wtorek, 22 października 2013

Znaczenie liczby 108

MISTYCZNA LICZBA 108 JEST WYJĄTKOWA


Tybetański lub indyjski sznur modlitewny Mala, Rudraksza, zbudowana jest ze sznurka, na który nawleczone są okrągłe korale. W tradycyjnej, dużej mali liczba korali to 108. a mniejsze Rudraksze (Male) mają ilość korali będących dzielnikami liczby 108 czyli 54, 36, 27, 9...  

W symbolice, liczba 108 wyraźniej wiąże się z zasadą lunarną - co ciekawe, srebro, które tradycyjnie wyobraża księżyc, ma ciężar atomowy 108 (107,9). Pierwiastek o liczbie atomowej 108 to Has, hassium, wcześniej znany jako unniloctium (Uno). 

Ciekawe są 108 stopniowe kąty pięciokąta i gwiazdy pięcioramiennej, pentagramu. W astrologii używa się 108 gwiazd przeznaczenia zwanych gwiazdami stałymi, chociaż najczęściej wymienia się 72 z tych gwiazd. 

W Drodze ku oświeceniu ludzka dusza, jaźń, atman przechodzi 108 odmiennych stanów istnienia. 

Starożytni Hindusi byli wspaniałymi matematykami a 108 jest wynikiem dokładnej operacji matematycznej: (1 do 1 potęgi) razy (2 do potęgi 2) razy (3 do potęgi 3) = 108 zatem 108 to iloczyn potęg przez siebie samą  trzech liczb pierwszych. 

Liczba 108 ma kilka ciekawych właściwości jednocześnie. Jest równa iloczynowi 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = 2 do 2 x 3 do 3 = 108. Liczba 108 jest podzielna przez wartość swojej funkcji Eulera (tzw. tocjent), która wynosi 36. 

Liczba 108 jest również podzielna przez liczbę swoich dzielników, których jest 12; jest liczbą Nivena, co oznacza, że dzieli się przez sumę swoich cyfr; należy do tzw. ciągu „Tetranacciego”; a wyrażenie 2sin(108o/2) jest równe złotej proporcji. 


W niektórych szkołach wschodniego mistycyzmu, liczba 108 jest uznawana za reprezentację wszechświata będącego jednocześnie jednością (1), pustką (0) i nieskończonością (8). 

Hinduscy bogowie posiadają 108 imion. Według Ajurwedy istnieje 107 dużych witalnych punktów w ciele, których stan odpowiada za zdrowie, a umysł stanowi 108 punkt stymulowany językiem uciskającym podniebienie. 

Mistyczna liczba 108 była i przez wielu wciąż jest traktowana jako święta. Natknąć się na nią można w rozmaitych metodach samorealizacji. Liczba 108 korali ma tzw. dźapa mala (japa mala), czyli korale służące do powtarzania mantr i tyle razy kapłan wypowiada imiona Boga i Bogini ofiarowując Im kwiaty podczas pudźy (obrzędu). 

Dźapa mala liczy 108 korali, ponieważ tyle stopni pokonuje dusza zanim osiągnie Boga/Boginię w swym sercu. Liczba 108 pojawia się w tak wielu punktach stycznych między Absolutem a człowiekiem, że wszyscy hindusi, buddyści, dżiniści, sikhowie i taoiści wierzą, że pomaga ona ludziom pozostać w stanie harmonii z idealnym stworzeniem Boga. Było także 108 gopi (pasterek i nałożnic) w haremie Kriszny. 

Mala Rudraksza ze 108 paciorkami symbolizuje 108 doskonałych cech Śiwa Boga, które urzeczywistniamy kiedy powtarzając mantry przesuwamy paciorki albo według innej tradycji, istnieje 108 splamień, przeszkadzających w osiągnięciu stanu Oświecenia (Buddhi), które usuwamy dzięki korzystaniu z mali. Istnieje 108 głównych Upaniszad, rytuał 108 Powitań Słońca w jodze, 108 Arhatów, 108 tradycyjnych pokłonów, 108 uderzeń dzwonu (gongu) na nowy rok w japońskich świątyniach; 108 jako imię Boga w islamie. 

W wedyjskiej astronomii uznaje się, że:

1. Odległość między Ziemią a Księżycem odpowiada 108 średnicom Księżyca,
2. Odległość między Ziemią a Słońcem odpowiada 108 średnicom Słońca, 
3. Średnica Słońca wynosi tyle, co 108 średnic Ziemi. 

Liczby te są znacząco bliskie obliczeniom współczesnej nauki. 

Ajurweda wspomina o 108 punktach „marma” w ciele, w którym świadomość i fizyczne składniki krzyżują się, kreując żywą okrywę dla wcielonej duszy. Łańcuch 108 „ogniw” wiąże ze sobą 107 spoin, co odpowiada liczbie witalnych punktów w ciele. Marma albo marmastana jest podobna do czakry lub do skrzyżowania energii. Przyjmuje się, że jest 108 marma’ów w ciele subtelnym. 

Linie mistycznej Śri Ćankra Jantra krzyżują się w 54 punktach, z których każdy posiada cechy męskie i żeńskie, dając sumę 108.

Wedyjska astrologia dzieli niebo na 27 znaków księżyca, zwanych nakszatrami. Każda nakszatra ma 4 pada, dając w sumie 108 pada, co przekłada się na 108 podstawowych typów natury ludzkiej. Pada, w której znajduje się księżyc w chwili narodzin człowieka, rzutuje na rodzaj jego kariery życiowej, przyjemności, rodzinę i ścieżkę wyzwolenia.

W astrologii indyjskiej wyróżnia się 12 domów i 9 planet. 12 razy 9 daje 108. Mnożenie 9×12 = 108  - a obydwie te liczby mają znaczenie duchowe w wielu tradycjach. 

Astrologia: Jest 12 konstelacji i 9 łukowych segmentów zwanych namśa albo ćandrakala. 9 razy 12=108. Czandra to księżyc, a kala to są części całości. 

Tantra szacuje średnią oddechów dziennie na 21600, z czego 10800 to energia słoneczna, a 10800 – energia księżyca. Mnożąc 108 przez 100, otrzymamy 10800, a mnożąc 10800 przez 2 otrzymamy 21600.

Natja Śastra autorstwa Bharaty wspomina o 108 karana – powiązanych ze sobą ruchach dłoni i stóp w tańcu.

Istnieje 18 głównych puran, 108 upaniszadów, 18 rozdziałów Bhagawadgity, wiele sanskryckich utworów ma 108 wersetów, a pierwszy człon imion wielu świętych składa się z liczby 108 lub 1008.

Alfabet sanskrycki liczy 54 litery. Każda litera ma aspekt męski (Śiwa) i żeński (Śakti), co daje razem 108.

Zgodnie z pradawnym systemem mierzenia czasu, jeden dzień Brahmy równa się 4.320.000 latom ludzkim, dzielonym na cztery jugi, czego czynnikiem (mat.) jest 108.

Czas. Niektórzy mówią, że jest 108 uczuć, 36 należących do przeszłości i 36  należących do przyszłości i 36 należących do teraźniejszości. 

Czas to także długość każdej Jugi (Yuga): 

- Satya-yuga trwa 1.728.00 lat (16 razy 108 tysięcy), 
- Treta-yuga trwa 1.296.000 lat (12 razy 108 tysięcy), 
- Dvapara-yuga trwa 864.000 lat (8 razy 108 tysięcy), 
- Kali-yuga trwa 432.000 (4 razy 108 tysięcy). 

W numerologii liczbę 108 rozbija się na 1+0+8=9. Dziewięć jest liczbą mistyczną. 1 oznacza Boga lub wyższą Prawdę, 0 oznacza pustkę lub pełnię w praktyce duchowej, a 8 oznacza nieskończoność przestrzeni w ośmiu kierunkach. 

Czakra Serca. Czakry są przecinane liniami energetycznymi i mówi się, że jest 108 linii energetycznych, które tworzą czakrę serca. Jedna zwana suszumna prowadzi do czakry koronnej i uważa się, że jest to droga do samo uświadomienia. 

W Indiach liczba 108 oznacza całość, skończoność, coś dopełnionego, kompletnego. Cykl Surya Namaskara, Pozdrowienie Słońca wykonuje się 108 razy, szczególnie jak ktoś chce prowadzić nauczanie tej pięknej formy ćwiczeń robionej wraz z rytmem oddechowym i mantramami. 

Liczba 108 nawiązuje także do wschodnich sztuk walki. Najściślej powiązana jest także z karate Gōjū-ryū, gdzie nazwę jednego z układów - „Suparinpei” tłumaczy się dosłownie jako sto osiem. „Suparinpei” składa się z dokładnie takiej samej liczby ruchów i nawiązuje do 108 wojowników, którzy podróżowali po Chinach w XVII wieku pomagając biednym i walcząc z rozbójnikami. Bardzo wiele form w sztukach walki Chin, Japonii, Korei, Wietnamu, Tajlandii, Tybetu, Indii ma 108 elementów, co oznacza kompletność Formy (Układu Ćwiczeń)! Mamy 108 ruchów długiej formy Yang Taijiquan, mamy 108 ruchów Wing Chun mistrza Ip Mana. 

Jest 108 głównych cech prawdziwego wielbiciela Boga, adepta Jogi czy Tantry. 108 razy okrąża się świątynie lub osoby święte. 

Liczba 108 w innych systemach liczbowych:
Szesnastkowo (16): 6C
Dwunastkowo (12): 90
Ósemkowo (8): 154
Binarnie (2): 1101100 

Dzielniki (12): 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108
Suma dzielników: 280
108 jest liczbą parzystą.
108 nie jest liczbą pierwszą.
Pierwiastek kwadratowy liczby 108 wynosi: 10.392304845413
Potęga kwadratowa liczby 108 wynosi: 11.664
Sześcian liczby 108: 1.259.712 
Najmniejszą podzielną przez cyfrę 3 i przez cyfrę 9 będzie 108! 

Liczba 108, ma głębokie znaczenie, a suma jej cyfr (1+0+8) = 9 jest liczbą wskazującą na Brahmana, Boga Absolut. 108 to także liczba Harszada czyli liczba podzielna przez sumę jej cyfr. Liczba Harszada w Indii zwana jest Dawcą Radość, Dawcą Szczęścia. 108 symbolizuje liczbę typów medytacji oraz liczbę, ilość praktycznych Ścieżek do Boga, Dróg Dojścia. 

W Jodze, w Hatha Jodze wspomina się, że kto jest tak wyciszony, że robi jedynie 108 oddechów w ciągu doby, ten na pewno jest oświecony, w stanie samadhi. Cykl zodiakalny to 20 x 108 lat czyli 2160 lat. Teksty wedyjskie wspominają, że Wszechświat uczyniony jest ze 108 składowych elementów, co sugeruje 108 względnie trwałych pierwiastków chemicznych. 27 nakszatr czyli znaków księżycowych przybiera 4 elementy (żywioły) dając 108 kombinacji. 27 nakszatr pojawia się także w czterech stronach świata, co także daje 108 możliwości. Tradycja indyjska wspomina o 108 formach duchowego tańca. 

Nawet starożytne Stonehenge ma 108 stóp średnicy, a w Koranie, Sura 108 to Al-Kauthar czyli Obfitość. Sens tej sury jest taki, że jak kogoś Bóg obdarzy Bogactwem, Obfitością, a ten modli się szczerze i składa właściwe ofiary, to każdy kto go nienawidzi, zostanie bezpotomny! 

108 miejsc śaktyjskiej,  tantrycznej pielgrzymki 


Zgodnie ze spuścizną tantryzmu, 108 miejsc pielgrzymki (pitha) poświęconych jest zasadzie żeńskiej, lunarnej, czyli Szakti. Ich powstanie objaśnia niezwykły mit: 

Kiedy przeminął wiek złoty (zwany w sanskrycie krita-juga) i następował wiek degradacji, Bóg Śiwa, boski wzór ascetów i joginów, nadal pochłonięty był najgłębszą medytacją. Jej rygory spowodowały taki upał, że ludzkości groziła zagłada. Brahma, Bóg Stwórca, martwił się. 
Ubłagał Wielką Boginię, aby oderwała uwagę Śiwa od jogicznych wyczynów i wciągnęła go w grę miłosną, by natura mogła się nadal rozwijać, a nie być zniszczona przez suszę. 

Matka Wszechświata zgodziła się przybrać ludzką postać, aby zachwycić Śiwę, swego ukochanego. Weszła do łona Wirini, żony Dakszy, aby urodzić się jako Sati („Ta, która jest"). Bogini Sati była pierwszą z sześćdziesięciu córek Dakszy. Dzięki boskiej mocy udało się jej wzniecić zainteresowanie Śiwa Boga nie tylko swą wspaniałą urodą, ale także ascetyzmem. Poprosił ją o rękę, a nawet przyjął dla niej ludzką postać. Gdy jej ojciec, Daksza, obraził na uczcie Śiwę, oddała się głębokiej medytacji i złożyła siebie w ofierze. 

Pogrążony w żalu Śiwa ocalił z płomieni jej ciało, częściowo strawione przez ogień ofiarny i uniósł je do nieba. Fragmenty ciała Sati spadły na ziemię w 108 różnych miejscach subkontynentu indyjskiego, każde z nich wypełniając jej świętą obecnością. Z czasem, miejsca te stały się ośrodkami kultu Bogini (dewi-pitha). Trzy najbardziej znane miejsca to pitha niedaleko Kalkuty, Kamakhya w Assamie i Dżalandhara, w których to jakoby znajdują się, odpowiednio, duży palec nogi, macica i pierś Sati. 

Lista 108 Upaniszad wedle listy z Muktikopanishad 


Lista 108 Upaniszad z przypisaniem tekstu do jednej z Czterech Wed! 

Rigveda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajurveda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara, Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

SamaVeda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharvaveda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta. 


3 komentarze:

 1. Dzięki serdeczne Ryszard za te informacje. Dałeś impuls, żeby trochę nad tym tematem popracować i uwolnić jeszcze trochę tajemnic związanych z fenomenem 108. Oczywiście nie omieszkam się podzielić*********

  OdpowiedzUsuń
 2. a ja mam w swoich imionach i nazwisku wg numerologii liczbę 108 :) poza tym urodziłem się w czasie pełni co związane jest z księżycem i w letnim czasie co wiąże się z metalem srebra. chociaż z rezerwą do takich rzeczy podchodzę, ale od dziecka jak sobie przypomnę liczba 108 przykuwała moją uwagę i ciężko było mi oderwać wzrok od niej

  OdpowiedzUsuń
 3. Daję google +1, bardzo interesujący blog :) i zapraszam również na swój blog o życiu

  www.jurandandfriends.blogspot.co.uk

  OdpowiedzUsuń