poniedziałek, 21 października 2013

Kundalini - Laja Joga i Jogini

Joga i Jogini - Kundalini - Relaksacja - Mantra - Laja Joga 


Joga oznacza jednocześnie metodę jak również stan, do którego metoda prowadzi. Jako metoda joga należy do skarbca ludzkości. Joga jest częścią perenialnej - trwałej, istniejącej w sposób ciągły filozofii ludzkości, która rozpoznaje jedność życia na poziomie ducha, jako podstawową prawdę, a zatem również duchowe pochodzenie istoty ludzkiej. Joga nie jest religią rozumianą jako zewnętrzny, społeczny aspekt ograniczający się do praw, dogmatu, przestrzegania rytuałów, zewnętrznych form i zwyczajów, najczęściej związanych z uwarunkowaniem geograficznym, historycznym, klimatycznym danej społeczności czy społeczeństwa. 

Joga nie jest religią lecz sednem i celem wszystkich religii. Jest sztuką i praktyczną nauką zajmującą się zdrowiem i szczęściem człowieka jako całości, w tym jego ciałem, psychiką i duchem. Joga opiera się na mistycznym doświadczeniu, a nie na samej wierze lub dogmatach. Stosuje empirycznie sprawdzalne metody i techniki. Dla jogina liczy się wiedza, którą sam sprawdził, doświadczenie, które osiągnął. Joga jest częścią kultury indyjskiej, ale nie jest lokalna jak religie będące produktami lokalnych subkultur. Joga ma uniwersalne, ogólnoludzkie zastosowanie. Jest jak komputer wyprodukowany w odległej Japonii, przeznaczony do użytku przez wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania.Joga jest subiektywnym aspektem duchowości niezależnym od społecznych i powierzchownych religii. Joga jest ponad religią i w głębi religii gdyż jest subiektywnym aspektem wszystkich religii, a więc jest uniwersalnym doświadczeniem duchowym, które udowadnia prawdy uczone przez różnorodne ścieżki duchowe i zewnętrzne religie. Joga opiera się na wewnętrznym duchowym rozwoju, zamiast uzależnienia umysłu od zewnętrznych sposobów i czynników. Joga jest mistycznym doświadczeniem duchowym, które zewnętrzne religie zwykle wskazują jako cel, chociaż zwykle utrudniają lub wręcz nie pozwalają wiernym na jego realizację. 

Świat ludzi poszukuje prawdziwego szczęścia zwanego w jodze anandą. Powszechnym jest zjawisko zatracania się w tym, na co kierujemy naszą uwagę. Kierowani na zewnątrz swoimi zmysłami ludzie, przez całe życie poszukują przyjemności w świecie zewnętrznym, zatracając się w nim całkowicie. Zewnętrzne rzeczy nie mogą ludziom dać szczęścia, same w sobie nie zawierają bowiem przyjemności, to nasza uwaga skierowana na zewnętrzne rzeczy daje nam chwilowe przyjemne odczucie. Tylko wtedy kiedy zmienimy kierunek z zewnątrz do wewnątrz i ku górze, poznamy tego, który szuka, duszę, jaźń, atmana. Znajdziemy rzeczywiste i stałe szczęście w głębi naszej istoty, w głębi duszy. Szczęście bowiem jest nieodłącznym aspektem nas samych jako ludzkich istot.  


Joga jest skierowaniem uwagi do wewnątrz; eksperymentem przeprowadzanym przez tego, który jest świadkiem eksperymentu, będąc jednocześnie samym eksperymentem. Droga, Margah prowadzi do stanu jogi, czyli wewnętrznej jedności, komunii duszy (atmana) z Bogiem, Brahmanem, Wszechobecnym Duchem, Osobowym i Bezosobowym, Nieograniczoną Pieśnią, Dźwiękiem Wszechświata - czy Surat-Śabdha-Yoga -połączenia duszy w Duchu, odczuwane jako jedyność Boga. 

Joga zajmuje się całym człowiekiem, także jego wewnętrznym sacrum. Pole działania częściowo dzieli z religią, ale stosuje zupełnie odmienne  metody. Joga zwiększa fizyczną, etyczną, psychiczną i duchową moc, dzięki której człowiek staje się prostolinijny, niezależny, czysty, otwarty i pełen mocy i natchnienia w poszukiwaniu prawdy. Każdy jogin, podobnie jak Rudra-Śiwa Mahadewa, doświadczył tego, że człowiek jest całością, totalnością bytu. Nie można rozpatrywać osobno ciała, zmysłów, emocji, myśli, intuicji czy ducha (to byłoby kartezjańskie). Wszystkie one działają jednocześnie w każdej chwili. Przytłaczająca większość uczestników zajęć jogi w Polsce i na Zachodzie praktykuje niemal wyłącznie asany - pozycje przypominające z zewnątrz gimnastykę, ale wykonywane świadomie, uczciwie, precyzyjnie i uważnie. Zapisują się oni tam z myślą o poprawieniu sylwetki, usunięciu fizycznych dolegliwości, odreagowaniu stresu lub fizycznym wyżyciu się. To nie jest zła motywacja, chociaż tak odległa od prawdziwego celu jogi, którym jest pełna integracja wszystkich elementów człowieka w harmonijną całość. Jednak wystarczy, aby prawidłowo praktykowali asany, a pozytywne efekty zaczną pojawiać się automatycznie także na innych poziomach, nie tylko w fizycznym ciele, jak na zasadzie naczyń połączonych.  

Jogini na swojej drodze spotykają często "tajemne" zjawiska, jak jasnowidzenie, lewitacje, bilokacje, do tej pory mało zbadane przez zachodnią naukę. Są to zupełnie naturalnie prawa przyrody, możliwe do poznania przez każdego, kto przejdzie odpowiedni trening jogiczny. Trzeba jednak mocno podkreślić, że prawdziwi jogini nigdy nie zajmują się poszukiwaniem ani rozwojem tego typu zjawisk lub zdolności dla pieniędzy, poklasku, sławy czy innych profitów. Zjawiska paranormalne wynikłe z praktyki jogi traktuje się zupełnie zwyczajnie, nie robi z nich sensacji, a Jogasutry Maharyszi Patańdżali opisują około 30 cudownych mocy nadprzyrodzonych manifestowanych przez prawdziwych Joginów, Yogi. 

Korzyści z praktyki jogi mogą być zgrupowane jako fizyczne, moralne, mentalne i duchowe aspekty tej wewnętrznej komunii. Jedności tego co skończone z Nieskończonym i Wiecznym, z Brahmanem, Bogiem. Stan jogi czyli jedności, utrzymuje umysł i ciało w całkowi tej równowadze. Umysł jest wolny od rozdwojenia i pogoni, zanika nerwowe napięcie i umysłowy stres. Mózg jest skąpany w uzdrawiającym balsamie spokoju. Poprzez skierowanie uwagi do wewnątrz i ku górze, umysł jest nieruchomy a dusza (jivatman) wolna od mentalnego konfliktu. Stan jogi daje odporność na wszelkie cielesne i mentalne cierpienia oraz kłopoty. Nawet poczucie egoizmu - największa choroba ludzkości - puszcza, a z nim odwieczny taniec, proces transmigracji (reinkarnacji) duszy. 

Sam fakt ludzkiego istnienia sprawia, że chcemy zrozumieć proces życia. Kiedy i jaki był początek człowieka i co następuje po śmierci ciała? Teoria ewolucji nie jest satysfakcjonująca ponieważ odnosi się tylko do fizyczności pomijając wyższe sfery, które nazywamy duchowymi. Starożytni święci (sadhu) i mędrcy (ryszi) odkryli, że nie może istnieć ewolucja bez inwolucji (wewnętrzny proces przenikania materii przez duszę). Fakt, że coś nie może powstać z niczego dowodzi, że inwolucja poprzedza ewolucję, podobnie jak, aby poznać skutek musimy poznać przyczynę. Te dwie części są nierozłączne. Tylko przez studiowanie wewnętrznej istoty człowieka możemy zrozumieć całą resztę. 

Laja Joga, w tym jej metoda pomocnicza zwana Kundalini Jogą jest metodą, techniką, systemem i dziedzictwem dharmicznego dorobku duchowego Indii. Piękno Laja Jogi polega na holistycznej integracji elementów praktyki jogi w kompletną całość. Laja Joga, w tym Kundalini Joga składa się z asan (pozycje ciała), mudr (układy rąk i ciała), pranayam (praktyki oddechowe), mantr (dźwięki jako pozytywne afirmacje), kontemplacji czy medytacji, całkowitego relaksu, a ponadto z podstawy moralnej sformułowanej w Sutrach Mistrza Patandżali, i jogicznego stylu życia nauczanego przez Mistrza LalitaMohan G.K. 

Praktyka Laja Jogi, w tym Kundalini Jogi zaczyna się od spotkania nauczyciela, który uczy w duchu tradycji Laja Jogi, Kundalini Jogi opartej o system przekazany ludzkości w Himalajach przez starożytnych Mistrzów, Ryszich i Maharyszich. Może to być lekcja grupowa czy sesja indywidualna, na której pierwszy raz doświadczasz korzystnego działania poszczególnych ćwiczeń, a przede wszystkim holistycznej przestrzeni uzdrawiania i transformacji - Surat-Śabdha-Yoga. 

Do tego mistycznego doświadczenia będziesz powracać ćwicząc jogę z nauczycielem w grupie, lub indywidualnie w zaciszu swojego domu. Nauczyciel (Aćarya) jest ogniwem łączącym z Mistrzem, Nauczaniem i Technikami tradycji Kundalini Jogi czyli Ścieżki Lajów. Nauczyciel nie jest martwym, intelektualnym wydarzeniem łączącym cię z przeszłością i tradycją. Nauczyciel jest żywym punktem świadomości, który zapala płomień teraźniejszości i odczuwania siebie w sobie. Nauczyciel, Aćarja, który zapala płomień świadomości w sobie pokazuje kierunek; drogę do ujrzenia Światła Boskiej Jaźni, Atmana, a Ty możesz odkryć to, bowiem "Prawda jest boską krainą". 

Dzięki praktyce Ścieżki Lajów, zaangażowaniu i intencji łączysz się z najgłębszym aspektem siebie, rozpoznając proces jako ścieżkę duchową. Może pierwszy raz zadając pytanie "Kim jestem", "Ko Ham"? Jakie jest moje zadanie; po co tutaj jestem?" poczujesz, życie jako głębokie mistyczne doświadczenie znane tysiącom adeptów misteryjnej Ścieżki Lajów. Kundalini Joga jako praktyka Ścieżki Lajów nie chroni cię przed tym bezpośrednim, głębokim doświadczeniem ale otwiera duchowo dla mistycznej jedności. Z tego powodu zwana jest Jogą Świadomości, Ćitta Jogą, a  jej efektem jest świadomość siebie jako mistycznej Boskiej Obecności. 

Ciało fizyczne uwolnione od sztywności, bloków energetycznych i zalegających w nim toksyn, stanie się lekkie i zdrowe, a umysł spokojny i jasny, zdolny do praktykowania głębszych aspektów jogi. Ciało i umysł to dwa współzależne aspekty tego samego strumienia życia. Nie ma większego znaczenia to, że aspekt duchowy jest na początku pominięty, chociaż efektywniej praktykujemy dotykając spraw duchowych. Asany to ćwiczenia psychofizyczne, nie gimnastyczne, ćwiczenia rozwoju siły woli, giętkości i wytrzymałości. Prędzej czy później człowiek doświadczy w nich wewnętrznej harmonii, integracji i szczęścia. Empirycznie odkryje duchowe warstwy swojego człowieczeństwa, które poprowadzą go ku dalszym zmianom. Jesteśmy całkowicie zbudowani z energii, a stałość materii jest tylko złudzeniem naszych zmysłów. Tak od niedawna twierdzi współczesna fizyka, lecz jogini w Indii i Tybecie wiedzieli o tym już od wielu tysięcy lat. 

