrócenie człowiekowi łączności z jego Wyższą Jaźnią, Duszą, czyli z Atmanem, aby w końcu połączyć się mógł z Brahmanem, z Odwieczną Jednią i Źródłem Wszelkiego Stworzenia. Praktycy Tantry na Wschodzie znani są z rozwoju tantrycznych cudownych mocy zwanych siddhi i mahasiddhi. Tantra sadhana - praktyka tantryczna pomaga adeptom i adeptkom rozwijać cudowne moce, boskie charyzmaty, moce o magicznym charakterze. Tantryczne praktyki celują także w zjednoczenie duchowe polegające między innymi na łączeniu przeciwieństw, synchronizowaniu biegunowych przeciwieństw, określanych terminami Śiwa i Śakti lub bardziej technicznie Ida (Ćandra, Księżyc) i Pingala (Surya, Słońce). W celu ostatecznej duchowej realizacji potrzebna jest przebudzona duchowa potęga, ukryta, tajemna Moc, Śakti, Kundalini. 

W internecie i w reklamach brukowców na Zachodzie, w tym w Polsce, trafiamy na wiele stron poświęconych rzekomej Tantrze, warsztatom i zajęciom z technik tantrycznych. W 99% przypadków każda z tych stron, w sposób mniej lub bardziej oczywisty, dokonuje prymitywnej manipulacji i oszustwa z wykorzystaniem seksualności. „Cudowne techniki seksualne potęgujące doznania, poprawiające potencję, prowadzące do ekstazy…” - czyniące z nas seks-herosów i seks-boginie. Nie ma to z prawdziwą Tantrą wiele wspólnego, a bywa potwornym i złośliwym wypaczeniem prawdziwej Tantry. W rzeczywistości to cała ta tak zwana "tantra współczesna", to 'powstała' jako rodzaj narkotykowego wypaczenia i pomylenia umysłowego w kulturze zachodniej drugiej połowy XX wieku poczwara, która z Tantrą nie ma prawie nic wspólnego. Powodem pojawienia się takiego zjawiska było m.in. błędne zrozumienia przekazu wedyjskiego i rytuałów orientalnych przez psychologów i filozofów zachodnich - głównie Jung'a. To jego koncepcje "przyprawione" ideami Freud'a i kilku pomylonych umysłowo satanistów jak Crowley z biegiem czasu zaowocowały dzisiejszym błędnym rozumieniem i fałszywym postrzeganiem Tantry. 

Rzekomo 'współczesna postać' Tantry na Zachodzie jest niczym innym jak tylko kiepską formą terapii partnerskiej związków seksualnych, która nie ma nic wspólnego z wedyjskimi bóstwami czy Mocą Kundalini. Takie podejście często prowadzi do poważnych wypaczeń i tragicznej pustoty umysłowej oraz duchowego wyniszczenia wielu ludzi - od uprzedmiotowienia ciała i partnera do eksperymentalnego traktowania relacji miłosnych. Prowadzić do stopniowego zaniku prawdziwej, duchowej więzi między Kobietą i Mężczyzną, co jest całkowitym zaprzeczeniem przekazu tradycyjnej, autentycznej Tantry. Zachód wypaczył i zniszczył wiele elementów duchowości Wschodu, a tantra jest tutaj znakomitym przykładem, jak z ezoteryki aktywującej magiczne boskie moce uczynić bleblanie o dupie i orgazmach, a z panienek pustych umysłowo uczynić seksualne masażystki wykonujące generalnie ten sam najstarszy zawód świata dający orgazmy jakim jest prostytucja. Mistrzowie na wschodzie takie pustaki umysłowe i ich działalność orgazmodajną nazywają zwyczajnie prostytucją czyli kurewstwem, gdyż nawet Kamasutry nie uczono warsztatowo. Nie jest to zatem nawet głębsza forma seksuologii tylko burdelowe masturbowanie z pomocą zmysłu dotyku.  

Tantrę trzeba odkłamać, a nie, że pod szyldem starożytnej Tajemnej Wiedzy Bogów i Bogiń robione są burdele dla erotomanów i zboczków seksualnych, którzy nawet nie szanują w swych obmacywaniach świętości małżeństwa i rodziny o jakich nauczał Mistrz Tantry, Sadaśiwa oraz pokolenia autentycznie praktykujących Tantrę przez kilka tysiącleci. Mylenie orgazmów z działaniem Kundalini oraz stanami wyzwolenia, Mokszy, to działalność raczej złośliwie satanistyczna niźli nauka mistrzów tantryzmu o duchowym przebudzeniu, oświeceniu i wyzwoleniu. Tantra tradycyjna bazująca na monistycznej filozofii, uczy holistycznego podejścia do życia i otaczającego nas świata. Rozwija i poprawia wszelkie przejawy naszej istoty i ekspresji. Praktyka Tantry harmonizuje systemy wewnętrzne z włączeniem wszystkich organów działania, w tym seksualności, jednakże przejaskrawianie lub nadmierne eksponowanie, któregokolwiek z nich jest wielkim nadużyciem. 

