Tantra

Tantra - Kundalini, Joga i Ćakramy 


Tantra pochodzi od Wielkiej Bogini, boskiej mateczki Kali (Kālī) znanej także jako Kalika (Kālikā), będąc alchemiczną tradycją rozwojania boskiej mocy Śakti Devi czyli Mocy Bogini. Kālī to Bogini Czasu, a samo słowo Kālī dosłownie oznacza Czas w rodzaju żeńskim. Tradycja tantryczna na Wschodzie bardzo surowo obchodzi się z profanami i złoczyńcami, którzy pod ideały i nauki Tantry podkładali swoje brednie o charakterze czarnomagicznej erotomanii jak to dość powszechnie ma miejsce na Zachodzie w tym w Polsce. Warto pamiętać dawnych Thugów, praktyków Tantry, czcicieli Bogini Kali, Królowej Tantry, którzy oprawiali profanów - czarnych magów i erotomanów - skutecznie eliminując oszustów z lokalnych indyjskich społeczności. Thugowie byli nie tylko bohaterami walczącymi w nowszych czasach o niepodległość Indii, ale także Strażnikami Tradycji Tantry.

Tantra uchodzi za orientalną tradycję boskiej magii i okultyzmu, oczywiście w pozytywnym i dobroczynnym aspekcie tych słów. Tantra to starożytny szamanizm indyjski i himalajski, szamanizm jogiczny. Tantrika – oznacza wszystko co tantryczne, a także osobę praktykującą Tantra Jogę. Tantra Joga zajmuje się także przekazywaniem misteryjnych form tanecznych, znanych jako taniec śiwaicki czy Nata Śiwanataradża.Tantra Joga inaczej Kundalini Joga jako praktyka trwa od przekazania jej metod przez inkarnację czy lepiej awatarę Boga Śiwa dziesięciu manifestacjom Bogini Kali Durga. Mamy dziesięć zasadniczych kierunków praktyki Tantry. Istnieją współcześnie trzy wielkie szkoły tantryczne: Kaula, Miszra i Samaya. Wyznaczają one trzy aspekty Ścieżki i pokazują całe bogactwo autentycznej Tantra Jogi – Mistycznego Zjednoczenia indywidualnej duszy (Atmana) z Bogiem, Wszechduchem (Brahman).

Tantra jako pojęcie, ideał, dosłownie oznacza “wyłanianie się” lub “rozrastanie, wzrastanie, rozciąganie się”. Tantra to święte, ezoteryczne teksty śaktyzmu i śiwaizmu, z tym, że sama Tantra jest synonimem Śakta, śaktyzmu. Początki tantryzmu giną w przedwedyjskich kulturach typu Harappa, a znane są z tajemnych kultów okresu starowedyjskiego. Szkoły tantryczne kładą nacisk na kult i rozwój żeńskiego pierwiastka Śakti (Kundalini), na Boginię jako źródło mocy duchowej, mocy twórczej i stwórczej.

Tantra łączy w pewien rytuał praktyki typu mantra, mudra i yantra (jantra). Zwykle mantra jest tym od czego rozpoczynamy tantryczny przekaz jogi, a do tego dodajemy mudry oraz jantry (mandale), tak aby uzyskać sadhanę (duchową praktykę tantra jogi). Tantryczna joga to praktyka z naciskiem na ćakramy i kanałamy energii oraz kundalini, moc Śakti, moc Bogini. Tantra joga to praktyka z tantrycznymi bóstwami, bogami i boginiami, bez czego nie ma co mówić o tantrze.

Tantra, Tantra Joga, tantryzm - w sanskrycie तन्त्र to jedno z ważnych indyjskich pojęć, które należy do najbardziej wypaczanych i źle rozumianych na Zachodzie w tym w Polsce. Tantra, Tantra Joga, inaczej Śakta - generalnie oznacza magiczne nauki mistyczne i ezoteryczne w indyjskiej jodze i duchowości. Słowo "tantra" oznacza generalnie każdy rodzaj traktatu opisującego metody rytualnego wielbienia Bogini, Śakti, Dewi, a także praktyki jednoczenia się ze świadomością Bogini, małżonką Śiwa Boga. Tantry to nurty siwaizmu indyjskiego, także w Tybecie, Nepalu, nie tylko w Indii.