Kundalini Joga praktykowana ściśle według oryginalnego systemu Mistrzów Mądrości Dewaryszich składa się z kilku elementów, o regenerującym, wzmacniającym, uzdrawiającym oraz często transformującym działaniu:

- Wprowadzenie poprzez mantramy Kundalini Jogi typu "Om Klim", "Om Namah!" "Om Guru Deva Namah!"; 
- Kriya czyli ćwiczenia w ściśle określonej kolejności pozycji, z pranayamą, mantrą i mudrą; 
- Relaksacja najczęściej w pozycji leżącej, Yogoda; 
- Medytacje Kundalini Jogi z Ćakramami w różnych formach, zależnych od zaawansowania; 
- Praktyki z pomocniczymi Dewa Jogami, Guru Jogą, Jogą Żywiołów, etc.

Krija (Kriya) oznacza i wskazuje na Siłę Działania. Jest zestawem dynamicznych pozycji, połączonych z oddechem, mających określony efekt na ciało i umysł. Kriya oczyszcza krew, system limfatyczny, system gruczołów dokrewnych, wzmacnia system nerwowy, mięśniowy i układ kostny. Dzięki temu oczyszczającemu działaniu na ciało fizyczne, umysł staje się klarowny, przejrzysty i uważny. Kriya jest fantastyczną praktyką dla całej istoty ludzkiej na jej trzech głównych poziomach; fizycznym, mentalnym i duchowym. Praktyki Kriya dzielą się na trzy grupy zaawansowania: fizyczne Sthulla Kriya, parapsychiczne Sukszma Kriya oraz duchowe Laya Kriya. 

Praktyka Kundalini Jogi  jako część integralna Laja Jogi nauczanej przez dawnych Mistrzów ma oczyszczający wpływ na podświadomość zwaną także niższym ja lub umysłem reaktywnym.  Zawartość podświadomości w postaci kompleksów i nieuświadomionych programów wpływa negatywnie na naszą codzienność. Rozszerzona świadomość rozpoznaje rodzaj i wpływ określonych archetypów podświadomości, czyli uniwersalnych struktur, jakie przyjmuje podświadomość. Możemy na przykład zobaczyć i zmierzyć się z uniwersalnym archetypem cienia, tego co zostało zepchnięte do podświadomości, a co nadal ma wpływ na naszą indywidualną rzeczywistość. Oczyszczenie podświadomości zachodzi podczas Krija Jogi praktykowanej w czasie: stąd cykle 40, 90, 120 czy 1000 dni praktyki kriya o określonym działaniu.

Relaksacja, Yogoda, pozwala uwolnić resztę stresu i napięcia, rozprowadzić wytworzoną energię do wszystkich części ciała, doświadczyć głębszej regeneracji. Jest to niezbędna i bardzo ważna część Kundalini Jogi, podczas której zachodzi głębokie samouleczanie. Trwa zazwyczaj kilkanaście  minut. Medytacja (Pratyaya, Dhyana) polega na wywołaniu neutralnego aspektu "świadka" - obserwatora: "Medytuj, pomiń umysł i obserwuj". Jest to poziom medytacji, w którym nadal istnieje ten co obserwuje i obiekt jego obserwacji. Kiedy następuje spontaniczny przepływ medytacji zwany Dhyaną czy Sumiranem, nawet ten podział zanika. 

Medytacja to przebywanie z samym sobą i z tym co jest, przebywanie duszy-jaźni (atmana) w Brahmanie. Uwarunkowania, które kształtują nas w dzieciństwie i wczesnej młodości, tworzą strukturę fałszywej tożsamości zwanej ego, składającej się z opinii innych na nasz temat, zapożyczonych wierzeń i systemu wartości, z którymi się utożsamiamy. Rzeczywistość (Sat) jest ciągłym przepływem wolnym od uwarunkowań, ego staje się więc cenzorem rzeczywistości i kształtuje obraz według programu, który go ukształtował. Ludzka prawdziwa natura ma cechy wolności i spontaniczności. Medytacja jest zatem drogą samopoznania i narodzin całkowicie niezależnej emocjonalnie, umysłowo i duchowo, wolnej jednostki w komunii z całością egzystencji. 

Medytacja Kundalini Jogi może zawierać elementy jogi takie jak mudra, mantra, wizualizacja, pranayama, które stanowią oparcie dla umysłu. Celem Medytacji Kundalini Jogi jest oczyszczenie warstw podświadomości, równocześnie wykształcenie umysłu neutralnego. Umysł bezstronny to inaczej umysł medytacyjny, zdolny do kontemplacji tego co jest, odczuwania wrażliwej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Twoja świadomość wzrasta w miarę przedłużania i pogłębiania neutralnego stanu spokoju i harmonii, niezależnie od zewnętrznych czynników. Dzięki poszerzonej świadomości wzrasta również zdolność prawidłowej interpretacji odczuwanych tendencji, zdolność do życia w zgodzie z uniwersalnymi prawami, kodem wszechświata i wewnętrznym dźwiękiem duszy. 

Mantra jest integralną częścią Kundalini Jogi, w tradycji wedyjskiej zwaną Śabdha Guru. Mantra może być słuchana lub praktykowana w śpiewaniu. Śpiewany dźwięk głęboko penetruje podświadomość usuwając korzenie negatywnych zapisów, destrukcyjnych wzorców zachowań, źródeł ograniczeń, wielu kompleksów, strachu oraz wielu innych negatywnych emocji. Zawartość podświadomości wpływa na naszą osobistą rzeczywistość. Mantra jest najsilniejszą praktyką oczyszczania dla obciążonego umysłu współczesnego człowieka. Szczególnie praktyki z ćakramami (czakrami) opierają się o precyzyjnie wibrowane dźwięki mantramów. 

Mantra to siła słowa, dźwięku i rytmu. Słowa mantr mają ładunek pozytywnej afirmacji, tak w znaczeniach jak i samych dźwiękach. Słowa mantr pochodzą z Sanskrytu, udoskonalonego języka starożytnych Indii. Mantry są to dźwięki o pozytywnym ładunku emocjonalnym, penetrujące strukturę wody twojego ciała, przywracające obraz harmonii i piękna. Mantra jest nie tylko praktyką oczyszczającą i wzmacniającą, ale również jest praktyką, która relaksując i uwalniając czyni cię pięknym wewnętrznie i zewnętrznie. 

Satya Rasayana oznacza "głęboki relaks w Prawdziwej Tożsamości", "Uzdrawianie Prawdą", "Kurację Prawdą". To starożytna sztuka medytacji i uzdrawiania. Satya Rasayana pracuje na subtelnym poziomie poprzez projekcję medytacyjnego umysłu, manasu. Technika Satya Rasayana uczy jak uzdrawiać innych, uwolnić niezdrowe zachowania i doświadczać każdej chwili z czystym umysłem, radzić sobie z odczuciami, myślami i emocjami, bez przywiązywania się do nich oraz rozwinąć i ugruntować swój wewnętrzny spokój umysłu oraz wzmocnić, rozwinąć intuicję i sztukę medytacji. Satya Rasayana to technika oparta na własnym postrzeganiu i odczuwaniu. Uczymy się odczuwać na subtelnym poziomie; siebie, nasze ciało, elementy, organy, kanały energetyczne, czakry, odczucia, emocje, tony, dźwięki... itp. 

W starożytnej jogicznej sztuce uzdrawiania pracujemy w określonym stanie medytacyjnym, w projekcyjnym stanie świadomości. W stanie wewnętrznej ciszy (Śunya) dotykamy nieskończoności i zaczynamy z nią płynąć. Wszystko to, co postrzegamy jako ograniczenie zostaje uwolnione jak doświadczamy nieskończoności, Anantam. W ten sposób, możliwe jest odczuwanie, rozpuszczenie i uzdrowienie energii i bloków w ciele. Poprzez samą uwagę możliwe jest zrównoważenie pięciu elementów (ziemia, woda, ogień, powietrze i eter ) oraz ciała pranicznego partnera. W Satya Rasayana do uzdrawiania używamy tylko naszej świadomości i przytomności. Satya Rasayana jest częścią Złotego Łańcucha mistrzów Jogi Kundalini przekazywaną przez Lajów z Himalajów. Na przestrzeni wieków Satya Rasayana było techniką hermetycznie strzeżoną przez linię mistrzów, dostępną tylko dla wtajemniczonych uczniów i przekazywana bez słów poprzez stan głębokiej medytacji wewnętrznej. 

Genealogia Satya Rasayana jako metody leczniczej pochodzi od Lajów nauczających Kundalini Jogi, a jedna z historii przekazywanych w Indii  opowiada o Laja Ryszim, natchnionym mędrcu, mistrzu mądrości, który po wielu latach medytacji i wielu wcieleniach w końcu odpracował wszystkie swoje karmany i już szykował się do osiągnięcia stanu nirwany (samadhi). Zanim się mu to jednak udało podszedł do niego lokalny mieszkaniec wioski i poprosił o pomoc w uzdrowieniu syna. Ryszi normalnie nie mógł ani pomoc, ani tez odmówić, bez wytworzenia nowego karmana. Wtedy to mędrzec rozpoczął głęboka medytacje w samadhi i jak skończył chory chłopiec został uleczony, a Laja Ryszi nie wytworzył nowej karmy i osiągnął stan nirwany. 

Doświadczenie samorealizacji - Sampradźńatah - oznacza obudzenie w sobie prawdziwej „wewnętrznej istoty” i uświadomienie sobie istnienia wszechobecnej energii duchowej, odzwierciedlającej pojedynczą istotę duchową „Ja”. Innymi słowy Kundalini, znajdująca się w nas duchowa energia, unosi się poprzez nasz system subtelny i gdy dociera do czubka głowy, oświeca siódme centrum subtelne, które daje nam „Jogę”, „Zjednoczenie z Boskością”. W tym momencie zostajemy połączeni z boską inteligencją i boska energią, która nas stworzyła. Samorealizacja to dopiero początek oświeconej Ścieżki Lajów. Kiedy to połączenie zostanie już ustabilizowane, należy je utrzymywać. Regularna, codzienna medytacja sprawia, że stajemy się świadomi naszej prawdziwej tożsamości. Aby doświadczenie to przebiegło bez zakłóceń, trzeba usiąść wygodnie w pozycji lotosowej, i połączyć się ze źródłem subtelnej Energii (Wibracji). Do praktyk Jogi zawsze trzeba zdjąć buty, żeby uzyskać lepszy kontakt z ziemią, a stopy uwolnić od zamknięcia w obuwiu. Najpierw trzeba uważnie słuchać instrukcji ćwiczeń i doświadczenia nauczycieli i dokładnie zapoznać się z procedurami praktyki (sadhana), a następnie samodzielnie wykonać całość starając się robić to jak  najszczerzej. Intensywność doświadczenia metafizycznego zależy od naszej uczciwości i siły czystego pragnienia. 

Warto zapamiętać, że Kundalini może obudzić się jedynie w obecności innej Kundalini, innymi słowy w obecności duchowej osoby czyli takiej, której Kundalini jest uniesiona. Praktykowanie samemu nie ma zatem sensu i jeszcze powoduje kłopoty z psychiką. Nieautoryzowany dostęp do Kundalini przez osoby, które nie są duchowe, nie są połączone z Brahmanem, z Bogiem, kończy się bólem, dziwnym zachowaniem a w ciężkich przypadkach nawet chorobą psychiczną. Zrozumienie tego jest również bardzo logiczne. Istoty ludzkie zostały stworzone z wielką miłością, żadna czynność w nas nie wywołuje bólu: pracujemy, oddychamy, trawimy bez żadnego bólu, podobnie jest z Kundalini, tam gdzie występuje ból przy obudzeniu Kundalini tam duchowość się kończy. 

Jeżeli przestudiujesz system subtelny człowieka, zauważysz, że Kundalini została umieszczona w nas tuż powyżej pierwszej czakry, muladharam. Stało się tak, ponieważ zadaniem pierwszej czakry jest ochrona Kundalini Śakti przed nieautoryzowanym dostępem. To właśnie odpowiednio oczyszczona pierwsza czakra zezwala lub nie na uniesienie się Kundalini Śakti. W szczególności potrzebne jest zrozumienie ideałów Bogini (Śri Dewi) i czyste, oczyszczone relacje z Matką oraz Kobiecą Energią. Brak szacunku do Matki, Rodzicielki, brak szacunku i chore żądze do ideału Kobiety, Matki oraz Bogini blokują muladharę i nie pozwalają na przebudzenie Kundalini. Zrozumienie tego mechanizmu zabezpieczającego ma kluczowe znaczenie do stwierdzenia czy coś jest obudzeniem Kundalini czy też nie. Jest wiele objawów reakcji pierwszej czakry na próbę nieautoryzowanego dostępu do Kundalini, a ten nieautoryzowany dostęp to reakcja boskiej energii na gwałt i zboczenia. Wszystkie one mają wspólny mianownik: są niemiłe i z duchowością nie mają nic wspólnego. Z podstawowych objawów można wymienić: drgawki, podskakiwanie, fale gorąca w ciele, ból, niepokój, strach itp. Dzieje się tak, ponieważ podczas nieuprawnionego dostępu do Kundalini, układ nerwowy wpada w drgawki, a dokładniej lewy i prawy współczulny układ nerwowy zaczyna pobierać więcej energii z przywspółczulnego układu nerwowego. Nie ma możliwości przebudzenia Kundalini bez czci dla Bogini, bez oczyszczenia podświadomości z urazów i awersji oraz nienawiści do ideałów Matki czy Kobiety. 

Analizując objawy prawidłowego obudzenia Kundalini, można wyróżnić trzy grupy osób. Pierwsza to bardzo bardzo złe osoby, powiedzmy pokroju Hitlera, one nie otrzymają samorealizacji, u nich Kundalini się nie uniesie. Druga grupa to osoby, które mają problemy i u nich Kundalini nie może przejść przez wszystkie czakry. Problemy mogą być różnego rodzaju, gdy mamy bardzo duże poczucie winy, lub nie potrafimy komuś przebaczyć, lub byliśmy u fałszywego guru itd. W takich przypadkach, obudzenie Kundalini może zająć trochę czasu ale jak najbardziej jest możliwe. Ostatnia grupa to osoby, u których Kundalini unosi się bez większych przeszkód, cały proces trwa dosłownie ułamek sekundy i jest praktycznie niezauważalny dla umysłu. Tak jak już wspominają dawne traktaty tantryczne, oznaki obudzenia Kundalini są czysto duchowe, osoba odczuwa wewnętrzny spokój, radość, siłę, a bywa nawet, że ludzie płaczą z radości, umysł się uspokaja, a my czujemy się po prostu lepiej. Fizycznie, gdy Kundalini pracuje w nas odczuwalny jest silny strumień boskiej energii wznoszącej się w suszumnie od dołu do szczytu głowy. Jeżeli Kundalini napotkała na blokady podczas unoszenia się, możliwe jest odczuwanie na początku spalającego i promiennego ciepła. Prawda jest taka, że w obecnych czasach poprzez Laja Jogę i praktyki Kundalini masz realną szansę otrzymać prawdziwą samorealizację duchową. Innymi słowy, możesz  poznać kim jesteś, pomóc sobie a potem pomóc innym w tym przepięknym procesie wzrostu duchowego. 

Kundalini to duchowa energia, której zadaniem jest duchowa transformacja człowieka w lepszą, bardziej kochającą i współczującą istotę ludzką. To jest główna podstawowa praca jaką „umie” wykonać ta potężna energia, Śakti Bogini. Skutkiem ubocznym obudzenia energii Kundalini jest poprawa zdrowia u osoby, która ma pragnienie wzrastać duchowo. Kundalini bardzo często opisywana jest jako Matka lub Pramatka, ponieważ Jej praca jest podobna do opieki matki, która to delikatnie, z miłością opiekuje się nami i transformuje duchowo. Trudno jest opisać ten proces i stan w jakim się jest, tak samo jak trudno jest opisać miłość czy piękno lub inne głębokie mistyczne doznania. Trzeba doświadczyć tego stanu, aby poczuć ten bezgraniczny ocean miłości w nas – to jedyna droga do poznania siebie i Kundalini, która jest także zwana Boginią Himavanti. 