Tantra to bardzo rozbudowany, precyzyjny system naukowy przedstawiający wszystkie aspekty rzeczywistości, naszego życia i mechanizmów kreacji. W odróżnieniu od nauk duchowych, które przejawiają brak zainteresowania rzeczywistością materialną, Tantra praktycznie pokazuje, iż duchowy perfekcjonizm osiągamy poprzez spełnienie w życiu i wykorzystanie jego pełnego potencjału. Tantra, poprzez praktykę i wiedzę, obdziera nas z warstw iluzji, błędnych koncepcji, uwarunkowań i lęków. Pozostawia nam fakty, przywraca nas do rzeczywistości czyli „istoty, esencji”. Tantra to nie New Age’owe ucieczki w inne wymiary, złudzenia zmysłowe i demoniczne siły channelingów lub chwilowe zmysłowe ekstazy czy orgazmy. Tantra to powrót na Ziemię, powrót do rzeczywistości, do naszego ciała z właściwym zrozumieniem naszej prawdziwej, wewnętrznej istoty, na wielu jej poziomach. Praktyka tantryczna uwalnia od neurotycznego strachu, wzorców i uprzedzeń dzięki czemu możemy wrócić do naszego pierwotnego stanu szczęścia i ponownie dostrzec niesamowitość codzienności, a z czasem przebudzić Kundalini i przejawić magiczne, boskie moce nadprzyrodzone.

Tantryczny rytuał uśmiercania zachodnich zboczeńców wypaczających Tantrę
Jeśli ktoś nie wie od czego rozpocząć praktykę autentycznej Tantry, niechaj pamięta, że w klasyfikacji nauk i praktyk tantrycznych, HATHA JOGA, taka intensywna jak w wydaniu chociażby Iyengara, to jak najbardziej tantryczna metoda praktyki, gdyż Hatha Joga należy nieoddzielnie do Tantry! I tym można zakończyć odmienianie słów takich jak seks, orgazm i masaż erotyczny przez przypadki, jak to mają w zwyczaju umysłowe pustaki, erotomani, erotomanki i zboczeńcy wszelkiej maści robiący Tantrze złą reputację pod jej własnym szyldem w tym zgniłym półświatku ciągle zwanym Dzikim Zachodem. 

Naukę i praktykę Tantry najczęściej rozpoczyna się mantrowaniem: 


Om Dewi! Om Dewi! Om Dewi! Om Dewi! 
Dewi Om! Dewi Om! Dewi Om! Dewi Om! 
Dźaja Dewi, Dźaja Dewi, Dźaja Mahadewi! 
Om Śri Kalyai Namah! 
Om Śri Durgayai Namah! 
Om Śri Mahadewyai Namah!

Kilka mantramów podajemy po to, aby zajęcia prawdziwej Tantry łatwiej było rozpoznać...

Polecamy także książkę o niewłaściwych sposobach terapii i przemocy w grupach psychoterapeutcyznych (pozycja obowiązkowa dla osób zajmujących się jakimikolwiek terapiami):

David Boadella, Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty. Wyd. polskie: Jacek Santorski & CO, 1994

LINKI 


O współczesnych wypaczeniach Tantry rodem z Francji i USA:

http://www.himavanti.org/pl/c/stoppedofilom/tantra-serca-rzekome-gwalty-i-przemoc-w-sekcie-milosci-mario-i-gaya-wisniewscy

Tantra Widja - Wiedza tantryczna: 

http://www.himavanti.org/pl/c/medytacje-kundalini-tantra-joga-samadhi

Tantra Kundalini - Wielka Bogini Himawanti: 

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2014/05/wielka-bogini-himawanti.html

Joga, Tantra, Czakry, Kundalini - wprowadzenie do Tantry:

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2015/03/joga-tantra-czakry-kundalini.html

Joga i Tantra - klasyfikacja emocji: 

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2013/10/joga-i-tantra-klasyfikacja-emocji.html

Bhadrakali - tantryczna i magiczna Bogini Dobrobytu 

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2016/01/bhadrakali-magiczna-bogini-dobrobytu.html

Zmieniamy świat na lepszy: 

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2015/03/zmieniamy-swiat-na-lepsze.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz