sobota, 30 listopada 2013

Aforyzmy indyjskie - złote myśli mędrców i joginów

Przysłowie Staroindyjskie - Aforyzmy Mistrzów Mądrości (Ryszich) 


Indie - Kraina Mistrzów Mądrości
Indie to państwo w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego, państwo 7 tysięcy języków i dialektów, którego oświeceni mędrcy w aforyzmach przekazują ogromną wiedzę, spuściznę starożytności. Aforyzmy indyjskie to spostrzeżenia i refleksje mędrców dotyczące ludzi, życia, losu, zjawisk i bogów, spostrzeżenia zwykle dotyczące znakomitej większość, rzeczy, które powtarzają się w historii ludzkości niczym praca kołowrotka. Twórczość z terytorium Indii obejmuje literaturę wedyjską, sanskrycką, w języku hindi, perskim, angielskim i w wielu innych. Najbardziej znanymi lub chociaż kojarzonymi z tym krajem tekstami są Wedy (w tym Rygweda) i sutry (w tym Jogasutra oraz niezwykle popularna Kamasutra), pisane w języku wedyjskim oraz jedne z największych dzieł literatury światowej – sanskryckie eposy Mahabharata (łącznie z Bhagawadgitą) i Ramajana. Indie to jeden z największych krajów świata, słynący z przyprawy curry, anielsko barwnych strojów, bollywoodzkiego kina, licznych zabytków, bogatej duchowości i mistyki, a współcześnie nawet z kilku laureatek Miss World. 

Aforyzmy indyjskie - Złote myśli Ryszich (Mędrców) 


* Bóg daje każdemu ptakowi pożywienie, ale nie wrzuca je do gniazda.  
* Bóg dał ci twarz, ale śmiać się to już musisz sam. 
* Bądź zmianą, która pragniesz ujrzeć w  świecie. 
* Bóg nigdy nie pojawia się jako osoba – zawsze jako czyn (działanie). 
* Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam. 
* Boże, strzeż mnie od moich przyjaciół, bo z wrogami sam/a sobie poradzę. 

piątek, 29 listopada 2013

Wolny Rynek - Likwidacja systemu podatkowego

Wolny Rynek istnieje bez haraczów podatkowych 


Wolny Rynek - to nie to samo co kapitalizm acz często zachodzi nieporozumienie polegające na błędnym i społecznie szkodliwym utożsamieniu jednego z drugim. Znaczenie terminu 'wolny rynek' jest jednoznacznie określone przez znaczenie słów „wolny” i „rynek” i nie budzi raczej powszechnych wątpliwości. Wolny rynek to rodzaj naturalnego rynku, na którym wymiana dóbr (produktów) dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej czy fiskalnej), a warunki transakcji - w szczególności cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. 

Mistrz Lalitamohandżi
Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany fiskalizmem. Tradycyjnie, w kulturze Wschodu, wolny rynek nazywany jest Bazarem, a poborcy podatków na wolny rynek nie mają wstępu. Wolny Rynek, co bardzo istotne, to rynek wolny od wszelakiego przymusu podatkowego, rynek wolny od zbrodni fiskalizmu amerykańskiego siłą i terrorem policyjnym narzuconego. Wolny Rynek oznacza sytuację, w której po pierwsze transfer dóbr materialnych i usług dokonywany jest w wyniku dobrowolnych umów wymiany (rynek), a po drugie istnieje swoboda zawierania takich umów i ich realizowania, tzn. nie grożą za to represje (wolny), w szczególności represje fiskalne. 

Suma indywidualnych i dobrowolnych decyzji transakcyjnych podmiotów wolnego rynku przejawia się na rynku w postaci popytu i podaży. W procesie interakcji spontanicznych decyzji kupujących i sprzedających, zwanym mechanizmem rynkowym dochodzi do ustalenia się równowagi rynkowej, czyli zrównania popytu z podażą oraz ustalenia ceny równowagi. Koniecznym warunkiem zaistnienia wolnego rynku są precyzyjnie określone prawa własności przede wszystkim w odniesieniu do środków produkcji oraz wytworzonych dóbr. Zwolennicy koncepcji ekonomicznych wolnego rynku twierdzą, że odpowiednie dookreślenie praw własności może zapewnić powszechna własność prywatna. 