Mistrz Lalitamohan G.K. - urodził się 7 lutego 1962 roku w Człuchowie, na środkowym Pomorzu, w Polsce. Już w wieku 8-15 lat zainteresował się jogą, medytacją, sztuką uzdrawiania, ziołami i akupresurą. W 1976 roku rozpoczął praktykę jogi. Już na przełomie 1982/83 Yogi Ananda Shiva Paramahansa zaczął przekazywać mu nauki Satya Rasayana w tradycyjny sposób, w czasie darśanów. W 1986 roku, na polecenie swojego mistrza rozpoczął nauczanie Laja Jogi oraz Kundalini Jogi na wielką skalę. Guru Deva jest pierwszym nauczycielem tej techniki, który opracował sposób nauczania w sposób otwarty, dla szerokiej grupy uczniów. Guru Deva podróżuje, uzdrawia, naucza przez około 80% swojego czasu w roku, corocznie odwiedza wiele krajów na całym świecie. Każdego roku w grudniu prowadzi tygodniowy warsztat w Beskidach, na który przyjeżdża około dużo osób z całego świata. 

Lalitamohan G.K. powiedział, "Przybyłem, aby  wykształcić dobrych Nauczycieli, a nie tylko gromadzić uczniów." Yogi Lalitamohan G.K. uczy jawnie Kundalini Jogę Ścieżki Lajów, która jest mistycznym misterium, zbiorem sekretnych metod znanych przez Ryszich od tysiącleci. Lalitamohan urodził się w czasie, gdy temu światu ludzi zagrażał wybuch Trzeciej Wojny Światowej, a Jego przyjście spowodowało neutralizację sił ciemności i chaosu tak, że groźba wojny została zażegnana, a na świecie rozpoczął się proces duchowej i technologicznej rewolucji. Jako filozof, święty, uzdrowiciel, mentor, wykładowca, lider rozwoju duchowego, jest przede wszystkim Nauczycielem i Mistrzem. Rozwija duchowy ruch Lajów (Kundalini) oparty na głoszonej przez siebie zasadzie "Szczęście jest twoim prawem z urodzenia ". 

Yogi Lalitamohan G.K.  swoją silną determinacją budzenia ludzkiego potencjału dociera do dusz tysięcy ludzi i doprowadza do potężnych zmian w ich życiu. Zaraża odwagą, determinacją, wolnością, siłą i pozytywnym nastawieniem do życia. Prowokuje i konfrontuje ludzkie przyzwyczajenia do małości, schematów, uzależnień i niebrania odpowiedzialności za siebie. Wzywa do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za swoje zdrowie, szczęście i spełnienie, kreatywność i wolność, jako jednostki. Uczy ludzi jak dotrzeć do intuicyjnej świadomości, jak doświadczyć swojej jaźni, jak budować pomyślną rzeczywistość dla siebie i rodziny, jak zmienić sen ludzkości z koszmaru na globalny sen wolności. W swoim nauczaniu jest  niestrudzony. Kształci tysiące studentów Laja Jogi, którzy jako sieć nauczycieli Laja (Kundalini) Jogi, rozwijają nauczanie jogi i rozpowszechniają jogiczny styl życia, będący w zgodzie z Ziemią i jej prawami.  

"Tak jak sama doktryna ewolucji, podobnie transmigracja ma swoje korzenie w sferze rzeczywistości:  tylko nierozważni myśliciele mogą ją odrzucić  przypisując  jej niedorzeczność." --- Huxley. 

"Ten, kto działając, robiąc rzeczy przyjmuje małe ego - "Ja"  przyjmuje niekończącą się rolę zawsze aktywnego czynnika odpowiedzialnego za swoje działania,i pozostaje utkwiony w skomplikowanej sieci transmigracji." --- Guru Nanak. 

1 komentarz:

  1. Za każdym razem gdy czytam teksty wyjaśniające podstawowe zagadnienia związane z tradycją i praktyką jogi jestem pod dużym wrażeniem...zawsze mnie coś zaskoczy i znajde coś nowego. Dla mnie to wielka rzecz móc już chociażby czytać na ten temat! Wręcz świętem jest uczestnictwo w zajęciach i praktyktyka taka autentyczna w obecności Prawdziwych Nauczycieli. Bardzo dobry artykuł warto propagować!
    Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń