czwartek, 14 listopada 2013

Lalitamohan - Mistyk, wizjoner, uzdrowiciel

Śri Lalitamohan Guru Dżi - wizjoner, mistyk, uzdrowiciel


Guruji Lalitamohan jest żywym mistykiem i uzdrowicielem w naszych czasach. Zaprasza każdego w wewnętrzną podróż – do doświadczania i odkrywania życia na nowo, z doświadczeniami odkrywania duszy, wyższej jaźni. Zaprasza do pełnego uczestnictwa w życiu i do świętowania go w wolności od negatywnych społecznych uwarunkowań i szkodliwych wzorców. Mistyczna Droga nabiera w Obecności Mistrza Lalitamohan Ji całej swojej głębi i wielu wymiarów. Praktykujący dzięki perfekcyjnie aranżowanym sadhanom znajdą się przed Mistyczną Bramą Oświecenia, którą przyjdzie im przekroczyć. 

Śri Lalitamohan Guru Dżi
Spotkanie z Gurudżi to unikalna możliwość do celebracji mistycznych praktyk jogicznego życia w obecności żyjącego Mistrza oraz terapeuty duchowego. Z poziomu doświadczenia Całkowitego wyzwolenia Guruji dzieli się naukami mówiącymi o tym, że to Oświecenie jest praktycznie dostępne dla każdego człowieka poprzez proces wewnętrznej transformacji wzmocniony odpowiednimi praktykami. Mistyczna Droga jest szczególnie dla tych, którzy pragną pogłębić swoje duchowe doświadczenia i swoje wewnętrzne poszukiwanie samorealizacji. Uczone techniki są unikatowe i transcendentalne, dające uczestnikom możliwość nauczenia się naturalnych praktyk jogicznych, które kształcą ich rozwój. Program zawiera głębokie techniki medytacyjne, jogiczną dyscyplinę i inicjacje do Mistycznej Ścieżki Jogi. 

Jest nas siedem miliardów istot w ludzkich ciałach. Mamy siedem miliardów możliwych sposobów przeżywania życia. Mamy siedem miliardów możliwości doświadczania życia, ponieważ każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Nikt nie potrafi uśmiechać się tak jak ty. Nikt nie potrafi śnić tak jak ty. Nikt nie może doświadczać życia tak, jak ty go doświadczasz. Masz niezwykłą okazję doświadczać życia na swój własny sposób, kierując się zaledwie duchowymi wskazówkami co do tego, co właściwe, a co niewłaściwe. 


Mistrz Lalitamohan od 1978 roku nawołuje do absolutnego wyzwolenia duszy: 

"Wyzwolenie następuje wtedy, gdy karman zostaje całkowicie rozpuszczony, a człowiek nie idzie w ciemność tylko w światło. Gdy znika potrzeba udowadniania czy uzyskania aprobaty innych to wolność emocjonalna, wairagya. Gdy szczęście, ananda, jest absolutnie niezależne i nie opiera się na tym, co dzieje się dookoła, gdy szczęście nie zależy od niczego poza wami. Gdy wolność nie polega na automatycznej walce z czymś czy walce o coś. Wolność jest doznaniem płynącym z góry z siedziby atmana w sahasrarze. To jest wyzwolenie"

"Wyzwolenie to objęcie całości życia świadomością. Człowiek wyzwolony nie jest zajęty doświadczeniem chwili w taki sposób, że nie ma nawet czasu analizować i rozumieć, czym jest to, co przeżywa. Człowiek wyzwolony jasnowidzi i jasnoczuje, jasno analizuje, szczerze raduje się, jest pochłonięty tworzeniem i przeżywaniem wyższego dobra. Człowiek wyzwolony chętnie się uczy, poznaje wszechświat i prawa przyrody naukowo!" 

Tym, którzy po raz pierwszy stykają się z naukami Guruji, należy się wyjaśnienie: Lalitamohan przypomina ludzkości dharmę, świadomość złotej sfery doskonałego, wyzwolonego istnienia. Ktoś kto nie uczy jogi, nie uczy medytacji, na pewno nie jest wyzwolony, dlatego Gurudżi zawsze uczy praktyk jogi, w tym medytacji, od etyki i koncentracji po samadhi. Mistrz duchowy, jeśli jest prawdziwy, przekazuje sadhany, praktyki duchowe, zaś oszuści i demoniczne inkarnacje rakszasów, asurów, wręcz zalecają zaprzestanie wszelkich praktyk, włącznie z praktykowaniem „według siebie samego”. Życie ma być kultywowane jako droga ku wyzwoleniu, zatem poszukujący mają narzędzia w kierunku wyzwolenia, jogiczne sadhany. 

Wyzwolonego mistrza poznać po tym, że zachęca ludzi do praktyki jogi, aby wszyscy mogli osiągnąć wyzwolenie! 

"Przesłaniem jest moje życie, a w moim świecie wszystko jest oświecone, praktyki duchowe w szczególności są narzędziami służącymi oświeceniu."

Śri Lalitamohan ujawnia niepowtarzalne perspektywy, z których możemy obserwować w inny sposób nasze dzisiejsze życie na tej planecie. Czyni to komunikując się bezpośrednio z boskim źródłem, z dewami, z Brahmanem, poprzez wewnętrzną Jaźń, Atmana. Zaprasza nas do zbiorowego dociekania, do wnikania w naturalny stan bytu, wnikania w uczucia, emocje, systemy wartości, uwarunkowania, impulsy, instynkty, poszukiwania, ból, błogie szczęście, dążenie do Boga, Brahmana. 

Nauki Lalitamohan Dżi zawierają się w jego słowach, są skierowanym do nas wszystkich zaproszeniem do doświadczania życia istotą nauk świętych pism, są esencją życia wszystkich religii Boga, acz często ponad tradycyjnymi układami mrocznych odniesień.

"Życie jest takie piękne. Życie jest poza wszelkimi określeniami, poza wszelkimi odniesieniami. Życie nie może być właściwe ani niewłaściwe według jakichkolwiek pism, teorii czy wierzeń. Życia trzeba tylko doświadczać, samego przez się, w zgodzie z Bogiem, Brahmanem, Wszechduchem. Naturalnie trzeba Go doznawać ponadzmysłowo, wyższym umysłem, wyższą jaźnią, bez żadnego układu odniesienia. Kontemplacje piękna przyrody leżą u podstaw wszelkiej duchowości i mistyki." 


Joga wewnętrzna - joga natury


Korzyści z uprawiania metod jogi wewnętrznej (samyama):
- elastyczne ciało i otwarty umysł; 
- naturalny rytm życia; 
- spokój wewnętrzny i harmonijne relacje z otoczeniem; 
- przeżywanie życia nie ograniczane przez ego; 
- uwolnienie od utrwalonych negatywnych schematów; 
- radość i dobre samopoczucie; 

Joga wewnętrzna według Guruji Śri Lalitamohana jest techniką odsłaniającą naturalny dla człowieka stan bytu, jedności z Atmanem. Jest kluczem do wkraczania w nieznane by zgłębiać drzemiącą w nas mądrość i umożliwia każdemu z nas uczenie się od natury duchowej. Pozwala lepiej zrozumieć, jak możemy w każdym momencie uczestniczyć w życiu planety w naturalny sposób. Praktyka obejmuje wiele „asan natury” oraz ćwiczeń oddechowych, które uwalniają ciało, umysł i zmysły od zakodowanych wzorców. Joga wewnętrzna kontaktuje człowieka z jego wewnętrzną naturą, z prawdziwą Pierwotną Istotą, z Atmanem-Brahmanem, dzięki czemu joga staje się nie tylko pewną praktyką, ale drogą życiową, początkiem odkrywania na nowo istoty życia na tej planecie. 

Trening nauczycieli jogi wewnętrznej

Dwutygodniowy lub dłuższy intensywny trening, przebiegający w aśramowym rytmie życia, umożliwia wdrożenie się w praktykę jogi wewnętrznej i zasadnicze zrozumienie jej istoty. Uczestnicy poznają wartościowe narzędzia, użyteczne w rozwoju wewnętrznym oraz zdobywają wiedzę teoretyczną na temat pochodzenia jogi i sensu ćwiczenia jej pozycji (asan, mudr, mantr, yantr). Zajęcia praktyczne, obejmujące ćwiczenia jogi wewnętrznej wśród przyrody, asany jogi wewnętrznej, właściwe dla jogi wewnętrznej techniki oddechowe oraz metody uzdrawiania, umożliwiają potwierdzenie tej unikalnej mądrości własnym, cielesnym i psychicznym doświadczeniem. Szkolenie nauczycieli jogi wewnętrznej składa się z trzech modułów, stopniowo pogłębiających zarówno osobistą praktykę jak i kompetencje nauczycielskie. Uczestnicy szkolenia mają także okazję nabywać doświadczenie, osobiście prowadząc zajęcia z jogi wewnętrznej. 

Cele treningu duchowego jogi:

- Nauka układania programu zajęć z jogi wewnętrznej i ich prowadzenia; 
- Zgłębianie sztuki jogi wewnętrznej w atmosferze afirmacji życia; 
- Doświadczenie wewnętrznej przemiany w toku dwóch tygodni intensywnej praktyki; 
- Zapoznanie się z filozofią tkwiącą u podstaw jogi wewnętrznej; 
- Poznanie szeregu rodzajów sadhany, form ruchu i pranajam do stosowania na co dzień; 
- Zbudowanie solidnych podstaw dla świadomego życia eko-duchowego; 
- Certyfikat nauczyciela jogi wewnętrznej przychodzi wraz z opanowaniem umiejętności i gotowością do prowadzenia zajęć. 

Ludzie z całego świata ściągają do Mistrza Śri Lalitamohan Dżi, aby karmić duszę głęboką mądrością Gurudżi. Dla wielu z nich pobyt w Aśramie jest doświadczeniem Piękna, Miłości i Świętości. Duchowość tego Guru nie jest czymś egzotycznym i oderwanym od życia, ale ma charakter praktyczny, znajduje wyraz w odnoszeniu się do wszystkich istot z czcią w myśl zasady "love, care and share" (miłość, dbałość i dzielenie się). W Aśramie Śri Lalitamohan Dżi mile widziane są zarówno pojedyncze osoby, jak i rodziny, możliwy jest pobyt krótko- lub długotrwały. Życie w społeczności aśramu toczy się w pogodnej, kontemplacyjnej atmosferze, a kolejne chwile upływają wśród radości, miłości, muzyki, tańca, poezji, aktywności twórczej i wewnętrznej ciszy. Ów naturalny rytm wprowadza uczestników w harmonijny sposób życia zgodnego z naturą. 

Każdy człowiek jest akceptowany takim, jaki jest z boskiej natury, nie narzuca się zbyt ciężkich praktyk nastawionych na osiągnięcie doskonałości kiedyś w przyszłości. Tutaj już teraz jesteś potencjalnie całkowity, kompletny, oświecony, ale trzeba usunąć zablokowania, przywrócić głębszą łączność z wyższą Jaźnią, Duszą, Atmanem. Aśram Sri Lalitamohana jest miejscem, w którym dojrzewa nowy człowiek, potrafiący swobodnie budować przyjaźnie, dzielić się z innymi, akceptować ich i reagować świadomie, tu i teraz tańczyć z Życiem na sposób Rudra Dewa, tańcem Mahadewa. Zanim dotrzemy do Aśramu, trzeba oczywiście wdrożyć się w praktykę i duchowy styl radosnego życia, czemu służą liczne programy warsztatowe oraz obozy jogi medytacyjnej, wewnętrznej. 

Oświecony mistyk i wizjoner żyjący w Polsce, inspiruje ludzi do poznania swojego całkowitego potencjału, aby tworzyć życie pełne radości, pokoju i harmonii zmierzające w kierunku ekologicznej ery pełnej integracji ciała, umysłu i ducha. Jego nauki uświadamiają, jak na nowo możemy odkryć siebie jako naturalne stworzenia, ponad kulturowymi granicami i przejętymi koncepcjami na życie. Spotkanie ze Śri Lalitamohan Gurudżi, to cenne i niepowtarzalne momenty objawienia, jakich się doświadcza w obecności oświeconego mistrza duchowego. Człowiek doznaje transformacji doświadczając jego obecności czy choćby słuchając, jak śpiewa, czy się śmieje. Guruji zaprasza wszystkich do zbiorowego dociekania, do wnikania w naturalny stan bytu, wnikania w uczucia, emocje, systemy wartości, uwarunkowania, impulsy, instynkty, poszukiwania, ból, błogie szczęście, dążenie do Boga. 

Mistrz Lalitamohan powiada: "Troszcz się o swoje ciało w naturalny sposób i odżywiaj swój umysł pozytywnymi informacjami. Bądź zawsze świadomy, że poza każdą identyfikacją, poza tym, co w twoim życiu się wydarzyło, jesteś stworzeniem boskim. Wszyscy jesteśmy częścią tego ekosystemu i układu planetarnego i dlatego musimy bardziej zadbać o związek między nami i planetą, na której żyjemy. To jest nasza przyszłość. W tym kierunku się rozwijamy. W kierunku nowej, oświeconej ery, w kierunku nowej ludzkości.” 

Guruji Śri Lalitamohan jest oświeconym, duchowym mistrzem, darem dla Polski i Europy, wnikliwym mistykiem pełnym autentycznej radości, naturalnej wiedzy, współczucia i łaski. Przedstawia celebracje życia jako pierwszy etap drogi do całkowitego wyzwolenia, do kaivalyam. Nauki Guruji bazują na przebudzonej duchowości i wprowadzają nową świadomość, inspiracje dla nowej, przebudzonej duchowo ludzkości. Zmieniły życie tysięcy ludzi na całym świecie, przybliżyły im wyższy wymiar bycia – przestrzeń wypełnioną radością, ciszą, pięknem, współczuciem i doskonałą pełnią życia. Guru Dżi dzieli się ze wszystkimi radosną mądrością i inspiruje do całkowitego wyzwolenia. Guruji dzieli się radosną mądrością inspirując każdego w kierunku totalnego wyzwolenia. Jego Nauki są żywą ekspresją jego doświadczenia i przesłaniem jego boskiej realizacji. 

Opracowanie i redakcja: E.B. 

2 komentarze:

  1. Śri Lalitamohan Dżi - cześć oddajemy Ci!

    Ela Betiuk

    OdpowiedzUsuń
  2. To prawda, Sri Lalitmohandzi to jeden z najwiekszych mistrzow, uzdowicieli a zarazem niezwykle skromny czlowiek...szczesciarzem ten, kto spotkal go na drodze swego zycia!

    OdpowiedzUsuń