W wolnym kraju, każdy obywatel ma prawo sprzedawać i kupować towary oraz usługi w ramach mniej lub bardziej rozbudowanego wolnego rynku czyli bazaru. Wolny rynek oznacza, że nie ma przymusu fiskalnego w handlu, a instytucje państwa oraz policyjnych organów represji nie mają prawa ingerować w to, co dzieje się na wolnym rynku. Gospodarka kapitalizmu jako całość w żaden sposób nie stanowi wolnego rynku. Po dokładnym przyjrzeniu się funkcjonowaniu kapitalizmu jaki znamy w Polsce i innych krajach zgniłego Zachodu okazuje się, że przypadki aspektów wolnego rynku są tam raczej wyjątkami niż regułą. 

wtorek, 26 listopada 2013

Czym jest Tantra?

Co to jest Tantra? Czym jest Tantra? 


Każda i każdy z nas odbiera życie poprzez pryzmat naszej historii: wychowania, miejsca urodzenia, tradycji, poglądów wyniesionych z domu, osobistych – zarówno pozytywnych jak i negatywnych – doświadczeń, uformowania przez religię. Cały ten bagaż, w tym podejście do własnego ciała, emocji, pragnień i duchowości sprawia, że już od wczesnych lat odbieramy życie w dość subiektywny i ograniczony sposób. Tantra to zestaw narzędzi poszerzających nasze doświadczenie życia, poszerzających świadomość i percepcję. Poprzez przyjęcie na powrót i akceptację naszej Duszy/Jaźni (Atmana) do naszego ciała i umysłu otwieramy się na subtelną i duchową stronę życia. Poprzez medytację i wgląd poszerzamy naszą świadomość doświadczenia wszystkiego co nam się w życiu przytrafia. 

Śiwa - Śakti -- Boska Rodzina Tantry
Tantra prowadzi nas w kierunku boskiej obecności. Oznacza to tyle, że w skutek praktyki poszerza się nasze doświadczanie prawdy, miłości, rozumienia przy jednoczesnym świadomym kontakcie z rzeczywistością, z Wszechduchem, Brahmanem. Udokumentowana historia tantry sięga ponad 7000 lat wstecz, oznaczając że jest to jedna z najstarszych wciąż praktykowanych ścieżek rozwoju osobistego i duchowego, wspominana w traktacie Rygweda. Jej korzenie pochodzą z Indii, skąd rozprzestrzeniła się do Tybetu i Chin oraz jak twierdzą niektórzy na Bliski Wschód mając wpływ na mistyczne ścieżki Arabii jak Sufizm. 

Na Zachód Tantra dotarła w XIX i XX wieku wraz z fascynacją Wschodem. Momentem zasadniczym dla jej współczesnej odmiany, był wpływ  nauk dżinijskiego nauczyciela Rajnesha Osho, który w pewien sposób łączył zachodnie terapie ze wschodnimi technikami medytacji, nie zawsze jednak z korzyścią dla Tantry, chociaż dla ubogich i raczkujących zachodnich terapii transpersonalnych z wielką korzyścią. Rzekoma 'Tantra Współczesna', którą wielu próbuje dziś reprezentować, jest podejściem do życia, którego – dzięki bogatemu zbiorowi narzędzi – doświadczamy więcej. Więcej życia w życiu. Rajskie podróże z Tantrą są zaproszeniem do odkrywania nas takich jakich wierzymy, że stworzyła nas natura. Wielowymiarowych, kolorowych, pełnych ducha, magicznych, a także świadomych, przebudzonych do życia i świadomych powszechnej ludzkiej śmiertelności. 

W trakcie warsztatów oryginalnej Tantry dużo pracuje się z ciałem i emocjami, z oczyszczeniem psychiki, z oczyszczeniem emocji i umysłu, kamamanasu. Dlatego przyjeżdżając na warsztaty upewniamy się, że nasz stan fizyczny i psychiczny nam na to pozwala, upewniamy się, że chcemy prasować nad oczyszczaniem wnętrza, wysubtelnieniem, pozytywną przemianą charakteru. 'Tantra Współczesna' to pojęcie obejmujące szeroki nurt działań charakteryzujących się rzekomo, w sumie pozorną syntezą Wschodniej mistyki i Zachodniej psychologii i psychoterapii - często niesłusznie pod szyldem Tantry uprawianych. „Współczesność” wedle niektórych opinii polega na umiejętnym dopełnieniu Wschodnich i Zachodnich nauk o człowieku, tymczasem cała starożytna Tantra jest absolutnie wystarczająca pod warunkiem solidnego jej praktykowania. 