Śila-kala to podstawowy cykl czasu znany z tekstów tantrycznych. Trwa on 5 tysięcy lat i jest to mały obrót koła czasu w ewolucji duszy (atmana) oraz ludzkiej cywilizacji. W tym czasie, przez ostatnich pięć tysięcy lat powstało wiele znakomitych dzieł poświęconych naukom i praktykom tantrycznym (ezoterycznym, mistycznym). Mahanirwanatantra, Kularnawatantra, Tantraloka, Tantrasara, Kalaćakratantra czy Devibhagavatam to bardzo podstawowe z tysięcy dostępnych w Sanskrycie traktatów mistyki jaką jest Tantra.

Pojęcia “Tantra Joga” oraz “Kundalini Joga” są zasadniczo identyczne i zawierają w sobie wszystkie tantryczne metody praktyk duchowych, rytuały z bóstwami oraz kierunki i stopnie praktyki ezoterycznej (mistycznej). Tantryzm to inaczej Śaktyzm (Śaktimarga, Ścieżka Bogini, Ścieżka Mocy Bogini), co powinno być jasne dla wszystkich osób próbujących praktyk tantrycznych (czyli śaktyjskich). Podstawy Tantry to zaznajomienie się z głównymi formami Wielkiej Bogini, których jest w zestawach szkół tantrycznych Dziesięć lub Szesnaście.

W naukach tantrycznych (śaktyjskich) każdej z sześciu głównych ćakr ciała przypisana jest jedna z mocy Śakti, odpowiednio: Dakini w Muladharze (lotos podstawy), Rakini w Swadhisztanie, Lakini w Manipurze, Kakini w Anahatam, Śakini w lotosie Wiszuddha, a Hakini w ośrodku Ajna w głowie. Obudzenie, rozwój i rozszerzenie każdej z sześciu Śakti daje rozliczne efekty, po których poznać, że opanowany jest kolejny stopień przebudzenia Kundalini, która jest ostatnią Śakti mieszkającą w lotosie korony, w Sahasraram.

Kundalini pochodzi od słowa Kunda, które oznacza naczynie ofiarne w którym pali się Ogień rytualny. Kundali to palenie ognia ofiarnego, ale także żar ognia wewnętrznego w którym spala się karma. Trzy i pół zwoju oznacza cykle pracy w których dokonuje się oczyszczenie kolejnych powłok zasłaniających duszę (atmana).

Alaya Tantra - jak uczą oryginalne tantry, tylko czciciele Bogini Kali w jednej z jej dziesięciu form mają prawo używania nazw takich jak tantra czy tantra joga, a kto nie jest wielbicielem Bogini Kali (Śakti), nigdy nie powinien używać nazwy tantra dla swych celów czy pomysłów, gdyż w wypadku nielegalnego używania tantra jogi, Bogini Kali doprowadza oszustów do szaleństwa i obłędu oraz upadku.

W Indii czy Tybecie, po dziś dzień żyją Strażnicy Tantry, którzy jak trafią jakiegoś seksem opętanego maniaka, który z tantry robi zboczoną kopulację amerykańską czy inną obmacywankę, zwyczajnie zabijają takiego dewianta za potworną zbrodnię jaką jest deprawacja Kultu Świętych Form Bogini Kali, a tym jest właśnie tantra.

Termin „tantra” jest wieloznaczny i często źle rozumiany, a także złośliwie profanowany. Odnosi się do całej różnorodności ruchów mistycznych, ezoterycznych i duchowych praktykowanych w Indiach i całej Azji południowej i wschodniej, wiążących się z religiami takimi jak hinduizm, buddyzm, taoizm, shinto, dżinizm, bon, sufizm.

Na Zachodzie jest często pomyłkowo brany za „sztukę uprawiania seksu”, czasem zaś przez religiantów za seksualną „czarną magię”. Zarówno jeden jak i drugi stereotyp jest błędny i mocno pomylony. Tantra to bowiem dobra stara Biała Magia Bogini Kundalini wywodząca się z wedyjskiego kultu Słońca w jego dwunastu aspektach. Tantra tyczy jednak mocy duchowej, Śakti, a ta w swej naturze jest żeńska i odnosi się do wedysjkiej Bogini, Aditi, Matki Bogów (Dewów).

Dziesięć podstawowych czy lepiej głównych manifestacji Bogini (Śakti, Dewi, Kali, Durga) z którymi praktykuje się tantryczne metody to: Mahakali, Tara, Śiwaa, Śri Vidya, Bhairavi, Ćinnamasta, Dhumavati, Bhagala-Mukhi (Mahananda), Matangi, Kamala. Śri Dewi ma wiele imion i form, a tantra prawidłowo praktykowana pozwala poznać wszystkie ich imiona, jantry (mandale), mantry, mudry, wiedzę i moce.

Osiem zwojów Kundalini jako osiem podstawowych stopni rozwoju duchowego na mistycznej (tantrycznej) ścieżce mocy duchowej opisanych jest jako: Pranavah, Gudanala, Nalini, Sarpini, Vankavali, Kshaya, Sauri, Kundali. Zwoje to przedstawienie szczebli budzenia czy ożywiania mocy Śakti, szczebli poszerzania świadomości. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z tymi pojęciami, używanymi także jako tytuły hierarchiczne, to trzeba przyjąć, że znajduje się na szczeblu wstępnym, przed tymi, które wymieniono tutaj jako tantryczne Koło Dharmy.

Osoba uprawniona do nauczania Tantra Jogi (Kundalini Jogi) zna i praktykuje 1008 imion Bogini, czyli mantr związanych z rozwojem Kundalini. Mantry są w Sanskrycie i wymaga się także umiejętności pisania, kaligrafowania ich w sanskrycie! Osoby podające się za uprawnione do nauczania tantrycznej jogi warto sprawdzać, czy w ogóle mają pojęcie o pisaniu mantramów w Sanskrycie! Chociaż tantra zawiera symbolikę zjednoczenia miłosnego pomiędzy mężczyzną i kobietą, to rzeczywista praktyka tantryczna nie jest praktyką seksualną w sposób jaki się to wypisuje w zamerykanizowanym miksie newagowym. Raczej warto zacząć uczyć się mantramów, nie tylko recytować, ale i pisać w Sanskrycie, tak czy owak źródłowym języku tantryzmu i jogi.

Tantra to także jyotisha (dżjotisza) czyli astrologia wedyjska, numerologia, chirologia i wiele dziedzin znanych jako ezoteryczne. Gematria tantryczna, numerologia, jeśli jest uczona prawidłowo, nie różni się na wschodzie od tej na zachodzie. Różne są tylko alfabety i zawsze trzeba się odnosić do pisma (znaków) w których tworzone są imiona oraz nazwy. Astrologia wedyjska, uwzględniając obie jej szkoły jest pełniejsza niźli dzisiejsza astrologia zachodnia.

Tantra i Boska Miłość 


Teksty tantryczne w Indii i Tybecie nie zaginęły jak czasem utrzymują zachodni wielbiciele erotyzmu pod szyldem tantry, a jedynie nie są udostępniane publiczne i bardzo trudne do tłumaczenia. Można poczytać tysiące oryginałów, oczywiście znając Sanskryt. W Chinach zasadniczo nie ma czegoś takiego jak tao miłości, gdyż jest to wymysł amerykańskiego new age i powstał ze 30-40 lat temu.

Swadhishtana nie jest zasadniczo czakramem seksualnym jak często się pisze na Zachodzie, tylko jak sama nazwa wskazuje, “miejscem (shtana) światła (dhi) jaźni (swa). Warto się nauczyć nazewnictwa zanim się pobłądzi dziedzinach tantry.

Tantra nie zajmuje się także orgazmami jak tam wypisują amerykańscy newagowcy, a o orgazmie na konto tantry pisują zwykle amerykańscy erotomani i środowiska posthipisowskie, często zboczone. Wiele osób w sposób znaczący myli Tantrę z Kamasutrą (Kamaśastrą) i powinno używać przynajmniej pojęcia “Kama Tantra”, a nie Joga Tantra czy Kundalini, jeśli o sferę seksualności i erotyzmu chodzi. Tantra zajmuje się problemami erotycznej natury marginalnie, o tyle, o ile praktykujący mają jakieś problemy z praktyką duchową i życiem intymnym czy rodzinnym.

Termin TANTRA JOGA występuje w zasadzie tylko i wyłącznie w kontekście nauk i przekazów Śukla Tantras czyli nurtu tzw. Białej Tantry, a dokładniej Czystej Tantry. Zarówno w hinduizmie jak i buddyzmie Tantra Joga praktycznie nie ma nic wspólnego z energią seksualną, a najczęściej wymaga życia w celibacie czyli orgazmy wyklucza całkowicie. Tak jest generalnie w całej Indii, Tybecie, a nawet w chińskim taoizmie, gdzie do tantra jogi w taoistycznej wersji, trzeba zostać mnichem, co zwykle zaskakuje Zachodnich fantastów myślących błędnie, że Taoizm to wolny seks czy coś około tego. Warto aby zatem aby próbując nauczać podstaw tantry zmienić nazwę na odpowiednią do seksu i orgazmów czyli np. “Kama Tantra” lub “Czerwona Tantra”, co byłoby chociaż znaczenie odpowiednie do programu merytorycznego i nie kojarzyłoby całej tantry z energią seksualną. Na Zachodzie jako Tantra lepiej używać w tłumaczeniu pojęć takich jak Magia, Okultyzm, Ezoteryzm, Święta Wiedza (Śri Vidya).

Tantra, Tantra Joga, tantryzm to w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie tradycja duchowa oparta na filozofii niedualistycznej, uznająca, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu, Brahmana. Byt ten jest rozumiany najczęściej jako forma czystej świadomości. Przyjmuje się, że tantryzm to pojęcie oznaczające wiedzę i koncepcje zachodnich intelektualistów na temat tego czym jest lub nie jest Tantra. Sama zaś TANTRA to ezoteryczna, pogłębiona o mistykę strona orientalnych religii i kultów.

Czarna Magia, a Tantra Joga 


Z TANTRĄ na Zachodzie, w tym w Polsce często mylona jest orientalna, indyjska Jadu Tuna (Jadoo Toona, jadu tona, jaDU tUNa). Termin Dżadu Tuna oznacza dokładnie czarną magię, czarnoksięstwo, czarną magię w sensie złej i szkodliwej magii, także szarą magię. Jadu Tuna zawiera m.in. orgazmiczne praktyki seksualne dla pozyskania energii życiowej partnera (-rki) oraz dla celów magicznych. Czarna magia, czyli Jadu Tuna nie jest jednak w żaden sposób częścią duchowej tradycji ezoterycznej jaką jest tantra, tantra joga czy kundalini joga.

Należy jednak podkreślić, że na Zachodzie, w tym w Polsce wiele osób prowadzących pod szyldem Tantry czy Tantra Jogi albo Kundalini Jogi rozmaite rodzaje eksperymentów seksualnych i orgazmicznych celowo ukrywa swój czarnomagiczny charakter, aby jak najwięcej ludzi wprowadzić w błąd i wciągnąć w obręb szkodliwych, czarnomagicznych, wręcz demonicznych wpływów. Jeśli nauczanie w szczególności koncentruje się głównie na seksie i orgazmie oraz channelingu, a nie zawiera praktyk z mantrami, bóstwami, nie są przekazywane inicjacje w Śakti Devi, nie ma mudr ani jantr (mandali) to należy przyjąć że uczniów wprowadza się w błąd i zamiast praktykować tantrę, zostali wpakowani z powodu swej niewiedzy w sidła Jadu Tuna, nawet jak w ofercie jest na początek głównie masaż seksualny, erotyczny! Nie jest to wtedy kamasutrowa Czerwona Tantra tyko Czerwona Jadu Tuna (Dźadu Tuna), Seksualne Czarnoksięstwo.

Jadu Tuna (Jadoo Toona) jest w Indii rozumiane jako rozdzielanie osób które się kochają poprzez rzucanie uroków, czarów, jako wszelkie niedozwolone współżycie seksualne, w tym dewiacje i preferencje, seks bez miłości, związku i partnerstwa, zdrady małżeńskie, odbijanie cudzej żony lub męża. Jadu Tuna (Tona) to także szczególnie współżycie seksualne z mistrzem duchowym (guru, nauczycielem czy nauczycielką) praktykowane w czarnej magii jako rodzaj czarnoksięskiej inicjacji czy przyjęcia do wspólnoty demonicznych czarnych magów. Jadu Tuna (Tona) potocznie uważana jest za chorobę odbytu, dewiację energii w ćakrze podstawy oraz szerzej, medycznie, jako chorobę krwioobiegu i krążenia oraz seksualności czyli tak zwanej funkcji osierdziowej, krążenia i seksu wedle ajurwedy (medycyny wschodu) i chińskiej medycyny taoistycznej.

Tantra zrobiła się popularna na Zachodzie, w tym w Polsce, ale jako źle używane pojęcie. Niestety, wiele instytucji komercyjnych, nie mających nic wspólnego z duchowością czy jogą, używa hasła „tantra” na sztandarze, a uczy demonicznej dewiacji jak wolny seks każdy z każdym, co jest odmianą satanizmu pod szyldem tantry bezczelnie i złośliwie uprawianym. Czynią tak, tylko po to, aby przyciągnąć osoby zainteresowane rozwojem duchowym, ezoteryką, medytacją i zwieść namanowce, wykoleić i wypaczyć dusze chorymi żądzami i dewiacjami. Robią tak przeważnie różni pseudo-terapeuci seksualni i ezoteryczni oszuści pragnący dużego dochodu i zaspokojenia swych chorych chuci. Wiele z tych osób nie ma pojęcia o tantrze ani o duchowych tradycjach z jakimi się wiąże, a u liderów pseudotantry z seksem na sztandarze jest tylko skrajna pustota umysłowa i głupota dewiacjami oraz zboczeniami napędzana.

Często tymi oszustami żerującymi na wypaczaniu tantry są rozmaici lokalni sataniści, demoniczni psychotronicy, channelingowcy czy lucyferianie z zachodniej satanicznej pseudoezoteryki. Tego typu postępowanie, zaśmieca rynek ezoteryczny, przyciąga ludzi naiwnych i powoduje wypaczenia odnośnie tego czym naprawdę jest tantra. Tantra to nie praktyka Kamasutry jak się oszołomom z zachodnich pseudoezoterycznych satanizmów wydaje.

TANTRA – Dziesięć Przedmiotów Nauczania 


1. Rasayana (rasAyana) – receptury i kuracje lecznicze, tantryczne terapie i receptury, magiczne procedury terapii i leczenia osób chorych i niedomagających. Mikstury lecznicze.

2. Yakszińi Sadhana (yakSiNI sAdhana) – praktyki dobrobytu i bogactwa, znajdowania ukrytych skarbów, gdyż Yakszini jest boginią bogactw, skarbów i prosperity.

3. Indrajala (indrajAla, wym. Indradżala) – dosłownie deszcz indrowy lub woda Indra, praktyki usuwania negatywnych wpływów, uroków i czarów, zdejmowanie klątw, egzorcyzmy etc.

4. Akarśańa (AkarzaNa) – metody i sposoby przyciągania, zjednywania, moc przywoływania, magnetyzm duchowy, magnetyzowanie rzeczy i osób oraz miejsc, prawo atrakcji.

5. Vaśikarana (vaśIkarańa) – czarowanie, zauraczanie, rzucanie uroków, sterowanie otoczeniem i biegiem zdarzeń. Praktyki wpływania na innych i sterowania otoczeniem.