Synteza zakłada powstanie nowej jakości, wykraczającej niejako ponad to z czego powstała, jednakże profanowanie Tantry do warsztatowej kopulacji w parach czy masaży erotycznych jest satanistycznym z pochodzenia pomieszaniem pojęć i robieniem chaosu wokół czegoś co służyło dobru i światłu. Tantra Współczesna nie jest niestety ezoteryczną i hermetyczną metafizyką dawnych Indii, Tybetu czy Chin, za to często jest zamerykanizowanym seksualnym zboczeniem i dewiacją, które z Tantrą nie ma nic wspólnego, a jedynie szyld ze słowem Tantra jest mylący dla zainteresowanych wschodnią duchowością i ezoteryką. 

czwartek, 21 listopada 2013

LESZEK - Strzyga, demon i upadły anioł

LESZEK - Imię strzyg, demonów, złych duchów i upadłych aniołów  


Historia imienia Leszek (z łaciny – Lescus) pokazuje, że jest to imię pochodzenia staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech. Oznacza: „ten, który działa chytrze, podstępnie”. Nie należy się dziwić, jeśli jakiś Leszek z czasem podstępem wciągnie ciebie w jakieś ciemne sprawki, gdyż taka jest natura tej osobonazwy. Znane przysłowie ludowej mądrości raczej przestrzega przed władztwem polityków o imieniu Leszek: "Gdy królem jest Leszek, puste wiadra, pusty mieszek". Puste wiadra symbolizują tutaj pewien wampiryzm pozbawiający wody, w tym sił witalnych i energii życiowej przez wodę symbolizowanej. Cielesne naczynie wampiryzującego przywódcy to ciała wyssane z energii życiowej. Pusty mieszek to symbol eksploatacji finansowej, gdzie zbyt wysokie podatki czy współcześnie wygórowane opłaty licencyjne dają efekt pustych kieszeni u poddanych czy podwładnych. 

Leszek Pękalski - Wampir z Bytowa
Leszek to imię pochodzenia staropolskiego, wywodzi się od słowa lstiti / lścić ‘działać chytrze, podstępnie, sprytem, sposobem, oszukiwać’. W związku z czym może oznaczać ‘człowieka sprytnego, umiejącego zwieść innych ludzi’. Poza tym, w źródłach historycznych możemy odnaleźć jego formy pokrewne takie jak Leszko i Lstek. Niektórzy etymolodzy uważają, iż stanowi ono formę pierwotną imienia Lech. Mężczyzna o imieniu Leszek zazwyczaj jest skryty, często stoi gdzieś z boku, nie bierze udziału w rozmowie, sprawia wrażenie wyobcowanego. Nie udziela się towarzysko, niechętnie zabiera głos, ale za to jest czujnym obserwatorem, strzygą. Poza tym, w pracy jest ceniony za profesjonalizm i dokładność, bowiem zwykle wszystkie powierzone mu obowiązki wykonuje tak, jak należy, nawet pod niewielkim wpływem alkoholu. Niestety, przeważnie w życiu osobistym jest mu trudno porozumieć się z partnerką życiową, gdyż ona ciągle ma mu za złe to, iż nie mówi jej wszystkiego, tylko posiada ciągle jakieś tajemnice, które  przed nią ukrywa. 

Leszek to imię któremu domorośli numerolodzy niesłusznie przypisują liczne pozytywne wartości, chociaż okresowo może takie przejawiać, niejako dla zmylenia otoczenia. Wynika to z braku wiedzy domorosłych numerologów o tworzeniu portretu osobonazwy imienia czy nazwiska. Leszek nie koniecznie jest jedynie typową Szóstką, a znacznie bardziej osobno interpretowaną w numerologii 15-tką w portrecie osobonazwy G-NPS. Szóstką jest tylko w kolumnie Soma (Ciało, Życie). Z powodu Nous (Ducha) o wartości demonicznej liczby 15-cie, imię Leszek w Soma jest Szóstką o cechach negatywnych, ujemnych, szczególnie jak zbliży się do Mistycznych Bram Ezoteryki lub dużego wpływu społecznego czy politycznego. Soma (6) w portrecie imienia Leszek z czasem z wrażliwości Szóstki przekształca się w upadkową nadwrażliwość egotyczną na własnym punkcie, poczucie odpowiedzialności za bliskich zamienia się w nadopiekuńczość w stosunku do bliskich, inteligencja zamienia się w pychę pseudo wiedzy opartej na błędnych przesłankach. 

czwartek, 14 listopada 2013

Lalitamohan - Mistyk, wizjoner, uzdrowiciel

Śri Lalitamohan Guru Dżi - wizjoner, mistyk, uzdrowiciel


Guruji Lalitamohan jest żywym mistykiem i uzdrowicielem w naszych czasach. Zaprasza każdego w wewnętrzną podróż – do doświadczania i odkrywania życia na nowo, z doświadczeniami odkrywania duszy, wyższej jaźni. Zaprasza do pełnego uczestnictwa w życiu i do świętowania go w wolności od negatywnych społecznych uwarunkowań i szkodliwych wzorców. Mistyczna Droga nabiera w Obecności Mistrza Lalitamohan Ji całej swojej głębi i wielu wymiarów. Praktykujący dzięki perfekcyjnie aranżowanym sadhanom znajdą się przed Mistyczną Bramą Oświecenia, którą przyjdzie im przekroczyć. 

Śri Lalitamohan Guru Dżi
Spotkanie z Gurudżi to unikalna możliwość do celebracji mistycznych praktyk jogicznego życia w obecności żyjącego Mistrza oraz terapeuty duchowego. Z poziomu doświadczenia Całkowitego wyzwolenia Guruji dzieli się naukami mówiącymi o tym, że to Oświecenie jest praktycznie dostępne dla każdego człowieka poprzez proces wewnętrznej transformacji wzmocniony odpowiednimi praktykami. Mistyczna Droga jest szczególnie dla tych, którzy pragną pogłębić swoje duchowe doświadczenia i swoje wewnętrzne poszukiwanie samorealizacji. Uczone techniki są unikatowe i transcendentalne, dające uczestnikom możliwość nauczenia się naturalnych praktyk jogicznych, które kształcą ich rozwój. Program zawiera głębokie techniki medytacyjne, jogiczną dyscyplinę i inicjacje do Mistycznej Ścieżki Jogi. 

Jest nas siedem miliardów istot w ludzkich ciałach. Mamy siedem miliardów możliwych sposobów przeżywania życia. Mamy siedem miliardów możliwości doświadczania życia, ponieważ każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Nikt nie potrafi uśmiechać się tak jak ty. Nikt nie potrafi śnić tak jak ty. Nikt nie może doświadczać życia tak, jak ty go doświadczasz. Masz niezwykłą okazję doświadczać życia na swój własny sposób, kierując się zaledwie duchowymi wskazówkami co do tego, co właściwe, a co niewłaściwe. 

środa, 6 listopada 2013

Mistrz Jogi Mahawatar Babadżi

Życie i nauki mistrza jogi Mahavatar Babaji czyli Nagaraja Kriya Yogi


Śri Mahavatar Babaji to manifestacja 28 Awatara Boga Śiwa znanego jako Śri Lakuliśa (Lakulisha), który pojawił się w II wieku e.ch. w Medhavati w Indii. Lakuliśa umocnił i rozwinął śiwaicką tradycję Paśupata (Sanskrit: पशुपति Paśupati). W Indii i Himalajach Paśupata-Marga to system filozoficzno-religijny i ruch religijny w hinduizmie. Powstał wśród dawnych wyznawców śiwaizmu, wśród osób praktykujących z mocą Kundalini, ćakramami oraz kanałami energii (nadi). 

Mahawatar Krija Babadżi z siostrą
Podstawą doktryny paśupata-margah jest Paśupatasutra. Dzieło to nawiązuje do Mahabharaty, wzmiankującej o paśupatach, czcicielach Śiwa Boga o imieniu Paśupati (Pana Zwierząt. Paśu - "zwierzę"). Paśupati to dosłownie "Władca Zwierząt, Bydła lub Dusz". W wedyjskiej Rygwedzie imię to odnosi się do bóstwa o imieniu Puszan (Pushan) czyli jednego z imion Słońca. W śiwaizmie jest to imię przymiot Śiwa Boga jako opiekuna i właściciela wszystkich Dusz, indywidualnych atmanów, jaźni wędrujących przez ziemskie wcielenia. 

Zgodnie z poglądami zwolenników paśupata-marga, Śiwa Bóg jest bytem absolutnie niezależnym od materii (prakryti). Jaźnie (atman) są od niego zależne jako skutki, nie zaś jako przyczyny i w stanie wyzwolenia ulegają wiecznemu złączeniu z Śiwą. Na swej drodze do jedności z Śiwą adept paśupaty musi przejść przez pięć wielkich stadiów rozwoju duchowego, co wymaga dyscypliny, posłuszeństwa, ascezy, medytacji i także głębokiej, żarliwej praktyki mistyczno-religijnej. Najwybitniejszymi przedstawicielami ruchu paśupata byli: Kaudinja, twórca zasad postępowania wyznawców i komentarzy do Paśupatasutry o charakterze etyczno-religijnym, oraz Uddjotakar, który uważał siebie za nauczyciela wiary paśupata. 

wtorek, 5 listopada 2013

Indie pomyślnie lecą na Marsa

Indie lecą na Marsa 

We wtorek dnia 5 listopada 2013 o godzinie 14:38 (o 10:38 rano czasu polskiego) pomyślnie wystartowała indyjska rakieta kosmiczna wynosząc na orbitę wokół ziemską statek kosmiczny, który skierowany zostanie na Marsa. Już po godzinie, o 15:38 (o 11:38 czasu polskiego) statek znalazł się na eliptycznej orbicie wokółziemskiej - poinformował szef Indyjskiej Agencji Kosmicznej K. Radhakrishnan i dodał, że rakieta nośna PSLV C25 wyniosła sondę marsjańską na orbitę wokółziemską w ciągu zaledwie 44 minut.

Mangalyaan na kosmodromie w Indii
Premier Indii poinformował, że na orbitę wokół Marsa zostanie wysłana sonda kosmiczna w celu zebrania informacji naukowych. - Ten statek kosmiczny na Marsa będzie dla nas olbrzymim krokiem w dziedzinie nauki i technologii - podkreślił. Misja na Marsa, którą w listopadzie 2013 roku zainauguruje rakieta zbudowana w krajowym centrum badań kosmicznych (Indian Space Research Organisation, ISRO), ma kosztować 4-5 mld rupii (70-90 mln dolarów). Indie prowadzą własny program kosmiczny od 1963 roku i od tego czasu zaprojektowały, zbudowały i umieściły na orbicie wiele własnych satelitów. Indyjski przemysł kosmiczny świadczy obecnie usługi komercyjne, wynosząc na orbitę Ziemi satelity innych państw. Nad programem misji pracowało ponad 1000 naukowców z ISRO w Bangalore znanym najbardziej z działalności Sathya Sai Baba - indyjskiego świętego jogina. 

Indie, na początku listopada 2013 roku odliczają godziny do wysłania swej pierwszej bezzałogowej misji kosmicznej na Marsa. Wystrzelenie sondy pokazuje ogromnie  zaawansowane zdolności technologiczne umożliwiające tej światowej, planetarnej potędze wyprawy kosmiczne i przeprowadzenie na Marsie badań. Mangalyaan - tak nazywa się pojazd wysyłany do badania planety Mars. Marsjański statek kosmiczny zostaje wyniesiony przez czterostopniową rakietę nośną o wadze 350 ton i nazwie Polar Satellite Launch Vehicle. Koszt marsjańskiej misji naukowo-badawczej to zaledwie 73 miliony dolarów, ale w Indii wszystko jest tańsze. 

niedziela, 3 listopada 2013

Linus Torvalds - Twórca i opiekun Linuksa

Linus Torvalds – Twórca i opiekun Linux Kernela 


Linus Benedict Torvalds – ur. 28 grudnia 1969 w Helsinkach – fiński programista, twórca jądra Linux oraz systemu kontroli wersji git. Należy do społeczności Finów szwedzkojęzycznych, stanowiących około 6% mieszkańców Finlandii. Uczęszczał na Uniwersytet Helsiński. Stworzył jądro systemu operacyjnego – Linux, przez co nadał impuls do gwałtownego rozwoju Wolnego Oprogramowania. Sam należy do zwolenników powstałego później ruchu Otwartego Oprogramowania. W 2000 roku otrzymał od Steve’a Jobsa propozycję pracy w Apple Inc. oraz współpracy nad powstającym wtedy Mac OS X. Linus odrzucił ją, twierdząc, że „nienawidzi mikrojądra Mach”. Mieszka w Santa Clara w Kalifornii (Stany Zjednoczone), z żoną Tove (byłą mistrzynią Finlandii w karate) i trzema córkami, Patricią, Mirandą i Danielą. Jest zatrudniony w Linux Foundation dawniej znanej jako Open Source Development Labs. 

Linus Torvalds ur. 1969

W 1991 Linus Torvalds, wtedy student na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii, stworzył pierwszą wersję Linuksa dla własnych potrzeb. Linus Torvalds miał dobry pomysł, aby Linux był darmowy, i aby każdy, kto chce mógł się w niego zaangażować. Dzięki wsparciu Internetu i nowo powstałej społeczności rozwijającej Linuksa, ale również dzięki istnieniu projektu GNU uruchomionego parę lat wcześniej przez Richarda Stallmana, GNU/Linux stał się po paru latach pełnym systemem operacyjnym. Jego moc nie może być z niczym porównana, jego stabilność jest wprost legendarna, i do tego poprawia się każdego dnia. Ważne jest by wiedzieć, że GNU/Linux jest tylko czubkiem góry lodowej nazywanej „Free Software” lub Open Source „otwarte źródła”. 

W szczególności Open Source Software można scharakteryzować następująco są:
- rozprowadzane z własnej woli, 
- ich źródła są dostępne 
- możliwe do modyfikowania przez każdego dostatecznie doświadczonego w programowaniu.

Ten pomysł jest używany głównie w systemie licencji GPL (General Public License), choć to nie jedyny system. Pierwsza wersja systemu ujrzała światło dzienne w sierpniu 1994 roku i od tamtej pory system podlega licznym udoskonaleniom.

piątek, 1 listopada 2013

Kodeks Bushido - Wojownicy Ducha w Japonii

Droga Wojownika – Kodeks Bushido 

Podstawy Etyki Wojowników


Shihan Mohan Ryszard Matuszewski od 1978 roku intensywnie ćwiczy sztuki japońskiego Budo – tradycyjne Sztuki Walki, razem z praktyką ich legendarną filozofią opartą w dużej mierze na japońskim buddyzmie i szintoizmie. Shihan Ryszard Matuszewski ćwiczy japońskie aikido, aiki-jutsu, jo-do (walka kijem), ken-jutsu (walka mieczem), yari-jutsu (walka lancą, włócznią, np. naginatą etc), a także sztuki walki rodem ze starożytnej północnej Indii, Kalaripayat. Jedną z podstaw prawidłowego treningu rycerzy i wojowników Budo jest kodeks etyczno-moralny i duchowy znany jako Bushido – Droga Wojownika. Droga (jap. Do, Dou, chiń. Tao, Dao) Wojownika (jap. Bushi) streszcza się w Bushi-Dou.

Shihan Ryszard Matuszewski, Mohandżi, ćwiczył i nauczał m.in. w Szczecinku, Toruniu, Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Inowrocławiu, Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy, Włocławku, Warszawie, Lublinie, Radomiu, Ełku, Suwałkach, Białymstoku, Nowym Sączu, Tarnowskich Górach, Zielonej Górze, Szklarskiej Porębie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Jaworznie, Gliwicach, Częstochowie, Turku, Poznaniu, a także sporadycznie w wielu innych miastach… Wielu instruktorów ćwiczonych i nauczanych przez Mistrza Mohana Ryszarda Matuszewskiego prowadzi własne sekcje, kluby, a nawet stowarzyszenia związane ze wspomnianymi dyscyplinami.