6. Uććatana (uccATana) – rozdzielanie, rozłączanie, rozwiązywanie, oddzielanie, wykorzenianie, wyrzucanie, odsuwanie osób, zdarzeń czy sytuacji.

7. Videszana (videSaNa) – środki zaradcze przeciw nienawiści, złośliwości, złemu spojrzeniu, wrogości, pogardzie i podobnie ciemnym energiom astralnym.

8. Stambhana (stambhana) – praktyki powstrzymujące innych w ich działaniach czy wpływach, ograniczanie, blokowanie osób, zdarzeń i miejsc. Tworzenie przeszkód i utrudnień oraz surowych zakazów przeciwko cudzym akcjom i wpływom. Potocznie praktyka ta to układanie specjalistycznych klątw blokujących osoby szkodliwe ochraniające naszych bliskich.

9. Mohańa (mohaNa) – praktyki powodujące zaangażowanie, zamiłowanie, fascynację, miłosne zauroczenie, rozkochanie, a także osiąganie celów, zwycięstwo w walce. Potocznie mówi się tutaj o tantrze miłości i miłowanie.

10. Marańa (mAraNa) – praktyki powodowania śmierci, wzywania do śmierci, wyrzucania duszy z ciała, przechodzenia do innego ciała, swiadomego umierania wedle własnej woli. Potocznie jest to praktyka śmierci i umierania, ze wszystkimi aspektami wiedzy oraz praktyki na temat, jak zapoznanie królestwa Yamadeva i Yamidevi.

Abhiszeka (abhiSeka) – praktyka oczyszczania i magnetyzowania wody z pomocą mantramów przewija się w każdym z dziesięciu przedmiotów tantrycznych jako istotna część rytuałów. Magnetyzowana woda używana jest do spryskiwania przedmiotów, osób czy miejsc, a także do obmywań i kąpieli. Woda jest także magnetyzowana do spożywania dla różnych celów, w tym medycznych, gdy jest nośnikiem leków, naparów, odwarów czy maceratów. Adepci muszą także opanować sztukę wykonywania talizmanów z rozmaitych metali i innych materiałów (Kańkańa Kavaća – kaGkaNa kavaca), sztukę rysowania i malowania jantr tantrycznych (Patta – paTTa) oraz kilka podobnych użytecznych umiejętności o których więcej uczymy się na profesjonalnych warsztatach tantrycznych.

W Tybecie słowo "tantra" jest także powszechnie używane i często wykorzystuje się je w znaczeniu, niemającym bezpośredniego związku z ezoteryczną albo religijną kulturą. W większości przypadków tantrą w Tybecie nazywają pewne pisemne wskazówki o charakterze medycznym, religijnym, socjalnymi inne. Tantrą nazywają też dowolne traktaty, zawierające naukowe wiadomości. Tantra w Tybecie, podobnie jak w południowej Indii oznacza zasoby Świętej Wiedzy.

W Chinach tantrze poświęcono o wiele mniej pisemnych źródeł i nie jest ona tak szeroko znana, jak w Indiach. Istnienie tantry w Chinach dla wielu ludzi w ogóle okazuje się nowością. Rzecz w tym, że tantra należała do bardzo wąskiego kręgu wtajemniczonych - tak zwanych starszych, osób które osiągnęły poziom i stan odpowiadający ogromnej odpowiedzialności, złożonej na ich barki w związku z wtajemniczeniem w tą prawdziwie tajemną dla tego czasu, ezoteryczną wiedzę.

MISTRZOWIE I NAUCZANIE TANTRYCZNE


Na Zachodzie wiele osób powołuje się na rzekomą znajomość Tantry i miesza tantrę z psychologią albo ideologiami typu New Age, Erotomania czy przekazami channelingowymi od niewidzialnych bytów. Nic takiego nie jest potrzebne, a mieszanie takie bywa nawet szkodliwe, ze szkodą dla Tantry i ludzi. Tantra ma własny dobrze rozwinięty system wiedzy psychologicznej i duchowej, którego opanowanie nawet utalentowanym osobom zajmuje wiele lat. Nauczanie wiedzy oraz praktyki tantrycznej ma swoje bardzo stare i dobrze ugruntowane zasady. Przyjmowanie uczniów do tantrycznych szkół oraz ośrodków także opiera się na zasadach, których ludzie Zachodu zwykle nie chcą spełniać. Czasem ludzie Zachodu sami sobie wmawiają błędne rzeczy na temat Tantry, a to z powodu niewłaściwych poglądów na temat samej Tantry rozpowszechnianych na Zachodzie z powodu niewiedzy i pomylenia Tantry z Kamasutrą i Jadu Tuną.

Jedną z reguł jest zachowywanie w tajemnicy swoich mistrzów i nauczycieli, tak aby Imion Nauczycieli (Mistrzów, Guru) nie mogli poznać ludzie o złych intencjach czy szkodliwym nastawieniu do duchowości ezoterycznego typu. Kandydatów zwykle długo się bada pod kątem ich zdolności do poszanowania takich reguł jak trzymanie w sekrecie części wiedzy, że ludzie z Zachodu mogą nie doczekać się przyjęcia do autentycznej tantrycznej szkoły. Po części żerują na tym rozmaici oszuści z obszaru New Age (Seks Tantra), jak i nawiedzeni, którzy zaczynają sami siebie uważać za Mistrzów bądź dawców “nowoczesnej” Tantry.

Tantra jest Tantrą, jest to rodzaj treningu rozwoju duchowego zawsze dobrze harmonizujący z aktualnym stanem świata, zatem z zasady nie ma potrzeby robienia “nowej tantry dla współczesnych ludzi”. Bardzo za to potrzeba, aby współcześni ludzie dostosowali się do wymogów i reguł odwiecznego treningu tantrycznego, a tych na Zachodzie jest tak mało, że trzeba się dobrze zastanowić czy kogoś przyjąć do strumienia przekazu tantrycznego czy raczej, jak to najczęściej ma miejsce na Wschodzie – odrzucić. Inaczej mówiąc, jak ktoś lata po znajomych i trąbi, że znalazł Mistrza TANTRY, rzuca Imieniem Mistrza czy nazwą Szkoły Tantrycznej jak pijak “mięsem”, to znaczy, że nikogo nie znalazł, a i o tantrze nie ma pojęcia.

Tantra powszechnie dzieli się na: białą (śukla), czerwoną (kama) i czarną (śyama), a w rzeczywistości ciemno-niebieską, bo śjam (śyama) to kolor indygo. Odpowiednio są to tantry czystości (śukla), miłości Bożej i mocy Bożej (magii). Tantra używa jednocześnie praktyk z mantrą, mudrą i yantrą! Terminy takie jak kundalini oraz ćakramy są nieodłącznie związane z tantrą. Warto pamiętać, że tak zwana Czerwona Tantra jest zbiorem kultowych praktyk rozwijania Miłości (Bhakti, Prema) do Bóstw, a szczególnie do Bogiń i nie ma zasadniczo nic wspólnego z satanistycznymi profanacjami erotomańskimi.

Tantra dosłownie znaczy "narzędzie służące do rozciągania (świadomości)", od sanskryckiego rdzenia tan- "ciągnąć" z przyrostkiem -tra (por.: mantra, jantra): tanyate, vistaryate dźnianam, anena iti tantram (rozciąga, rozszerza poznanie, dlatego nazywana jest tantrą). Odnosi się do stanu świadomości, w którym zwykły świat jest nieoddzielny od doskonałego oświecenia, w taki sposób, jak dwie nici splecione są w gęstej fakturze materiału. Taki poziom umysłu jest dlatego długotrwały i niezniszczalny. Kruche i niepełne doświadczenie oświecenia, np. jedynie intelektualne zrozumienie, można z kolei porównać do łaty naszytej na materiał - ma ograniczoną powierzchnię i z biegiem czasu może się oderwać.

Adepci tantry nie wykluczają żadnego przejawu życia i świata, uznając że wszystko jest doskonałością i może być umiejętnie użyte na drodze oświecenia. Stosują różnego rodzaju praktyki, zawierające elementy jogi, medytacji czy magii, przekazywane często jedynie ustnie w nieprzerwanej linii od nauczyciela do ucznia. Na Zachodzie tantra przywołuje na myśl przede wszystkim otwarty i szczery stosunek do seksu, jako że podejście to różni się znacznie od znanego nam stereotypu duchowości - ascezy.

Alaya Tantra to w swej istocie siedziba Kundalini Śakti w postaci dziewięciu form Bogini Durga Kali. Alaya Tantra to ćakram Muladhara, gdyż w tym ośrodku o czterech płatkach znajdzuje się siedziba Śakti Devi w ludzkich istotach, kiedy są w odpowiedniej sysnchronizaji z żeńską boskością, z Boginią.

Ogólnie tantra oznacza w kategoriach energetycznych „metodę podnoszenia Kundalini”, ale w średniowieczu i pod okupacją brytyjską to słowo zostało częściowo zdyskredytowane przez tzw. zachodnich „tantrystów”, którzy w Indiach odegrali taką „zaszczytną rolę” dewiantów umysłowych, jak zdegenerowani sataniści w Europie: bezcześcili świątynie, uskuteczniając tam orgie seksualne, zabijali niewinnych ludzi i propagowali amoralność oraz pomylenie umysłowe. Wiele z tych ekscesów dokonywano za pieniądze brytyjskiego okupanta w Indii dla dyskredytowania duchowości Indii.

Czystość moralna to konieczny fundament, bez którego Kundalini (Śakti) się nigdy nie podniesie, a tantra joga nie jest w swej istocie jogą seksualną jak oszukańczo twierdzą to rozmaici newagowi oszuści, umysłowe pustaki i co gorsza zboczeńcy seksualni - liczni także w Polsce. Nawet w Indii metodyka Tantra Jogi ma trudności z ludźmi amoralnymi i zboczonymi - ich Kundalini po podniesieniu od razu opuszcza się z powrotem. Jeżeli jednak niemoralny człowiek twardo postanowi się zmienić, to Boska Kundalini okaże wszelką możliwą pomoc.

Tantra joga to zgodnie ze znaczeniem obu słów i gramatyką sanskrytu "Joga magiczna i mistyczna". Tantra Joga wykładana jest w tysiącach pisanych w sanskrycie traktatów, które są starożytnymi zapisami rozmów, lekcji, jakie Mistrz Śiwa udziela Bogini Durga (Kali). Praktyka Tantra Jogi bez wspominania dwóch pierwszych i do tego boskich postaci wszelkiego tantryzmu jest złośliwym wypaczeniem satanistcznego typu jakie ma miejsce w Ameryce i Europie w ramach New Age.

W necie jak i w grupach rozwoju duchowego często pojawiają się osoby agresywnie zwalczające wszystkich mistrzów duchowych, świętych, autorytety, liderów, guru, wspólnoty duchowe czy praktyki grupowe. Osoby te mają swoje poglądy i opinie, głównie negację i oskarżenia o manipulację czy o zabieranie uczniom duchowym wolności. I coś jeszcze wspólnego w postaci zaburzeń psychicznych oraz dewiacji seksualnych takich jak erotomania. Takie osoby potem tworzą swoje chore pseudo tantry zogniskowanie na obmacywaniu i rozbudzaniu seksualnych żądz w grupie.

Tantra jednakże znaczy wysubtelnianie tego co prymitywne. Tantra to metody transformacji tego co prymitywne i nieokrzesane. Tantra kończy się całkowitym przemienieniem ego w duchową, boską istotę. Anava zamienia się w Daivam. Prymityw przekształca się, przeistacza się w Boskość. Rodzi się nowy boski człowiek - a nie tam erotoman jak chcą oszuści podszywający się pod tantryzm.

TANTRA – SEMINARIA 


Seminaria praktyk tantrycznych odbywają się w kilku miastach w Polsce, na różnych poziomach zaawansowania. Bractwo Tantryczne informacje wysyła na adres zamieszkania osoby zainteresowanej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz